Dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli alliansens stupstock

avatar

De flesta av oss som jobbar med sjukförsäkringsfrågor, i eller utanför Försäkringskassan (FK), känner oftast till flera fall där personer tagit sitt liv efter samtal med FK eller efter att ha fått avslag. Någon statistik över hur många personer som begått självmord efter avslag från FK finns inte. Åtminstone tre fall har tagits upp i medierna och två av dem har utretts av Socialstyrelsen som kritiserat vården och myndigheterna för bristande rutiner.

Däremot ger statistiken rörande hot om självmord som noteras av FK en tydlig fingervisning. Sedan 2008 då regeringens hårdare sjukregler infördes har antalet självmordshot framförda till en försäkringskassetjänsteman ökat explosionsartat, från 19 personer år 2008 till runt 500-600 personer per år de senaste tre åren.

När ansvariga allianspolitiker konfronteras med statistiken, och de uppgifter många av oss sjukförsäkringsexperter framför, avfärdar man i regel detta som skrämselpropaganda och tomt prat. 

Jag anställdes som facklig utredare med ansvar för sjukförsäkringen ungefär tre år innan borgarna, sommaren 2008, kraftigt stramade åt sjukreglerna. Man kan säga att de nya sjukreglerna blev en ”vattendelare” i mitt yrkesliv. Någon gång under hösten/vintern 2008 började nämligen telefonen ringa allt oftare. Telefonsamtalen handlar om hur snabbt man riskerar att förlora sin anställning när man blir sjuk, att man utförsäkrats enbart för att man passerat någon av de snäva tidsgränserna eller att man trots en allvarlig sjukdom inte beviljats sjukersättning.

Gemensamt för nästan alla som ringt mig är att de börjat med att säga ungefär så här: ”Om jag inte blivit sjuk skulle jag inte ha haft en aning om hur dåligt vår sjukförsäkring fungerar. Jag trodde faktiskt att vi hade ett bra skydd när vi blir så sjuka att vi inte klarar av att jobba. I dag vet jag att det inte stämmer.” De som ringer är oftast desperata. Många av samtalen var svåra att både hantera och bearbeta. Några säger att de vill vittna om sin hopplösa situation, till någon som lyssnar och kan påverka, innan de själv ”försvinner”…

När de nya sjukreglerna infördes var vi många utredare, forskare och sjukförsäkringsexperter på myndighetsnivå som varnade för konsekvenserna. Redan innan de nya sjukreglerna trädde i kraft varnade exempelvis en av landets främsta arbetsmiljöforskare, professor Töres Theorell, för att de nya sjukreglerna  riskerade att driva utsatta människor till självmord. Under en hearing i riksdagen sade Theorell: Jag blir starkt oroad över att det här förslaget kan medföra att människor som behöver vara sjukskrivna inte kommer att vara det, och att detta på lite längre sikt medför risker för folkhälsan. Att bli utförsäkrad efter 180 dagar, om man av försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga fastän man inte har det, är ett oerhört trauma för många människor. /…/ Jag är rädd för att en hel del felbedömningar kommer att göras. Risken är stor att vi kommer att få ”försäkringssjälvmord”, och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan härledas av felaktiga bedömningar.”

Men regeringen lyssnade inte, varken till välrenomerade forskare, remissinstanser eller till handikapp- och fackföreningsrörelsen. Man genomförde ”utförsäkringskedjan” med öppna ögon och valde att blunda för de välgrundade farhågorna. Sedan de nya reglerna infördes den 1 juli 2008 har ca 70 000 sjuka sparkats ut ur sjukförsäkringen. Idag, ett antal sjukförsäkringsöversyner och regeljusteringar senare, inser de flesta av oss värdet i att lyssna in sakkunskapen innan man fattar beslut.

Siv Norlin, som är ST-fackets ordförande på Försäkringskassan, har tidigare kommenterat det växande antalet självmord så här: ”- Arbetsgivaren hanterar självmordshoten så bra det går, även om det är mycket tufft. Det stora problemet är de hårda tidsgränserna, och den enda lösningen är en mänsklig sjukförsäkring.” Så är det.

Man kan bara hoppas på att allianspolitikerna i fortsättningen väljer att lyssna in den breda kritken mot de orimliga och omänskliga sjukreglerna som finns, både bland FK-personal och försäkrade. Tyvärr finns det dock väldigt lite idag som tyder på att så kommer att bli fallet.

