Lösa spekulationer om sjukfrånvaro av ekonomen Hägglund

Tidigare i veckan presenterade återigen ekonomen Pathric Hägglund en rapport som innehåller detaljerade politiska rekommendationer som saknar stöd i seriös och empirisk forskning. Genom att övertolka statistiska samband hävdar Hägglund att han funnit belägg för att en stramare sjukförsäkringen både är bra för den sjukskrivne och samhällsekonomin. Förra gången det skedde var inom ramen för […]

Det är skillnad på statistiska samband och kausalitet!

Just nu gör Svensk Näringsliv (SN) en stor sak av att de privata arbetsgivarna sammantaget har lägre sjukpenningtal än kommunerna och landstingen. Så är det också. Försäkringskassan släppte nyligen statistik om detta. Samtidigt visar siffror att ökningen av sjukpenningtalet bromsar in. Men denna statistik säger faktiskt inte särskilt mycket om orsakerna till inbromsningen och varför […]

Forssell utfärdar ett farligt och förlegat recept i sjukförsäkringsfrågan!

På dagens DN-debatt skriver moderaten Johan Forssell att vi behöver ett reformpaket på sjukförsäkringens område. Detta har han rätt i. Men den färdriktning han stakar ut går åt helt fel håll. Forssells recept är gammalt och beprövat och har tidigare visat sig skapa fler problem än det löser. Trots de hårda regler alliansen införde 2008 blev […]

Dränk inte välfärdsarbetarna i ännu mer kontrollbyråkrati!

Nyligen fick vi återigen bekräftat att en kraftig majoritet av svenska folket fortfarande är mot vinstdrift i välfärden. Ja, det är inte bara 80 procent av folket som vill stoppa/begränsa de privata vinstuttagen ur välfärden. Det vill också var tredje direktör. De otaliga miljoner näringslivets lobbyorganisationer och välfärdsbolagen satsat på olika kampanjer för att vända […]

Se över rättssäkerheten och kravställandet i sjukförsäkringen!

Den senaste tiden har vi fått ett flertal rapporter om att Försäkringskassan (FK) på olika sätt skärpt bedömningen (praxis) när det gäller att pröva rätten till sjukpenning. FKs försök att leva upp till regeringens målsättning om att sänka sjukpenningtalet till 9 sjukpenningdagar år 2020 tycks vara en av förklaringsfaktorerna. FKs praxisskärpning har alltså skett utan lagstiftningsförändring. […]

(M)arknadiseringen skapar mer byråkrati

Ibland kan man från borgerliga debattörer och näringslivets lobbyorganisationer få höra att det är viktigt med privat vinstdriven välfärdsverksamhet för att minska ”byråkratin”. Den offentliga sektorn antas per definition vara mer byråkratisk och trögrörlig än den privata marknaden. Lösningen ligger i tangentens riktning. ”Vi behöver mer marknad för att minska byråkratin!”, ropar de i kör. […]

Fakta som ställer ohälsans klasstrappa i blixtbelysning

I en färsk avhandling från Umeå Universitet studeras ojämlikhetens effekter på hälsan. Forskaren Anita Lindmark visar att när det gäller chansen att överleva en stroke är effekten av låg inkomst fullt jämförbar med effekten av andra traditionella riskfaktorer som rökning eller med fem års högre ålder. Ohälsans klasstrappa blixtbelyses återigen. Efter den akuta fasen har personer […]

Allt för många varningsklockor ringer!

Idag kan vi i Dagens Nyheter (DN) läsa om att Försäkringskassan (FK) gör en praxisförändring utifrån framför allt två domstolsutslag. Detta innebär att FK ser varje nytt läkarintyg som en ny ansökan och inte längre regelmässigt betalar ut ersättning under den utredningstid som kan uppstå mellan två läkarintyg. Däremot kan FK fatta ett interimistiskt beslut […]

Kan Alvar Yliaho lära oss något om flyktingpolitiken?

När jag växte upp tog det många år innan jag förstod vad ordet alkoholist betydde. Varken mamma eller pappa använde alkohol på ett sätt som skrämde mig eller min lillasyster. Däremot fanns ett annat ord: Yliaho. Det var en finne som var i 50-60 års åldern. Lillsyrran drömde ibland mardrömmar om honom. Ofta kunde man […]

Det handlar om klass, kön och om makt

I en krönika (Länstidningen 2016-04-17) beskriver Torun Carrfors en verklighet som drabbar många i detta land. Det handlar om en systematisk individualisering av strukturella problem. Många med tuffa arbetsförhållanden skuldbeläggs när deras arbetsgivare för ordet. Det handlar i grunden om klass- och könsmakt. Carrfors tecknar bilden i tydliga färger. Hon talar av egen erfarenhet. Texten glöder av […]