Återigen uppdagas allvarliga rättssäkerhetsbrister i sjukförsäkringen…

avatar

Om man söker sjukpenning men får avslag ska beslutet kunna omprövas. Detta är en viktig del av rättssäkerheten för oss när vi blir sjuka. Men idag visar inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) i en rapport till regeringen att ”det råder rättssäkerhetsbrister i den omprövning som görs av besluten vid Försäkringskassan. Bristerna består bland annat i att sannolikheten för ändring av beslut vid omprövning varierar mellan kontoren och att det råder olika uppfattningar om vad en omprövning innebär inom Försäkringskassan.

Om och om igen uppdagas rättsäkerhetsproblem i de sjukregler regeringen införde sommaren 2008. Med jämna mellanrum har det kommit kritik från drabbade, läkare och anhöriga. Det har ofta handlat om svårt sjuka personer som nekats ersättning från sjukförsäkringen pga av det hårda och omänskliga regelverket.

Jag anställdes som facklig utredare med ansvar för sjukförsäkringen ungefär tre år innan borgarna, sommaren 2008, kraftigt stramade åt sjukreglerna. Man kan säga att de nya sjukreglerna blev en ”vattendelare” i mitt yrkesliv. Någon gång under hösten/vintern 2008 började nämligen telefonen ringa allt oftare. Telefonsamtalen handlade om hur snabbt man riskerar att förlora sin anställning när man blir sjuk, att man utförsäkrats enbart för att man passerat någon av de snäva tidsgränserna eller att man trots en allvarlig sjukdom inte beviljats sjukersättning.

Gemensamt för nästan alla som ringt mig är att de börjat med att säga ungefär så här: ”Om jag inte blivit sjuk skulle jag inte ha haft en aning om hur dåligt vår sjukförsäkring fungerar. Jag trodde faktiskt att vi hade ett bra skydd när vi blir så sjuka att vi inte klarar av att jobba. I dag vet jag att det inte stämmer.” De som ringer är oftast desperata. Några av dem säger att de vill vittna om sin hopplösa situation till någon som lyssnar och kan påverka, innan de ”försvinner”…

När de nya sjukreglerna infördes var vi många utredare, forskare och sjukförsäkringsexperter på myndighetsnivå som varnade för konsekvenserna. Redan innan de nya sjukreglerna trädde i kraft varnade exempelvis en av landets främsta arbetsmiljöforskare, professor Töres Theorell, för att de nya sjukreglerna  riskerade att driva utsatta människor till självmord. Under en hearing i riksdagen sade Theorell:

Jag blir starkt oroad över att det här förslaget kan medföra att människor som behöver vara sjukskrivna inte kommer att vara det, och att detta på lite längre sikt medför risker för folkhälsan. Att bli utförsäkrad efter 180 dagar, om man av försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga fastän man inte har det, är ett oerhört trauma för många människor. /…/ Jag är rädd för att en hel del felbedömningar kommer att göras. Risken är stor att vi kommer att få ”försäkringssjälvmord”, och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan härledas av felaktiga bedömningar.”

Men regeringen lyssnade inte, varken till välrenomerade forskare, remissinstanser eller till handikapp- och fackföreningsrörelsen. Man genomförde ”utförsäkringskedjan” med öppna ögon och valde att blunda för de välgrundade farhågorna. Idag, ett antal sjukförsäkringsöversyner och regeljusteringar senare, inser de flesta av oss värdet i att lyssna in sakkunskapen innan man fattar beslut.

Nu får sjukförsäkringen och Försäkringskassan alltså återigen allvarlig kritik. Denna gång handlar det om kritik från den myndighet som är satt att granska socialförsäkringen (ISF). Vad som påvisats är ett generellt mönster, som pekar på allvarliga rättssäkerhetsproblem i sjukförsäkringen.

Den rättsosäkerhet som råder i dagens sjukförsäkring är inte värdigt ett välfärdssamhälle av vårt snitt! Tänk nytt! Gör om! Gör rätt!

******************************************

Bloggat:  Peter Johansson om att SvD & DN, TCO:s rapport om a-kassan och arbetslösheten, Leine Johansson om ekonomer, Mikael Persson om höjd a-kassa, Martin Moberg om FAS 3 en cynisk utgallrings(m)askin och om Anders Borg, Lena Sommestad om ekonomisk politik i kvinnors intresse, Robert Björkenwall om arbetskraftsinvandring,

Lästips:

1. De rödgrönas senaste utspel rörande sjukförsäkringen och rehabiliteringen i Aftonbladet.

2. Tobias Baudin i NSD om behovet av att begränsa vinsterna i välfärden.

5 reaktion på “Återigen uppdagas allvarliga rättssäkerhetsbrister i sjukförsäkringen…

 1. avatarCatrin

  Hej och tack snälla för att du berättar sanningen. Det enda jag vill tillägga är att rättsOsäkerheten, fortsätter in i förvaltningsrätten. Eller vad sägs om detta domslut?

