Etikettarkiv: EESK

Likabehandling; en utopi?

avatar

Ska principen om likabehandling gälla för arbete när företag levererar tjänster över landsgränser på den inre marknaden som EU utgör? Det skulle man kunna tro var en självklarhet, eftersom EU bygger sin grund på idén om likabehandling. Men inte alla tycker att det är bra. Det har blivit tydligt i arbetet med att ta fram […]

EESK om mänskliga rättigheter

avatar

Vid EESKs plenarsession i oktober antogs några yttranden som handlar om grundläggande rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter. För att bli verkliga behöver de stora orden omsättas i praktiken och det behövs även kontrollfunktioner för uppföljning av att principerna om grundläggande rättigheter efterlevs. SOC/536 om europeiska kontrollmekanismen för rättsstaten och grundläggande rättigheter tar upp att […]

Mottagande av flyktingar – ett gemensamt ansvar för hela Europa

avatar

EESK antog i veckan vid sitt marsplenum en rapport om flyktingsituationen i Europa. Rapporten är tämligen unik i sitt slag, vågar jag påstå. Den baseras nämligen på erfarenheter som EESK-ledamöter har från besök i elva EU-länder plus Turkiet. 36 av EESKs ledamöter har i grupper om tre besökt flyktingläger och tagit del av hur flyktingar […]

EESK försvarar Schengen och den fria rörligheten

avatar

Vid EESKs plenarmöte 17 – 18 februari fördes en debatt om att försvara Schengensamarbetets landvinningar. EESK antog en deklaration om detta. I debatten sades bland annat att Schengen är en symbol för det Europa vi vill leva i. Vi behöver skydda de yttre gränserna och satsa på integration på arbetsmarknaden. De problem som finns beror […]

EESK om flyktingmottagning

avatar

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, hade sitt andra plenarmöte för mandatperioden den 9 – 10 december. Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans deltog i en debatt om flyktingmottagning och näraliggande frågor. EESK antog med bred majoritet en resolution, som tar upp att EESK helhjärtat uppskattar det viktiga arbete som det civila samhället spelar när […]

EESK om Smart lagstiftning

avatar

EESK skriver i sitt yttrande över kommissionens meddelande om Smart lagstiftning att program för att minska onödiga regelbördor måste säkerställa att företag inte undantas från arbetarskyddsbestämmelser, jämställdhetsnormer och miljöstandarder. EU-kommissionen har gjort ett omfattande arbete på temat ”regelförenkling”, så kallad ”smart lagstiftning”. Det går i korthet ut på att minska regelbördan för små och medelstora […]

EESK om den sociala dimensionen av EMU

avatar

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, har av europeiska rådets ordförande blivit ombedd att ta fram ett yttrande på temat ”Ekonomiska och monetära unionens sociala dimension”. EESK skriver att den europeiska ekonomiska, sociala och politiska unionen inte har uppnåtts. Den monetära unionen har ekonomiska och sociala konsekvenser, men de ekonomiska och sociala dimensionerna är bristfälliga. […]

EESKs plenarmöte i april

avatar

EESK består som ni vet av ledamöter som föreslagits av organisationer i medlemsländerna. Fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och övriga intressegrupper möts och diskuterar lagförslag och andra texter från EUs institutioner. Nio gånger om året är det möte i plenum, dvs hela kommittén sammanträder, och däremellan är det möten i arbetsgrupper och sektioner, ungefär som i ett […]

EESK-yttranden om internationella frågor

avatar

Vid EESKs senaste plenarmöte, 20-21 mars, antogs bland annat dessa två yttranden som handlar om internationella relationer. Det första handlar om den sociala dialogen i de länder som ingår i det östliga partnerskapet. Kommittén uttrycker stöd för det östliga partnerskapet, som syftar till att bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i grannländerna i östra […]

EESKs yttrande om ”Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”

avatar

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog i december ett yttrande om kommissionens meddelande ”Insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen”. Kommittén består av representanter för arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och det övriga civila samhällets organisationer, det som vi i Sverige skulle kunna kalla för folkrörelser. Därför inriktar kommittén sitt yttrande på det gemensamma ansvar som framför […]