Etikettarkiv: Arbetsmiljö

Tidsgränserna i sjukförsäkringen är kontraproduktiva!

avatar

I dagens DN skriver Annika Carlsson om den rundgång, mellan olika myndighetsskyltar, som långtidssjuka just nu utsätts för. Av dem som utförsäkras återvänder drygt hälften till sjukförsäkringen efter ett år. Många av dem som återvänder har oftast efter sin utförsäkring dragit på sig ytterligare en diagnos. De har en högre grad av komplexa diagnoser med både somatisk […]

EESK om Smart lagstiftning

avatar

EESK skriver i sitt yttrande över kommissionens meddelande om Smart lagstiftning att program för att minska onödiga regelbördor måste säkerställa att företag inte undantas från arbetarskyddsbestämmelser, jämställdhetsnormer och miljöstandarder. EU-kommissionen har gjort ett omfattande arbete på temat ”regelförenkling”, så kallad ”smart lagstiftning”. Det går i korthet ut på att minska regelbördan för små och medelstora […]

Framtidens sjukförsäkring – så vill LO ha det!

avatar

En av våra främsta framtidsutmaningar är den växande motsättningen mellan befolkningens faktiska arbetsförmåga och arbetsgivarnas ökade krav på anställda. Den ekvationen går allt sämre ihop. Regeringens lösning på problemet har hittills varit att försämra villkoren i trygghetsförsäkringarna och medvetet öka skillnaden mellan dem som kämpar för att ta sig in på arbetsmarknaden och dem som […]

ILO – Stärkt dialog för mänskliga rättigheter i arbetslivet

avatar

Social Dialog, är en förutsättning för löntagares rättigheter och möjlighet till inflytande. I Genève pågår just nu Internationella arbetstagarorganisationens (ILO) arbetskonferens, ILO är FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor. Ett av uppdragen på årets konferens är att öka förståelsen och användningen av dialog mellan parterna på arbetsmarknaden. Den Sociala dialogens syfte är att ta tillvara […]

…men…vem är det som kör egentligen?

avatar

Jag kommer direkt från socialförsäkringsutskottets utfrågning i riksdagens andrakammarsal. I morse publicerade Dagens Arena en debattartikel av mig och Claes Jansson från LO-TCO Rättsskydd AB, där vi försöker ringa in de problem vi ser med det verktyg för att pröva arbetsförmåga som Försäkringskassan har tagit fram. Det var också detta verktyg som stod i fokus […]

Arbetsmiljöverkets besvärsrapport behöver läsas med fler nyanser…

avatar

Tidigare idag så presenterades Arbetsmiljöverkets besvärsrapport. En rapport som verkets skriver om så här: Jämfört med början på 2000-talet svarade långt färre personer i år att de lidit av fysiska och psykiska besvär. Vad gäller fysiska besvär angav drygt 12 procent av männen besvär 2003 mot drygt 8 procent i år. För kvinnor sjönk siffran […]

Stoppa EU-förslagen som ger sämre arbetsmiljö!

avatar

”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” Vidare ska ”Arbetsförhållandena…anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” Ett par rader med lagstiftarens (riksdagens) intentioner när man har infört arbetsmiljölagen. Vi närmar oss år 2012. Året då det svenska systemet med skyddsombud på arbetsplatserna […]

Bra att Byggnads spelar in arbetsmiljöfrågor i avtalsrörelsen

avatar

På DN Debatt skriver Byggnadsarbetareförbundets Hans Tilly,  förbundsordförande och Torbjörn Johansson,  avtalssekreterare, att man nu för in arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöcertifiering som en del i avtalsrörelsen. En bakgrund är de uppgifter som förbundet har när det gäller olyckor på jobbet. Varannan byggnadsarbetare är rädda för att gå till jobbet, enligt en Novisundersökning som förbundet har tagit […]

Får utrikes födda kvinnor också vara jämställda?

avatar

Med risk för att vara tjatig men: för en vecka sen tillsatte regeringen en utredning, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (DeJAL, min förkortning) med uppdrag att bland annat söka lösningar för att se till att föräldraförsäkringen inte blir ett hinder för ekonomisk självständighet för kvinnor och att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande. Idag tillsätter regeringen en utredning, Utredningen […]

Idag tänker jag bara vara glad

avatar

Efter ett antal år av minst sagt vinglig och bristande jämställdhetspolitik har de borgerliga regeringen äntligen bestämt sig för att ta ett mer omfattande tag i frågan om jämställda villkor i arbetslivet. I dag tillsattes utredningen Delgationen för jämställdhet i arbetslivet som i oktober 2014 ska komma med förslag på hur jämställdheten ska öka och […]