  ”Trots detta anser inte rätten att XX har rätt till sjukersättning utan att så småning om, med omfattande vård, kan ta ett väl anpassat arbete” .

  När då? Hur lång tid tar det till det finns ett sådant anpassat arbete tillgängligt?

  Vilken vård? Finns inte ens ett förslag på vilken vård som bör ges.

  Vi är många som skulle behöva ha upprättelse över hur vi blivit behandlade. FK borde beordras att gå igenom alla avslag sedan 2008.

  Tack för ordet!

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Ja, Catrin du har helt rätt. De som drabbats av de orimliga och rättsosäkra sjukreglerna bör få upprättelse. Just detta är ett av skälen till varför LO har föreslagit en haverikommission på sjukförsäkringsområdet.

 2. avatargun

  Den desinformation och propaganda som föregick förändringen är ovärdig ett civiliserat land. Det kunde inte gå fort nog att genomföra förändringen. Nu har vi lagstiftning som inte går att tillämpa. Gång på gång kommer detta fram, men borgarna vägrar göra några ändringar, då sjuka o svaga ingår inte i deras samhällsbygge.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Helt rätt. Det finns en rad myter i sjukförsäkringsdebatten som behöver krossas. Att ha en lagstiftning som är svår eller omöjlig att tillämpa är inte acceptabelt, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Så är det allt för ofta idag. Tyvärr. Det är därför som sjukförsäkringen behöver en grundlig renovering.

 3. avatarPS

  Hej!
  Vill ge ett exempel ang den utvärdering som skall göras vart tredje år, om man nu händelsevis fått igenom stadigvarande ersättning. En god vän till mig, Lisa (som heter något annat) har 50 % sjukersättning. Hon har mycket svåra smärtor och arbetar främst från en säng som arbetsgivaren tillhandahåller. De dagar Lisa måste till sin arbetsplats finns där en soffa så att hon kan ligga och arbeta. Skadorna är irreversibla och även till en del progressiva och hon kan inte förvänta sig att någon förbättring.
  Egentligen behöver Lisa vara hemma på heltid, men pga regelsystemet med sjukpenning och utförsäkring mm så kom hennes sjukersättning att beräknas efter utförsäkring, vilket i hennes fall innebär att hon på de 50 % hon är sjuk endast har grundbeloppet. Detta till trots att hon haft ett väl avlönat arbete. Hennes läkare instämmer i att heltids sjukersättning är det för henne mest lämpliga, men… Så enkelt var det inte. Hon ansökte och fick 50 % då läkaren uppgav att han sedan -08 aldrig skulle kunna få igenom högre ersättning för hennes del. 2012 skulle hon utvärderas, vilket ej skedde. Nyligen fick hon inte ut sin sjukersättning. Motivering till detta var att uppföljning/utvärdering ej var genomförd. Då drogs alltså den stadigvarande ersättningen in utan förvarning.
  Lisa är nu så sjuk att hon har mycket svårt att orka med sitt arbete, trots anpassningen av arbetsplatsen. Därtill kommer att det talas om arbetsbrist, så hon förväntar sig nu ett varsel. Hon önskar bli sjukskriven för att hon inte orkar, inte för att hon vill slippa arbetet. De arbetsuppgifter som ingår i hennes anställning för henne övermäktiga i dagsläget.

  Jag känner Lisa väl. Vi har pratat många, många timmar. Jag känner mig ibland förtvivlad över hennes situation. Jag har själv sjukersättning på heltid pga en gentisk sjukdom. Nyligen fick jag ännu en diagnos, som även den är en autoimmun sjukdom och som gör mig medicinberoende livet ut. Rätt medicinerad mår jag bra när det gäller den nya sjukdomen. Min genetiska sjukdom kan jag inget göra åt, mer än starka smärtstillande och regelbunden träning för att inte förlora alltför mycket alltför snabbt. Det senaste året har inneburit att jag gått från att ha kunnat gå med rollator till att bli beroende av rullstol utanför hemmet, och delvis även inomhus beroende på dagsform.

  Nästa år ska jag utvärderas. Därför ställer jag min fråga redan nu?
  Kommer även jag att finna ett i oktober 2014 får jag ingen ersättning från försäkringskassan för att de inte hunnit med?
  Lisa har lön, än så länge, från sin arbetsgivare och kan klara det mest basala på den. Jag har enbart ersättningar från Försäkringskassan.

  Jag vill lyfta denna fråga därför att överallt där jag läst om denna tre-årsutvärdering har det sagts att det ska vara en enkel kontroll. Att om man har stadigvarande ersättning så har sjukdomen/funktionshindret redan bedömts vara livslångt. Varför då dra in en ersättning?

  Vänliga hälsningar
  PS

Kommentarer inaktiverade.