Arbetsmiljöverk på drift

avatar

Arbetsmiljöverkets förslag riskerar arbetsmiljön, främst för medlemmar i LO-förbund. Ska vi prioritera mellan olyckor i mansdominerade jobb och sjukdom i kvinnodominerade jobb? Vilka lagar och avtal ska vi ha och hur ska Arbetsmiljöverket arbeta så att ingen skadas i eller blir sjuk av sitt arbete? Arbetsmiljöverket har inlett en större förändring av sina föreskrifter (AFS). Idén är […]

Basic income – the state provides a check and checks out

avatar

Basic income is discussed also in Sweden as an alternative to today’s public system of citizen’s economic security. The idea is to give every adult the same amount of money every month. Without offset. Instead social insurance and other government transfers are abolished. The state provides a check and checks out. Expected high unemployment due […]

Våra skyddsombud ska inte skrämmas till tystnad

avatar

Idag ska arbetskamraterna bjuda sitt skyddsombud på tårta. Det är nämligen skyddsombudens dag. Den instiftades av LO år 2012 för att uppmärksamma alla skyddsombuds stora insatser. De flesta skyddsombud tycker att uppdraget är roligt och spännande. Det betyder mycket för arbetskamraterna när de lyckas. Men uppdraget som skyddsombud kan vara tufft. LO skickade i maj […]

LO kongress 2016: Det goda arbetet

avatar

Människor som är med och bestämmer om sitt arbete och som mår bra presterar helt enkelt bättre. De har också lättare att delta i utveckling och ställa om till ett annat arbete. I denna blogg sätts LO-kongressens beslut om det goda arbetet in i ”den svenska modellen”, se figur 1. Frågan är hur ska vi tillämpa modellen […]

Moderna former för arbete

avatar

I denna blogg beskrivs några av 2010-talets former för organisering av arbete. Gemensamt är att arbetstagaren utsätts för ökad konkurrens och att arbetsgivaren blir diffusare. På Internet skapas nu snabbt nya vägar för att sälja och köpa arbete. Ensamföretagaren sist i entreprenadkedjan Sedan 1980-talet utförs allt fler arbeten som tidigare gjordes av verksamhetens egna anställda av underentreprenörer (out […]

Fem argument mot basinkomst

avatar

Basinkomst, medborgarlön och grundtrygghet är olika namn på ett alternativ till dagens offentliga system för ekonomisk trygghet. Idén är att slå ihop alla offentliga sociala försäkringar och sedan varje månad ge varje vuxna samma summa pengar. Ett barnbidrag under hela livet. Basinkomst utreds och testas på flera håll och i olika former runt om i världen. Basinkomst […]

Kapitalism med en global skapande förstörelse

avatar

Människans historia är historien om ekologiska kollapser. Tidigare var de regionala. Nu finns en global kapitalism med en global skapande förstörelse. Om vi inte klarar miljön kanske Homo Sapiens ersätts av något annat. Trist om vi själva klantar bort vår art. Under de senaste 100 åren har produktionen av varor ökat enormt på vår planet. […]

Prekära arbeten – ett organiserat hot

avatar

Arbetets kontraktsformer har alltid varit knuta till hur produktionen är organiserad. Prekära arbeten var vanliga under 1930-talet och har blivit det nu igen. I tider av arbetslöshet, hård konkurrens eller med brist på yrkesutbildning och kompetensutveckling måste folk försörja sig på något annat sätt än som anställd. Prekära arbeten innebär dels underbudskonkurrens, dels att gränsen […]

Makten över arbetslivsforskningen

avatar

Hösten 2016 lägger regeringen fram en omfattande forskningsproposition för de kommande fyra åren och som även blickar fram till 2027. Arbetet med propositionen sker på Utbildningsdepartementet i dialog med Näringsdepartementet. Underlag till detta arbete önskas senast 25 oktober 2015. Av stort intresse för löntagarna är hur forskning om arbetslivets frågor initieras, finansieras och bedrivas och hur resultaten förmedlas för […]

Kvinnor 10 procent högre lön än män

avatar

Kvinnor skulle ha haft 10 procent högre lön än män om det inte fanns diskriminering. Det framgår av en arbetsvärdering i ILOs globala lönejämförelsen 2014 (sid 45 ff). Kvinnor i Sverige är enligt ILO, till skillnad många länder, bättre utbildade och mer erfarna än män och därmed produktivare. Arbetsvärderingen omfattar erfarenhet, utbildning, kvalifikationskrav, bransch, storstad/landsort och arbetade […]