Men för varje dag som går blir vi fler och fler som får egna erfarenheter av hur orimliga och omänskliga dagens sjukregler, som Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt med näbbar och klor försvarar, egentligen är. Räkna därför med att sjukförsäkringsfrågan också i fortsättningen, med jämna mellanrum, kommer att ställa till det för regeringen. Ja, för egen del skulle jag inte bli förvånand om det till nästa val ansamlats så mycket ilska och kritik hos väljarna så att sjukförsäkringsfrågan gör att alliansregeringen till slut får foten av folket…

***********************************

Bloggat: Lena Sommestad om att ta ansvar för orden, Martin Moberg om att SD vinner terräng i massarbetslöshetens spår, Kalle som är fast i FAS 3 om att befinna sig på ett ”vuxendagis”, Peter Högberg om SD:s framryckning i LO-leden, Inte rasist men… om en viss SD-topp och en nazistblogg, Bengt Silfverstrand frågar sig om ideologierna är döda, Martin Klepke om behovet av minskade barngrupper i förskolan, Ingvar Persson (Aftonbladets ledarblogg) om moderatrernas dubbla tunga, Olov Abrahamsson om TCO och den sönderskjutna a-kassan, Robert Björkenwall om (s) och behovet av en krisplan, Yonna Waltersson (Dagens Arena) om Filippa Reinfeldts misslyckande.

NyhetstipsAllehanda om att sänka lönen i kristider, Arbetarbladet om förlorarna, Dagens Arena 1 om arbetslösheten, 2 om anställningsbarheten, 3 om Transport och oseriösa anställningar, DN om SD och LO-förbundens medlemmar, Norrländska socialdemokraten 1 om jobbpolitiken, 2 om de slavliknande villkoren i skogarna, Sydöstran Ledare 1 om S och tjänstemännen, 2 om de ökande klyftorna, Värmlands folkblad om nej sänkt lön i kristider, SR P4 Jämtland om en man som miste a-kassan när kommunen skötte hans ekonomi, Gert-Inge Andersson (S) på SVT Debatt om att tillverkningsindustrin är fortfarande Sveriges motor, oavsett vad Reinfeldt påstår…

14 reaktion på “Dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli alliansens stupstock

 1. avatarInkeri Lönnqvist

  Har en fråga som jag funderar igen på…läser igen om att utförsäkringarna påbörjades 2008 ?? Dom hårda reglerna började ju gälla redan 2002 med tidbegränsad sjukskrivning….försöker man glömma dessa år, skall dom åren försvinna i statistiken ???, för jag blev utförsäkrad redan 2003. Begär ett svar på min fråga!!

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Inkeri, visst har du rätt. Redan i slutet av 1990- och början av 2000-talet började FK att tolka sjukreglerna stramare. Detta efter direktiv uppifrån bl.a. från f.d. socialförsäkringsministern och FK-chefen Anna Hedborg. Men de stora antalet utförsäkringar kom efter 2008, då alliansen skärpte till sjukreglerna och vi bl.a. fick västvärldens hårdaste regler för sjukersättning. Samtidigt införde man administrativa tidsgränser, där människor utförsäkrades oavsett om deras tillstånd förbättrats eller om de fått rehabilitering.

   Visst begick misstag i sjukförsäkringen också före 2006. Här har arbetarrörelsen och socialdemokratin fortfarande en del självkritik att idka. Men det som är mest akut just nu, när jag talar med LO-förbundsmedlemmar – som blivit utan försörjning pga att de inte fått rehabilitering och utförsäkrats – är framförallt de hårda reglerna för sjukersättningen och de orimliga tidsgränserna. Ska vi lyckas skapa en mänskligare sjukförsäkring i framtiden, vilket jag tror vi är ense om, måste vi relativt omgående göra förändringar på dessa två områden.

   1. avatarInkeri Lönnqvist

    Tidsgränser infördes redan 2002 och man utförsäkrades oavsett hälsotillstånd och utan rehabilitering, eftersom jag ej klarade av att gå tillbaks till arbetet. Och då hade jag varit sjukskriven i 1½ år, och det var enligt dom nya bestämmelser från regeringen.

 2. avatargun

  Som jag minns det, fanns innan 2008 den så kallade ”steg för steg” modellen. Det innebar att man vid jämna mellanrum blev prövad under sjukskrivningen, precis som nu. Det skiljer inte så mycket i det. Men det innebar inte att man blev utförsäkrad och skickades runt, – och det är en väsentlig skillnad.

  1. avatarInkeri Lönnqvist

   Gun…det var så det började och så har det fortsatt…att man blev utförsäkrad och skickad till AF efter 1½ år. Och efter lång väntan på att få träffa en rehabhandläggare på AF, så var dom ej förbereda på att hjälpa mig, för dom ansåg mig för sjuk. Anmälde mig på nytt till FK, men var ej välkommen dit, för min sjukförsäkring var borta, alltså inget SGI…nollklassad!!!

