Det krävs större förändringar av sjukreglerna än de vi sett hittills

avatar

Arbetsförmågeprövningen vid sjukförsäkringens tidsgränser är rättsosäker så till vida att det är svårt att förutse vad utfallet blir. Det sade nyligen professor Ruth Mannelqvist till SVT. Hon pekar på allvarliga missförhållanden i ett av våra viktigaste trygghetssystem, som också LO lyft fram.

Sjukreglerna har sett ungefär likadana ut en längre tid nu. Men utfallet har uppvisat variationer, både över tid och geografiskt, delvis beroende på Försäkringskassans varierande grad av restriktivitet i tillämpningen. Det gör att vi idag har en sjukförsäkring som allt för ofta brister i förutsägbarhet och rättssäkerhet.

Under senhösten och vintern har mycket av de problem i sjukförsäkringen som speglats i media fokuserat på de nya handläggningsrutinerna rörande läkarintygen som Försäkringskassan (FK) infört utifrån två kammarrättsdomar. Regeringen har, för att möta denna kritik, tagit fram olika förslag till justeringar i lagstiftningen. LO ska givetvis i vanlig ordning avlämna ett remissyttrande i dessa frågor. Men redan nu står det klart att det som presenteras i det aktuella förslagen inte löser de mest akuta problemen i sjukförsäkringen.

Antalet avslag och indrag av sjukpenning ökade tydligt före november 2016, dvs före FKs nya handläggningsrutiner infördes. Väntetiden för att få ett sjukförsäkringsärende omprövat av FK ökade till ca 25 veckor, vilket också fått JO att rikta allvarlig kritik mot FK för bristande rättssäkerhet.

Att väntetiden för att få ett ärende omprövat vuxit och blivit orimligt lång är en indikation på problemen med regelverket vid tidsgränserna och att FK prioriterat ”effektivitet”, i form av fler avslags- och indragningsbeslut, framför rättssäkerhet och trygghet för dem som drabbats av ohälsa. Det är svårt att bortse från att ett av de grundläggande problemen är det mål, rörande sjukfrånvaron, som regeringen infört.

Att siffersätta ett mål för hur hög nivån på sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen ska vara, så som regeringen gjort, riskerar att leda till att FK skärper sin praxis och fler sjuka blir utan ersättning. Att tillskjuta ökade resurser till FK, för att möjliggöra att fler prövas inom ramen för dagens regelverk, löser inte de grundläggande problemen.

Vid ett flertal tillfällen, såväl i externa utspel och texter som i samtal med ansvarig minister, har LO fört fram konkreta förlag på vad som måste göras för att sjukförsäkringen ska bli mer rättssäker och rimlig. Detta skedde senast förra veckans fredag när ett brev överlämnades till socialförsäkringsministern.

Ett viktigt steg för att möta de problem vi ser idag är att nu rådande mål för FK samt arbetsförmågeprövningen vid tidsgränserna ordentligt ses över och förändras. Att bekämpa orsakerna till ohälsa och sjukskrivning borde sättas i fokus för politiken, inte att ensidigt pressa ner nivån på FKs sjuk- och ohälsotal.

Etiketter: , , , , , , , , ,

5 reaktion på “Det krävs större förändringar av sjukreglerna än de vi sett hittills

 1. avatarAnnika

  Pengar bör avsättas till vården så läkarna slipper snåla med prover .
  Sen bör läkarna få lära sig i sin utbildning att ta patienten på allvar vid första läkarbesöket.
  Tänk va mycket tid som blir vunnet .

 2. avatarJenny

  ”Säg upp dig och gå på a-kassa” sa FK till mig…utan att ens titta på den rehabplan min läkare,chef o kag lagt uppo. som tur är har jag ett bra företag som jag jobbar åt så de gav mig tjänstledigt för sjukdom och sedan får kag jobba så mkt jag klarar av (2 tim/dag) Men hade jag inte haft min man hade jag fått göra som de sa och lyfta a-kassa

 3. avatarHans Thorslund

  Hur är det med AFA,, ni förhandlar ju fram även villkoren för oss medlemmar där,,, efter FKs nya striktare regler få man som medlem inte längre ersättning av AFA heller vid avstängning från FK !
  Det är något jag tycker att det är en fråga som vore mkt intr att driva,,,, det är ju inte meningen att medlemmar ska behöva komma i kläm bara för att regeringen har satt sparkrav på FK !??

 4. avatarHans Thorslund

  Detta gäller dom dom fortfarande måste vara sjukskrivna trots avslag från FK.

 5. avatarSofia

  Jag blev nekad sjukpenning fr.o.m. 1/2 efter en Tmu i december. Jag var för sjuk för att ens klara av att genomföra alla fysiska tester men anses ändå vara helt frisk och arbetsför enligt försäkringskassan.
  Jag är såklart fortfarande sjuk och har nu 0kr i inkomst sedan 1/2.

  Jag insjuknade i en Mycoplasma pneumoniae i november 2011 och har sedan dess inte blivit frisk, så fort jag anstränger mig för mycket fysiskt så blir jag kraftigt försämrad. Detta är oerhört frustrerande och jag har definitivt inte valt detta utan skulle göra precis vad somhelst för att bli frisk!
  Jag är/var en väldigt aktiv person, för att inte tala om envis och plikttrogen person så det är tufft att inte kunna klara av att jobba och göra rätt för mig.
  Vårdcentralen har endast tagit lite standardprover i början och de har sett normala ut och då har de stått handfallna och inte kunnat göra mer.
  Jag har själv provat allt möjligt för att bli frisk och hittills lagt ut över 200 000 på diverse privatläkare och alternativbehandlare men eftersom jag inte har någon inkomst längre så är jag nu så illa tvungen att ge upp sålänge.
  Jag är en krigare och jag kommer aldrig att ge upp för jag ska bli frisk men jag skulle ljuga om jag sa att det här med försäkringskassan inte är oerhört tufft och frustrerande.

Kommentarer inaktiverade.