Den avgörande pusselbiten

Den 30 nov–4 dec samlas ungdomar från hela Europa i Göteborg för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i hela 35 olika yrken. WorldSkills Sweden (WSS) är en av organisatörerna bakom Sveriges första Yrkes-EM. Det blir kronan på verket under det år som regeringen tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv utropat till Yrkesutbildningens år. En […]

Den ojämlika och segregerade skolan

DN visar i en granskning att skolor i utsatta områden har en högre lärartäthet än andra skolor, men har samtidigt en betydligt lägre andel utbildade lärare i jämförelse med skolor där föräldrarna är välutbildade. Den idag redovisade TIMMS-undersökningen av fjärde och åttondeklassares studieresultat i matematik och naturorienterande ämnen visar att det är stor skillnad i […]

Skolval för alla bidrar inte till minskad skolsegregation

Det fria skolvalet har aldrig varit fritt. Välja fritt kan man göra när man handlar och är garanterad att få det man valt i ett givet utbud (under förutsättning att man har betalningsförmåga). Skolval baserar sig på att det finns plats på den skola som man föredrar. Gör man inte det får man vända sig […]

Kan mänskligheten delas upp i teoretiker och praktiker?

I gårdagens agenda dök en gammal utbildningspolitisk fråga upp, och tyvärr med samma gamla argumentation. Ska alla elever ha samma omfattning på de gymnasiegemensamma ämnena oavsett om man går ett yrkes- eller studieförberedande program? Det som Jan Björklund oövertänkt beskriver som att alla ska ”tvingas” till högskolebehörighet. Det liberala (!?) argumentet utgår ifrån att elever […]

Dags för gemensamt ansvar

Det är ett känt faktum att resultaten i svensk skola visar en negativ utveckling, senast visat i PISA-undersökningen. Försämringen gäller alla elever men är störst för de elever där föräldrarna har enbart en grundläggande utbildningsnivå. Vi vet också genom Skolverkets rapporter att likvärdigheten i svensk skola minskar. Till det kommer en tydlig boendesegregation baserad på […]

Äntligen

Äntligen skulle jag vilja ropa precis som vid offentliggörandet av Nobelpristagaren i litteratur. Idag offentliggjorde gymnasie- och kunskapslyfts­minister Aida Hadzialic Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande. Stora delar av betänkandet innehåller förslag som kommer att få långsiktig betydelse för utvecklingen av svensk yrkesutbildning. Sedan länge har yrkesutbildningen visat en tynande tillvaro. Intresset för gymnasial yrkesutbildning har minskat kontinuerligt bland våra ungdomar. Volymerna […]

Flera steg i rätt riktning

Regeringssatsningen möter efterfrågan på utbildade yrkesarbetare Regeringen har släppt flera förslag i budgetpropositionen inom utbildningsområdet. Flera av dessa möter LOs förväntningar och ligger väl i linje med de gemensamma prioriteringar som LO och Svenskt Näringsliv sett som nödvändiga; Yrkesvux är ett första steg Många av LO-förbundens branschområden har stor efterfrågan på utbildade yrkesarbetare. Arbetsgivarna upplever […]

Lärling är på allas läppar

Om man skulle söka på ordet lärling i den politiska debatten kan man få träffar hos alla politiska partier. De borgerliga regeringspartierna har på senare tid försökt överträffa varandra i olika versioner på temat lärling. Varför har användandet av lärlingsbegreppet blivit så flitigt utnyttjat. Svaret är ganska enkelt och stavas ungdomsarbetslöshet. Förebild är företrädesvis länder som Österrike, […]

Nu lyfter vi yrkesprogrammen i gymnasiet

Fredagen den 17 maj redovisar det förbundsgemensamma projektet ”Arbetsmarknaden efter krisen” sin utbildningsrapport. Det sker genom ett rapportseminarium i LO huset. Rapporten och seminariet fokuserar på yrkesprogrammen i gymnasiet och vad som behöver göras för att öka intresset, minska avbrotten, höja kvalitén och stärka övergången till arbetsmarknaden och ”rätt” bransch. Vi synliggör också förskolans och […]