Visstidsanställningar – bra eller dåligt?

avatar

LOs inställning är att visstidsanställningar har en funktion på arbetsmarknaden. I vissa situationer och väl avgränsat.

Vikariat, säsongsanställningar, provanställningar och andra kollektivavtalade visstidsanställningsformer är villkorade i lag eller avtal. Det vill säga; det krävs objektiva skäl för att de ska få användas och de är oftast reglerade i tid och omfattning. Exempel; en fast anställd är föräldraledig – hen ersätts under ledigheten med en vikarie, arbete på en skidanläggning i fjällen under december till april – säsongsanställning. Anställningen gäller för en bestämd tid och på ett bestämt antal timmar per vecka. Dessa visstidsanställningar, som tidigare var de vanligaste, leder ofta i förlängningen till en fast anställning.

Men – ett stort men. Den utveckling vi sett på arbetsmarknaden under de senaste 10 åren är något helt annat. Och oacceptabel.

I många branscher – oftast i tjänstesektorn (handeln, restaurang, omsorg osv.) – används så kallade timanställningar rutinmässigt för att utföra arbete som är reguljärt och fullt möjligt att förutse och schemalägga. Istället för att planera och organisera arbetet avropas (eller anropas?) arbetskraften dagligen via sms, appar, telefonsamtal. Till övervägande del används då anställningsformen allmän visstid.

Till skillnad mot de andra visstidsanställningsformerna kan allmän visstid användas utan att arbetsgivaren behöver ha något skäl. Det finns ingen begränsning i hur kort en anställning kan vara, 1 timme kan vara en anställning, och det finns heller ingen begränsning i hur många sådana anställningar en person kan ha hos samma arbetsgivare.

Ungdomar och kvinnor är de som oftast arbetar under dessa förhållanden. Daglönare brukar det kallas, men det är numera snarare frågan om timlönare.

Ofta leder inte daglöneriet till fasta anställningar – det bara fortsätter. I vissa (kvinnodominerade) branscher är medelåldern över 35 år. Det är givetvis oacceptabelt och inte värdigt en modern arbetsmarknad. Daglöneriet måste avskaffas.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

En reaktion på “Visstidsanställningar – bra eller dåligt?

  1. avatarMaria

    12 år jobbade jag på samma arbetsplats med ”anställning så länge uppdraget varar”. Det var ingen som pratade om att det är den sämsta anställningsformen på hela arbetsmarknaden. Ett flertal gånger blev jag uppsagd på dagen då den assistansberättigade hamnade på sjukhus och då sjukhusvistelsen nästan alltid bara var en veckas tid så fick jag aldrig a-kassa dessa perioder eftersom det var sju dagars karens varenda gång. När den assistansberättigade bytte assistansföretag i början av min anställning så sänktes min lön med 20 kr i timmen vilket har resulterat i att jag har tjänat en miljon mindre än jag skulle, det tog mig nästan 10 år att komma upp i den gamla timlönen igen!! Det är helt vansinnigt att facket inte tyckte detta var konstigt. Man går alltid arbetsgivaren till mötes. På min sambos jobb i kommunen har facket förhandlat bort LAS för lönebidragsanställda……! Tack för ett bra inlägg i debatten, detta måste komma upp till ytan!

Kommentarer inaktiverade.