Kvinnor 10 procent högre lön än män

avatar

Kvinnor skulle ha haft 10 procent högre lön än män om det inte fanns diskriminering. Det framgår av en arbetsvärdering i ILOs globala lönejämförelsen 2014 (sid 45 ff). Kvinnor i Sverige är enligt ILO, till skillnad många länder, bättre utbildade och mer erfarna än män och därmed produktivare. Arbetsvärderingen omfattar erfarenhet, utbildning, kvalifikationskrav, bransch, storstad/landsort och arbetade […]

Arbetsledning, ohälsa och Expressen

avatar

Arbetsmiljöverket vill genom föreskrifterna Organisatorisk och Social arbetsmiljö komma tillrätta med dålig arbetsledning som skapar ohälsa.  De fackliga organisationerna säger ja, men Arbetsgivarnas organisationer är tveksamma. Men hårt pressade företagare, underställda chefer och löntagare i alla sektorer ser äntligen ett stöd. Nu införs, förhoppningsvis, regler om påfrestande arbete, långa arbetspass, kränkande behandling och kunskap i arbetsledning. Det tvingar oseriösa […]

Aktiv arbetsmiljöpolitik

avatar

Fem dödsolyckor redan i januari 2015: klämd mellan traktor och träd, påkörd av godståg, lastbilssläp träffade lastbil, kört av vägen med långtradare, överkörd av hjullastare. Under 2014 omkom 48 arbetstagare och egenföretagare på arbetet, inräknat sju stycken från annat land, två i arbetsmarknadsåtgärd och en elev-montör. Omkomna vid resor till och från arbetet är inte medräknade. […]

Förbud mot farlig entreprenad

avatar

  Och så hände det igen. Två döda i en olycka på jobbet. För 2014 är vi nu uppe i en förolyckad per arbetsvecka. Så har det sett ut de senaste 10 åren, när vi även räknar in utstationerad arbetskraft. Värst drabbade branscher är transporter, bygg & anläggning och jord & skog. Samtidigt ökar sjukskrivningarna […]

Kommission om kvinnors arbetsmiljö

avatar

Det är ingen nyhet att kvinnliga arbetare fått betydligt sämre villkor i arbetet de senaste 20 åren. Det vet alla partier i riksdagen. Men regeringen har inte ansträngt sig för att vända den trenden. Tvärt om bidrar regeringen till en fortsatt försämring för LO-förbundens kvinnliga medlemmar. Arbetare och i synnerhet kvinnor drabbas hårdast av att A-kassan är […]

Svenskt Näringsliv angriper fack och skyddsombud

avatar

Svenskt näringsliv presenterade den 6:e maj en ny strategi för en bättre arbetsmiljö. Budskapet är att arbetsmiljön är bra. På den privata sidan. Förutom att facket lägger sig i. Enligt Svenskt Näringsliv finns problemen i arbetsmiljön på den offentliga sidan och bland egenföretagare. När någon trots allt får en arbetsskada i ett privat företag så […]

En enda dags vackra ord måste bli verklighet varje dag

avatar

Den 28 april betyder förmodligen inget speciellt för dig. En helt vanlig måndag. Ändå är det en speciell dag – den internationella minnesdag då fackliga organisationer runt om världen minns och hedrar alla de arbetstagare som förlorat livet på eller på grund av arbetet. Egentligen borde det vara en självklarhet att ingen ska behöva gå […]

Och i Bryssel skrockar regelförenklingsivrarna förnöjt…

avatar

Från ett fackligt perspektiv är det självklart att arbetsmiljö är en smart investering för alla: arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället. Även ett oräkneligt antal arbetsgivare både i Sverige och i resten av världen har för länge sedan begripit att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa och säkerhet. Men så uppenbarligen varken den svenska […]

Europaparlamentariker, stå upp för arbetstagarnas rättigheter

avatar

Bästa Europaparlamentariker! Om du vill förhindra ojämlika arbetsvillkor och snedvriden konkurrens så röstar du NEJ den 4 februari till delar i EU-kommissionens REFIT-betänkande som kommer upp i Europaparlamentet idag för röstning. Det gäller bland annat punkterna 34 och 40 i detta förslag samt förslag om att undanta företag med upp till 250 anställda från delar av […]

LOV i marknadens tjänst eller kommunal demokrati

avatar

Genom 1956 års socialtjänstlag blev det samhällets uppgift att ge hjälp vid fattigdom, ålderdom och sjukdom. Välfärdstjänsterna skulle finansieras av alla efter förmåga, fördelas efter behov och utföras av kommunen. Tidigare hade familjens obetalda kvinnor ansvaret. I början av 90-talet började välfärdssektorn att föras ut på marknaden. Först genom entreprenad och 2008 kom lagen om […]