Försvar för svenska modellen får inte eka tomt

avatar

Det finns ett brett politiskt stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är bra. Men detta måste åtföljas av ett målmedvetet politiskt arbete för att säkerställa en av modellens bärande pelare; en hög och jämn nivå på arbetskraftens kunskaper och färdigheter. Annars riskerar försvaret för den svenska modellen att eka tomt. Svensk arbetsmarknad präglas av högt ställda […]

Hjälper (sjukt) låga löner förgymnasialt utbildade?

avatar

I dagens SvD Näringsliv skriver nationalekonomerna Hans Lööf och Gustav Martinsson bland annat följande: Den samlade bilden av forskningen är att det inte finns några enkla samband mellan löner och sysselsättning vare sig för hela arbetsmarknaden eller för olika grupper. Det är ju så självklart egentligen. Därför tänkte jag avsluta arbetsveckan med en statistisk utblick med hjälp […]

Räknas kvinnors innovationer?

avatar

Ibland får jag känslan av att kvinnors kreativitet i arbetslivet inte riktigt syns, eller i värsta fall inte ens finns, och att det uteslutande är män som uppfinner och skapar innovationer i arbetslivet. Så är det förstås inte i verkligheten, men varför hör vi så sällan om kvinnors innovationsarbete?  Ja först kan man fundera över […]

Ta strid för kvinnors rätt till ekonomisk självständighet

avatar

Kvinnor i arbetaryrken har i många avseenden de sämsta arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. Det kommer till uttryck genom högst grad av otrygga anställningsformer, mest utbrett deltidsarbete (ofta till följd av att det saknas lämpliga heltidsarbeten), litet inflytande och kontroll över arbetet och i vilken takt det ska utföras samt hög arbetsbelastning. Därtill är lönerna de lägsta […]

Bara parterna kan hindra utnyttjande av arbetslösa

avatar

Idag presenterade Arbetsförmedlingen en viktig kartläggning. För första gången har myndigheten gjort en ansats att granska arbetsgivarnas användning av de lönesubventioner som används för att korta vägen till jobb för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Finns det risk att dessa stöd överutnyttjas? Risk att arbetslösa utnyttjas av oseriösa arbetsgivare som bara är ute efter […]

Sänkta lägstalöner är varken effektivt eller önskvärt

avatar

Aldrig har väl så många så frekvent haft synpunkter på lönebildningen i en pågående avtalsrörelse. Endera med ”råd” till arbetsmarknadens parter om att teckna löneavtal utifrån etnicitet, vilket Centerpartiet föreslog inför helgen. Eller som Moderaterna, som talar om en särskild provanställning där upp till 40 procent av heltid kan innehålla obetald praktik eller utbildning (med […]

Kan de enas om bostadsfrågan?

avatar

I måndags träffades partierna över blockgränserna för att diskutera en av de allra hetaste frågorna i svensk politik just nu – bostäder och byggande. En blocköverskridande syn på hur man ska lösa bostadsbristen vore ju på många sätt fantastiskt, men finns det överhuvudtaget förutsättningar för en vettig sådan? Moderaterna är rädda för skattehöjningar, vänsterpartiet vill […]

Vad heter organisationen?

avatar

Efter julledigheten tänkte jag börja lite lätt med att ägna årets första blogginlägg åt gammaldags hederlig frågesport, häng på vetja. Vad heter organisationen jag letar efter? På 10 poäng – organisationen bildades 1940 av bl.a LO, SAF, TCO (dåvarande Daco) och KF. På 8 poäng – Den förste generalsekreterare hette Folke Thunborg, som vid tiden […]

Nyckeln till ett framgångsrikt klimatavtal stavas Rättvisa

avatar

Så drog det igång med tal av ledarna från världens länder; FNs 21 konferens om klimatförändringarna, COP 21. Av uttalandena att döma råder det enighet om behovet att begränsa den globala temperaturökningen till 2 grader, tyvärr håller inte de utlovade åtgärder samma nivå. Inför årets klimatmöte har länderna själva fått redovisa vilka åtgärder de vill […]

Dags för gemensamt ansvar

avatar

Det är ett känt faktum att resultaten i svensk skola visar en negativ utveckling, senast visat i PISA-undersökningen. Försämringen gäller alla elever men är störst för de elever där föräldrarna har enbart en grundläggande utbildningsnivå. Vi vet också genom Skolverkets rapporter att likvärdigheten i svensk skola minskar. Till det kommer en tydlig boendesegregation baserad på […]