Fakta som ställer ohälsans klasstrappa i blixtbelysning

I en färsk avhandling från Umeå Universitet studeras ojämlikhetens effekter på hälsan. Forskaren Anita Lindmark visar att när det gäller chansen att överleva en stroke är effekten av låg inkomst fullt jämförbar med effekten av andra traditionella riskfaktorer som rökning eller med fem års högre ålder. Ohälsans klasstrappa blixtbelyses återigen. Efter den akuta fasen har personer […]

Allt för många varningsklockor ringer!

Idag kan vi i Dagens Nyheter (DN) läsa om att Försäkringskassan (FK) gör en praxisförändring utifrån framför allt två domstolsutslag. Detta innebär att FK ser varje nytt läkarintyg som en ny ansökan och inte längre regelmässigt betalar ut ersättning under den utredningstid som kan uppstå mellan två läkarintyg. Däremot kan FK fatta ett interimistiskt beslut […]

Kan Alvar Yliaho lära oss något om flyktingpolitiken?

När jag växte upp tog det många år innan jag förstod vad ordet alkoholist betydde. Varken mamma eller pappa använde alkohol på ett sätt som skrämde mig eller min lillasyster. Däremot fanns ett annat ord: Yliaho. Det var en finne som var i 50-60 års åldern. Lillsyrran drömde ibland mardrömmar om honom. Ofta kunde man […]

Det handlar om klass, kön och om makt

I en krönika (Länstidningen 2016-04-17) beskriver Torun Carrfors en verklighet som drabbar många i detta land. Det handlar om en systematisk individualisering av strukturella problem. Många med tuffa arbetsförhållanden skuldbeläggs när deras arbetsgivare för ordet. Det handlar i grunden om klass- och könsmakt. Carrfors tecknar bilden i tydliga färger. Hon talar av egen erfarenhet. Texten glöder av […]

Sjukfrånvaro handlar ofta om makten och takten på arbetsplatsen

Idag skriver företrädare för akademikerförbundet SSR en debattartikel på DN-debatt (2016-04-14), där de föreslår en att en ny kommunal omställningsorganisation skapas för att se till att de som drabbats av arbetsrelaterad ohälsa får stöd att ställa om och hitta ett nytt arbete. Förslaget innehåller många intressanta tankar och förtjänar närmare eftertanke av både politiker och […]

Bra att regeringen tar på sig ledartröjan i sjukförsäkringsfrågan!

Igår presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regeringen sitt förslag till medfinansiering i sjukförsäkringen. Detta innebär bland annat att arbetsgivarna nästa år ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaden från och med sjukdag 91 (mer om detaljerna kan du ta del av här). Att arbetsgivarorganisationerna snabbt var ute och sågade förslaget är inte förvånade. Samtidigt måste vi komma […]

Viktigt med ett tydligare arbetsgivaransvar

År 2007 avlövande alliansregeringen arbetsgivarna på ansvar när det gäller att upprätta en individuell rehabiliteringsplan för återgången i arbete för den som tvingats sjukskriva sig. Det så kallade samordningsansvaret lades istället på Försäkringskassan. Från fackligt håll var vi mycket kritiska till denna förändring. Sverige fick under alliansåren ett system där arbetsgivarna i allt för stor utsträckning […]

Lobbyister för vinstdrift i välfärden har inte folket med sig!

Här kommer ett kort inhopp i välfärdsdebatten mitt i helgledigheten. För ungefär ett år sedan lät LO Novus undersöka vad allmänheten anser om vinstdriften i välfärden. Resultatet var tydligt: – Två av tre tycker att regeringen ska reglera de privata välfärdsbolagen hårdare. – Sex av tio uppger att det är viktigt att det finns en vinstbegränsning […]

Låt oss vilja lite mer…

I morgon är det 30 år sedan jag väcktes av min mamma. Tidigt på morgonen. Pappa var nästan helt vit i ansiktet. Mamma chockad: ”De säger att någon skjutit Olof Palme. Vår statsminister. På en gata i Stockholm…” Vi fattade inte. Ville inte tro. Den dagen fälldes många tårar i vårt hem. Tårar av vrede, […]

Låt ESO-rapporten om sjukfrånvaron bli en hyllvärmare!

Då var det dags igen. En nationalekonom, denna gång med hjälp av en statistiker, drar utifrån teoretiska modellantaganden och mer eller mindre relevanta statistiska samband på högt aggregerad makronivå långtgående slutsatser och ger politiska rekommendationer. Det handlar om den ESO-rapport som nationalekonomen Hägglund och statistikern Johansson presenterade på DN-debatt tisdags. Rapportförfattarnas tanketråd är enkel att följa. Grundantagandet […]