Även ny asbest dödar

avatar

Den ryske ILO-delegaten kom inspringande. Fick låna en mikrofon vid USAs bord. Nu gällde det att stoppa The ILO position on safety in the use of asbestos. USA, Kanada, Ryssland, Australien och Sydafrika försökte ihärdigt övertyga de afrikanska delegaterna att rösta emot resolutionen på ILO-konferensen 2006. Asien var redan emot. Det såg mörkt ut. Förhandlingarna avbröts.

De afrikanska kvinnorna gick rakt på sina manliga delegater. -”Det är våra män som dör av asbest, sedan får vi ensamma försörja familjen”. Resolutionen antogs.

EU-regler ger dispens Sverige stod bakom denna ILOs resolution om att verka för att eliminera all framtida användning av asbest. Trots det gav Kemikalieinspektionen år 2009 en större industri tillstånd att importera vit asbest (krysotil) som ersättning för uttjänt asbest. Asbesten var bruten i Zimbabwe, monterad i Sydafrika, importerad via Schweiz och vandrar troligen uttjänt samma väg tillbaka i början av 2020-talet. För att då ersättas av ny asbest?

Enligt EU-regler kan nationella myndigheter ge dispens om att ersatta uttjänt asbest när det inte finns några rimliga alternativ. Mycket få dispenser har beviljats inom EU. Den svenska dispensen förvånade många.

Illegal ny asbest Elektrikerförbundet fann för något år sedan ny asbest vid uppgradering av turbiner i vattenkraftstationer. Byggnadsarbetareförbundet fann asbest i cement importerad från Ryssland. Det slinker hela tiden in ny asbest. Tar det aldrig slut?

Produktionen av asbest i världen minskar, men var minst en miljon ton år 2013. Hälften produceras i Ryssland och Kazakstan. Stora producenter är även Kina, Brasilien, Indien och Canada. Störst konsumtion av asbest finns i Kina och i Ryssland. Bara i Ryssland är 400 000 människor beroende av asbestindustrin. Vissa produkter från dessa länder kan därför innehålla asbest.

Internationellt förbud Trots ihärdiga försök att stoppa asbest fortsätter produktionen. Enbart 50 länder har ett trovärdigt förbud. Kanada kan möjligen bli nästa land att införa ett förbud mot asbest. Antalet cancerfall där är mycket högt och flera gruvor har stängt under de senaste åren.

EU och Sverige måste fortsätta agera internationellt mot asbest, skärpa bevakningen mot illegal import av ny asbest och sluta ge dispenser. Sverige har tillräckligt av problem med  de 100 000-tals ton asbest som redan finns i svenska bostäder och i svensk industri. Det senaste fyndet är asbest i fönsterspackel. Så hård att det måste slipas bort.

Att läsa: Dagens Arbete, Aftonbladet,

 

Etiketter: ,