   Och jag bad om rehabilitering, fick till svar ”att du skall ej ha något”..utan att ens gjort en utredning och utan att haft en dialog med mig.

  1. avatarInkeri Lönnqvist

   Inger…nya reglerna började 2002 och efter 1½ år, så åkte man ut, kvitta hur man mådde.

 3. avatargun

  Det är ”sandlåda” att snacka om vem som började. Vi kan väl istället enas om att det är åt helvete och det ska ändras.

 4. avatarJan Wiklund

  Dessvärre kommer inget att hända så länge som dom det gäller fortsätter att gömma sig under mattan. Då kan man alltid påstå att det är tomt prat. Det var inte förrän en av de utförsäkrade blev offentlig som det blev diskussion före valet. Men det räcker inte med en.

  Det må vara hjärtlöst att säga det, men man kan bara hjälpa sig själv. ”I höjden räddarn ej vi hälsa, ej gudar, furstar stå oss bi. Nej själva vilja vi oss frälsa, och samfälld skall vår räddning bli.” Det är liksom ABC i politiken, som arbetarrörelsen hade mycket klart för sig för hundra år sen men som folk sen har glömt bort.

  I det franska originalet stod dessutom folktribuner med bland gudar och kejsare som folk som inte kunde göra något när det verkligen knep.

 5. avatarChristine

  Jag saknar uppgift om vem som skrivit de olika blogginläggen.
  Äras den som äras bör tänker jag!

 6. avatarArnt Johnsen

  Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Socialtjänsten, Domstolar, Riksdag och Regering:
  Ni alla inom dessa områden råder jag er en sak: skaffa ett jobb, ett ärligt sådant.
  Jag har ingen form av sympati om ni blev arbetslösa och aldrig mer fick jobb, ni har skämt ut Sverige så pass bra vid detta laget att Sverige räknas som ett Banan Land med lika usel politik och korrumperade politiker.
  Hade jag varit i er sits så skulle jag skämmas !

 7. avatarC

  Tidigare fanns sjukersättning (tidsbegränsad och icke-tidsbegränsad) för längre och mer komplicerade sjukdomsfall.

  Tidsbegränsad sjukersättning när arbetsförmågan bedömdes nedsatt under minst ett år, en ersättning som kunde beviljas i upp till 3 år. Reglerna för sjukersättning utan tidsgräns var också rimligare. Då fick FK ta hänsyn till ålder. Idag får FK inte ta hänsyn till ålder. Därför nekas många sjuka äldre personer stöd från sjukersättningen idag.

  Det fanns en tidsgräns för sjukpenning tidigare, då kunde man prövas för sjukersättning. Om man inte hade rätt till sjukersättning på de kriterierna som då fanns: nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller handikapp som bedöms vara under minst ett år ställt mot vanligt förekommande arbeten, då hamnade man också i det förra systemet i ett tomrum. Men så länge man hade sin SGI kvar, även om det kan vara mycket svårt att orka se till att man inte förlorar sin SGI, så kunde man söka sjukpenning igen.

  Det fanns brister även i den tidigare sjukförsäkringen men de som råkade illa ut då, de råkar också illa ut idag. De råkar ännu värre ut idag. Om man förlorat sin SGI i det tidigare systemet och har en långvarig eller kroniskt sjukdom, då kunde man söka sjukersättning till ett garantibelopp. Visst, det är ett lägre belopp än SGI men det finns bostadstillägg att söka med sjukersättning så att man inte hamnar på gatan. Med dagens extremt hårda regler för sjukersättning nekas de flesta stöd.

  När tidsbegränsad sjukersättning inte längre finns blir en jämförelse med den ersättning mot dagens sjukersättning skev.

  I den icke-tidsbegränsade sjukersättningen som fanns tidigare var det främst äldre som fick stöd. Av ca 20 000-22 000 beviljade icke-tidsbegränsade sjukersättningar beviljades 8 000 -10 000 till äldre människor över 60 år. Idag nekas äldre människor stöd från sjukersättningen eftersom FK idag inte får ta hänsyn till ålder.

  Samverkan mellan FK och AF återskapades sedan, men det började ta fart först 2004-05.

 8. avatarTOBBE/ORUST

  Är det någon som kan ge ett svar på hur mycket tim lönen ligger på enligt avtal för en 45 årig chaufför med 8-10 års erfarenhet samt hur stort är utlands traktamente när man ligger borta en vecka i Norge ??? Vore tacksam om någon kan ge mej ett svar på detta !!!

  Mvh.

  Tobbe/Orust

 9. Pingback: Dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli alliansens stupstock « Läslistan

Kommentarer inaktiverade.