Kapitalism med en global skapande förstörelse

Människans historia är historien om ekologiska kollapser. Tidigare var de regionala. Nu finns en global kapitalism med en global skapande förstörelse. Om vi inte klarar miljön kanske Homo Sapiens ersätts av något annat. Trist om vi själva klantar bort vår art. Under de senaste 100 åren har produktionen av varor ökat enormt på vår planet. […]

Prekära arbeten – ett organiserat hot

Arbetets kontraktsformer har alltid varit knuta till hur produktionen är organiserad. Prekära arbeten var vanliga under 1930-talet och har blivit det nu igen. I tider av arbetslöshet, hård konkurrens eller med brist på yrkesutbildning och kompetensutveckling måste folk försörja sig på något annat sätt än som anställd. Prekära arbeten innebär dels underbudskonkurrens, dels att gränsen […]

Även ny asbest dödar

Den ryske ILO-delegaten kom inspringande. Fick låna en mikrofon vid USAs bord. Nu gällde det att stoppa The ILO position on safety in the use of asbestos. USA, Kanada, Ryssland, Australien och Sydafrika försökte ihärdigt övertyga de afrikanska delegaterna att rösta emot resolutionen på ILO-konferensen 2006. Asien var redan emot. Det såg mörkt ut. Förhandlingarna avbröts. […]

Makten över arbetslivsforskningen

Hösten 2016 lägger regeringen fram en omfattande forskningsproposition för de kommande fyra åren och som även blickar fram till 2027. Arbetet med propositionen sker på Utbildningsdepartementet i dialog med Näringsdepartementet. Underlag till detta arbete önskas senast 25 oktober 2015. Av stort intresse för löntagarna är hur forskning om arbetslivets frågor initieras, finansieras och bedrivas och hur resultaten förmedlas för […]

Kvinnor 10 procent högre lön än män

Kvinnor skulle ha haft 10 procent högre lön än män om det inte fanns diskriminering. Det framgår av en arbetsvärdering i ILOs globala lönejämförelsen 2014 (sid 45 ff). Kvinnor i Sverige är enligt ILO, till skillnad många länder, bättre utbildade och mer erfarna än män och därmed produktivare. Arbetsvärderingen omfattar erfarenhet, utbildning, kvalifikationskrav, bransch, storstad/landsort och arbetade […]

Arbetsledning, ohälsa och Expressen

Arbetsmiljöverket vill genom föreskrifterna Organisatorisk och Social arbetsmiljö komma tillrätta med dålig arbetsledning som skapar ohälsa.  De fackliga organisationerna säger ja, men Arbetsgivarnas organisationer är tveksamma. Men hårt pressade företagare, underställda chefer och löntagare i alla sektorer ser äntligen ett stöd. Nu införs, förhoppningsvis, regler om påfrestande arbete, långa arbetspass, kränkande behandling och kunskap i arbetsledning. Det tvingar oseriösa […]

Aktiv arbetsmiljöpolitik

Fem dödsolyckor redan i januari 2015: klämd mellan traktor och träd, påkörd av godståg, lastbilssläp träffade lastbil, kört av vägen med långtradare, överkörd av hjullastare. Under 2014 omkom 48 arbetstagare och egenföretagare på arbetet, inräknat sju stycken från annat land, två i arbetsmarknadsåtgärd och en elev-montör. Omkomna vid resor till och från arbetet är inte medräknade. […]

Förbud mot farlig entreprenad

  Och så hände det igen. Två döda i en olycka på jobbet. För 2014 är vi nu uppe i en förolyckad per arbetsvecka. Så har det sett ut de senaste 10 åren, när vi även räknar in utstationerad arbetskraft. Värst drabbade branscher är transporter, bygg & anläggning och jord & skog. Samtidigt ökar sjukskrivningarna […]

Kommission om kvinnors arbetsmiljö

Det är ingen nyhet att kvinnliga arbetare fått betydligt sämre villkor i arbetet de senaste 20 åren. Det vet alla partier i riksdagen. Men regeringen har inte ansträngt sig för att vända den trenden. Tvärt om bidrar regeringen till en fortsatt försämring för LO-förbundens kvinnliga medlemmar. Arbetare och i synnerhet kvinnor drabbas hårdast av att A-kassan är […]

Svenskt Näringsliv angriper fack och skyddsombud

Svenskt näringsliv presenterade den 6:e maj en ny strategi för en bättre arbetsmiljö. Budskapet är att arbetsmiljön är bra. På den privata sidan. Förutom att facket lägger sig i. Enligt Svenskt Näringsliv finns problemen i arbetsmiljön på den offentliga sidan och bland egenföretagare. När någon trots allt får en arbetsskada i ett privat företag så […]