Allt för många varningsklockor ringer!

avatar

Idag kan vi i Dagens Nyheter (DN) läsa om att Försäkringskassan (FK) gör en praxisförändring utifrån framför allt två domstolsutslag. Detta innebär att FK ser varje nytt läkarintyg som en ny ansökan och inte längre regelmässigt betalar ut ersättning under den utredningstid som kan uppstå mellan två läkarintyg. Däremot kan FK fatta ett interimistiskt beslut om att göra detta.

Det finns som jag ser det stor risk att detta kommer att upplevas som ytterligare regelkrångel av de försäkrade, att fler riskerar att ”ramla mellan stolarna” och att tilltron till försäkringen påverkas negativt. Detta har jag också från LOs sida framfört till FK i diskussioner med deras huvudkontor.

Utöver detta rapporterar samtidigt LO-förbunden och LO-TCO Rättsskydd att de upplever att FKs praxis märkbart har skärpts. Detta kommer till uttryck på flera olika sätt. Fler upplever att de på rättsosäkra grunder blir av med sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och ramlar mellan stolarna. Det är också fler som överklagar de beslut FK fattar vid de olika tidsgränserna, framför allt den efter 180 dagar (6-månadersgränsen). Väntetiden för att få denna typ av beslut omprövade av FK ska enligt JO vara max 6 veckor, men är i dag uppe på ca 25 veckor. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

Sammantaget ger detta bilden av en sjukförsäkring som, utan någon lagstiftningsförändring, får en allt stramare utformning. Praxis skärps successivt. LO har tidigare varnat för att regeringens uppsatta mål för sjukpenning och sjukersättning riskerar att leda till att rättssäkerheten för den försäkrade påverkas negativt.

Sedan lång tid tillbaks har LO också fört fram att kravställandet vid de olika tidsgränserna allt för ensidigt riktas mot de enskilda försäkrade. Det finns anledning att ordentligt se över detta. Det är allt för många varningsklockor som ringer just nu. En sjukförsäkring som har uppenbara brister i rättssäkerhet och rättvisa förlorar i legitimitet.

5 reaktion på “Allt för många varningsklockor ringer!

 1. avatarIngegerd Wahl

  Bra att allt det här uppmärksammas. Med tanke på att olika sjukdomstillstånd behöver olika lång tid för att ”botas” så borde de här stegen vid 3 och 6 månader också ifrågasättas. Speciellt drabbas deltidssjukskrivna av de här tidsgränserna trots att det finns rekommendationer från Socialstyrelsen om sjukskrivningstidens längd.

 2. avatarAgneta Ljung

  Antagligen håller de inne pengarna som den sjuke har rätt till för att dessa pengar behövs till andra. Jag säger inte mer men jag tror att de flesta fattar

 3. avatarulf björk

  Det är dags att försäkringskassan skärper sig i annat fall så får landstingen ta över ansvaret för sjukpenningen
  och de som jobbar med sjukpenningen idag får förslagsvis jobba med rehabilitering.
  Patientansvarig läkare och de medicinska experterna som finns inom hälso och sjukvården och deras läkarintyg
  ska gälla,dem har idag det medicinska ansvaret.De föräkringsmedicinska rådgivarna på FK har inte den insikt
  och kunskap om den sjuke som patientansvarig läkare och de anställda inom sjukvården har.
  Någon form av uppföljning bör införas,och de bör vara vara specialister med gedigen kunskap och inte som idag

 4. avatarHoberga

  Hur länge skall Försäkringskassan få hållas med sin psykiska misshandel av sjuka, skadade och handikappade?
  När fick domstolarna mandat att ändra de lagar politikerna stiftat? I dem sitter ju jurister. Vilken kompetens har de att bedöms sjukdomar och dess konsekvenser? Går de enbart på Försäkringskassans medicinska rådgivares råd. Vet de inte att dem är jäviga eftersom de är anställda för att se till att man kan ge avslag och är de oseriösa gör de så.

 5. avatarTobias

  Så länge praxis gynnar FK så använder dom detta mot alla sjuka och skadade på jobbet.
  Men om det vore det omvända, att praxis gynnar den sjuka/arbetsskadade, så tar FK inte hänsyn till detta.

  Konstigt. Och sedan är vi tillbaka på rättssäkerhet och rättstrygghet. På FK.s hemsida står Opartisk och Oberoende. Fan trott.

  Advokat skulle man ha från första början, för man vet att handläggarna på försäkringskassan inte har den juridiska kompetensen då alla dessa ärenden hamnar på deras juridiska enhet för ”avslag”.

Kommentarer inaktiverade.