Sju principer för Det Goda Arbetet 2020

Bertil Jansson, 87 år, ringde bara någon timme efter att Arbetet publicerat 7 principer för Det Goda Arbetet. – ”Du har glömt kulturen”, sa han. – ”Lägg till en 8:e princip”. Bertil skrev LO:s kulturpolitiska program 1981 och var en av instiftarna till Ivar-Lo priset 1986. Nu kan jag inte i all hast formulera ytterligare en […]

Svenskt näringsliv lägger bud på skyddsombuden

Svenskt Näringsliv föreslår i rapporten Dags att tänka nytt att minska löntagarnas inflytande i arbetsmiljöfrågor. De vill skilja skyddsombudet från den fackliga organisationen och få en medpart i stället för en motpart. De föreslår: • Skyddsombud och skyddskommitté tillsätts utifrån vad arbetsförhållandena kräver. • Mest lämpad utses av löntagarna till skyddsombud, utan fackligt företräde. • […]

Sänkt gränsvärde för kvartsdamm sparar 1 miljard/år i färre sjukfall

Arbetsmiljöverket föreslår motvilligt att gränsvärdet för kvartsdamm sänks från 0,1 mg/m3 till 0,05 mg/m3. LO stöder ett sänkt gränsvärde i sitt remissvar, men industrin lobbar hårt mot en sänkning. LO beräknar att färre sjukfall sparar minst 1 miljard kr/år vid ett gränsvärde på 0,025 mg/m3. I den beräkningen ingår inte förlorad arbetsinkomst, arbetsskadeersättning och utebliven skatt och inte heller kostnader […]

Vem är arbetsgivare, vem är anställd?

Allt sedan kollektivavtalets tillkomst har arbetsgivare hittat sätt att gå runt dess regler. Skrupelfria mellanhänder har alltid varit inblandade. Formerna för att köpa, sälja och kontraktera arbete förändras nu. I tider av strukturomvandling och arbetslöshet söker många löntagare olika vägar för sin försörjning. Då frestas arbetsgivare att anlita löntagare som egenföretagare och därmed föra över […]

Arbetsmiljöverk på drift

Arbetsmiljöverkets förslag riskerar arbetsmiljön, främst för medlemmar i LO-förbund. Ska vi prioritera mellan olyckor i mansdominerade jobb och sjukdom i kvinnodominerade jobb? Vilka lagar och avtal ska vi ha och hur ska Arbetsmiljöverket arbeta så att ingen skadas i eller blir sjuk av sitt arbete? Arbetsmiljöverket har inlett en större förändring av sina föreskrifter (AFS). Idén är […]

Basic income – the state provides a check and checks out

Basic income is discussed also in Sweden as an alternative to today’s public system of citizen’s economic security. The idea is to give every adult the same amount of money every month. Without offset. Instead social insurance and other government transfers are abolished. The state provides a check and checks out. Expected high unemployment due […]

Våra skyddsombud ska inte skrämmas till tystnad

Idag ska arbetskamraterna bjuda sitt skyddsombud på tårta. Det är nämligen skyddsombudens dag. Den instiftades av LO år 2012 för att uppmärksamma alla skyddsombuds stora insatser. De flesta skyddsombud tycker att uppdraget är roligt och spännande. Det betyder mycket för arbetskamraterna när de lyckas. Men uppdraget som skyddsombud kan vara tufft. LO skickade i maj […]

LO kongress 2016: Det goda arbetet

Människor som är med och bestämmer om sitt arbete och som mår bra presterar helt enkelt bättre. De har också lättare att delta i utveckling och ställa om till ett annat arbete. I denna blogg sätts LO-kongressens beslut om det goda arbetet in i ”den svenska modellen”, se figur 1. Frågan är hur ska vi tillämpa modellen […]

Moderna former för arbete

I denna blogg beskrivs några av 2010-talets former för organisering av arbete. Gemensamt är att arbetstagaren utsätts för ökad konkurrens och att arbetsgivaren blir diffusare. På Internet skapas nu snabbt nya vägar för att sälja och köpa arbete. Ensamföretagaren sist i entreprenadkedjan Sedan 1980-talet utförs allt fler arbeten som tidigare gjordes av verksamhetens egna anställda av underentreprenörer (out […]

Fem argument mot basinkomst

Basinkomst, medborgarlön och grundtrygghet är olika namn på ett alternativ till dagens offentliga system för ekonomisk trygghet. Idén är att slå ihop alla offentliga sociala försäkringar och sedan varje månad ge varje vuxna samma summa pengar. Ett barnbidrag under hela livet. Basinkomst utreds och testas på flera håll och i olika former runt om i världen. Basinkomst […]