Fördjupa sjukförsäkringsdebatten!

avatar

När det i samhällsdebatten uppstår självklarheter tvärs över blockgränsen etableras ibland något som kan kallas för en ”politiskt överenskommen sanning”. Då är faktagranskning och seriösa analyser särskilt viktiga. I sjukförsäkringsdebatten har vi sett detta ske tidigare. Minns det myckna talet i början av 2000-talet om det utbredda fusket/överutnyttjandet som motiverade hårdare sjukregler. När dessa påståenden […]

På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent

avatar

Dagens, morgondagens och framtidens pensionärer behöver olika åtgärder för att deras pension ska bli bättre. Nya siffror visar att andelen svenska fattigpensionärer har ökat från 10 till 18 procent på bara fem år. Situationen blir allt mera dramatisk. Stefan Löfven lovade häromdagen att tillsätta en utredning för att se över indexeringen av garantipensionen och bostadstillägget för dagens […]

Lösa spekulationer om sjukfrånvaro av ekonomen Hägglund

avatar

Tidigare i veckan presenterade återigen ekonomen Pathric Hägglund en rapport som innehåller detaljerade politiska rekommendationer som saknar stöd i seriös och empirisk forskning. Genom att övertolka statistiska samband hävdar Hägglund att han funnit belägg för att en stramare sjukförsäkringen både är bra för den sjukskrivne och samhällsekonomin. Förra gången det skedde var inom ramen för […]

Det är skillnad på statistiska samband och kausalitet!

avatar

Just nu gör Svensk Näringsliv (SN) en stor sak av att de privata arbetsgivarna sammantaget har lägre sjukpenningtal än kommunerna och landstingen. Så är det också. Försäkringskassan släppte nyligen statistik om detta. Samtidigt visar siffror att ökningen av sjukpenningtalet bromsar in. Men denna statistik säger faktiskt inte särskilt mycket om orsakerna till inbromsningen och varför […]

Forssell utfärdar ett farligt och förlegat recept i sjukförsäkringsfrågan!

avatar

På dagens DN-debatt skriver moderaten Johan Forssell att vi behöver ett reformpaket på sjukförsäkringens område. Detta har han rätt i. Men den färdriktning han stakar ut går åt helt fel håll. Forssells recept är gammalt och beprövat och har tidigare visat sig skapa fler problem än det löser. Trots de hårda regler alliansen införde 2008 blev […]

Dränk inte välfärdsarbetarna i ännu mer kontrollbyråkrati!

avatar

Nyligen fick vi återigen bekräftat att en kraftig majoritet av svenska folket fortfarande är mot vinstdrift i välfärden. Ja, det är inte bara 80 procent av folket som vill stoppa/begränsa de privata vinstuttagen ur välfärden. Det vill också var tredje direktör. De otaliga miljoner näringslivets lobbyorganisationer och välfärdsbolagen satsat på olika kampanjer för att vända […]

Se över rättssäkerheten och kravställandet i sjukförsäkringen!

avatar

Den senaste tiden har vi fått ett flertal rapporter om att Försäkringskassan (FK) på olika sätt skärpt bedömningen (praxis) när det gäller att pröva rätten till sjukpenning. FKs försök att leva upp till regeringens målsättning om att sänka sjukpenningtalet till 9 sjukpenningdagar år 2020 tycks vara en av förklaringsfaktorerna. FKs praxisskärpning har alltså skett utan lagstiftningsförändring. […]

Föräldraförsäkringsutredningens förslag om begränsad rätt till föräldrapenning landar rätt. Och bör gå längre.

avatar

På fredagen överlämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring delbetänkandet ”Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn” till Socialminister Annika Strandhäll. Utredningen som ska göra en översyn av hela föräldraförsäkringen fick som en konsekvens av förra höstens migrationsuppgörelse uppdraget att på kort tid presentera ett förslag som begränsade möjligheten att ta ut […]

(M)arknadiseringen skapar mer byråkrati

avatar

Ibland kan man från borgerliga debattörer och näringslivets lobbyorganisationer få höra att det är viktigt med privat vinstdriven välfärdsverksamhet för att minska ”byråkratin”. Den offentliga sektorn antas per definition vara mer byråkratisk och trögrörlig än den privata marknaden. Lösningen ligger i tangentens riktning. ”Vi behöver mer marknad för att minska byråkratin!”, ropar de i kör. […]

Fakta som ställer ohälsans klasstrappa i blixtbelysning

avatar

I en färsk avhandling från Umeå Universitet studeras ojämlikhetens effekter på hälsan. Forskaren Anita Lindmark visar att när det gäller chansen att överleva en stroke är effekten av låg inkomst fullt jämförbar med effekten av andra traditionella riskfaktorer som rökning eller med fem års högre ålder. Ohälsans klasstrappa blixtbelyses återigen. Efter den akuta fasen har personer […]