Utrikesdeklaration för stärkt feminism och Global Deal

avatar

I dag presenterar utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikespolitiska deklaration. I en tid när omvärlden blir alltmer instabil är det betryggande att satsningarna på en feministisk och öppen utrikespolitik stärks.

LO arbetar för stärkta mänskliga rättigheter i arbetslivet, både i Sverige och i omvärlden. Därför är det för LO mycket positivt att regeringen avser att öka insatserna och följa upp Statsministerns initiativ Global Deal. Anständiga arbetsvillkor, ökad produktivitet och inkluderande ekonomisk tillväxt är en grundläggande förutsättning för demokratisering och ökad jämlikhet.

Global Deal bygger på nordiska erfarenheter om att överenskommelser på arbetsmarknaden skapar produktivitet och goda arbetsförhållanden. I deklarationen om utrikespolitiken avser regeringen att följa upp och stärka Global Deal i samarbete med ILO och OECD, det är bra och nödvändigt för att fler arbetare ska kunna erbjudas grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Den feministiska utrikespolitiken har givit resultat, enligt regeringen har arbetet bidragit till att ca 20 länder har tagit fram lagar och förslag för stärkt jämställdhet. Samtidigt som stora grupper av kvinnor och flickor undviker osäkra aborter och att ett 90-tal lokala samhällen har upphörd med kvinnlig könsstympning. LO ser det som självklart att regeringen fortsätter med den feministiska utrikespolitiken och stärker arbetet bl. genom att införliva det i Sveriges implementering av Agenda 2030. LO anser att ett första viktigt steg  är att ratificera ILOs konvention 189 och tillhörande rekommendation 201 om hushållsanställdas rättigheter.

Sverige har gått före genom att erkänna Palestinas självklara rätt som en självständig stat. Det har ingett hopp hos många palestinier och är ett arbete som måste fortsätta. Sveriges agerande i regionen kommer med all säkerhet att få en allt mer betydelsefull roll och det är bra och viktigt att Sverige är tydliga med att målet är att finna en tvåstatslösning.

LO stödjer och bidrar aktivt till att finna lösningar till konflikten mellan Israel och Palestina genom att stå i solidaritet ländernas arbetare, det är därför mycket bra att regeringen tillsätter ett särskilt sändebud för att stärka fredsprocessen.

Omvärldens oförutsägbarhet ökar, protektionism och populism sköljer in i allt fler länder. Då krävs, i motsats till vad som sker i desperata högerpartier i Sverige, att man står upp för grundläggande världen och en progressive utrikespolitik, det gör Sveriges  utrikesminister, Margot Wallström med kraft.

2 reaktion på “Utrikesdeklaration för stärkt feminism och Global Deal

 1. avatarGöran Gustavsson

  Blir det Fairtrade när det gäller de nyss underskrivna handelsavtalen med Iran? Finns det några garantier mot barnarbete? Finns det garantier för arbetarskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter?
  Kommer de fackliga ledarna fortsatt vara fängslade utan att det påverkar avtalen och investeringsplanerna? Varför ställde inte Löfvén / Linde / Ferbe krav på Fairtrade, schyssta arbetsförhållanden och frigivande av de fackliga och politiska fångarna som villkor för avtalen?
  Hur kan LO acceptera detta utan att protestera och kräva svar från den rödgröna regeringen?

  1. avatarOscar Ernerot

   LO driver frågan om mänskliga rättigheter i arbetslivet mycket hårt gentemot företag och regeringen. Nu senast har LO exempelvis drivit på regeringen till att ratificera ILOs protokoll mot tvångs- och slavarbete. LO accepterar inte och kommer aldrig ge upp kampen för schysta arbetsvillkor, vare sig på den globala arbetsmarknaden eller här hemma.

   När det gäller Iran så har LO ställt krav på de frågor du efterfrågade. LO har informerat regeringen om situationen i Iran och UD har tagit upp vikten av att respektera den fria rätten att bilda fackliga organisationer. LO har också informerat UD om det orimliga i att fängsla fackligt aktiva i Iran.

   Det är ett samförståndsavtal som har tecknats, inte ett handelsavtal. Avtalet fokuserar bl a på innovationer, forskning, utbildning och kvinnors inflytande. LOs uppfattning är att samarbete med krav på respekt för mänskliga rättigheter leder till långsiktiga förbättringar för arbetare i Iran.

Kommentarer inaktiverade.