DN, sjuktal och alliansens rehabkedja

avatar

Den 5 april publicerar DN en ledarartikel om sjukförsäkringen som är så famös och så fylld av felaktigheter att jag bara måste påtala detta offentligt (Dagens Arena 7 april). Detta är faktiskt en del av det folkbildnings- och ”renhållningsarbete” som ingår i min tjänst som välfärdsutredare. I denna bloggtext tänker jag ytterligare utveckla min kritik av DN-ledaren samt även fördjupa analysen av det som sker och skett i sjukförsäkringen.

Innan vi går in på DNs påståenden krävs först några klargöranden. Det är exempelvis viktigt att inte tillmäta regelförändringar i sjukförsäkringen allt för stor betydelse när det gäller att analysera ohälsoutvecklingen eller nivån på sjuktalen (det mått som den aktuella DN-ledaren använder).

Andra viktiga förklaringsfaktorer handlar exempelvis om pressen och stressen samt maktförhållandena i arbetslivet, kvaliteten i rehabiliteringsprocessen, arbetsgivarnas intresse och benägenhet att stödja återgång i arbete, praxis och praxisförändringar i Försäkringskassans handläggning osv. Att förklara nivån på sjuk- och ohälsotal enbart med hjälp av förändringar av sjukförsäkringens regelverk är inte att ta frågans faktiska komplexitet på tillräckligt stort allvar.

Sedan kan man naturligtvis inte med hedern i behåll, på det sätt som DN-ledaren gör, påstå att det var alliansens politik som bröt ökningen av sjuktalet (antalet utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år, exklusive försäkrade med sjukersättning eller aktivitetsersättning). Denna typ av förklaring kräver för det första att man kastar om i relationen mellan orsak-verkan, eftersom sjuktalet började sjunka långt innan alliansen år 2006 kom till makten och långt innan deras sjukförsäkringsreform från år 2008 (rehabiliteringskedjan) infördes.

Dessutom vände utvecklingen uppåt igen ca 1,5-2 år efter att rehabiliteringskedjan infördes (se nedanstående FK-diagram). Detta sker alltså ungefär samtidigt som rehabiliteringskedjan rimligen kan förväntas börja uppfylla sitt uttalade syfte, dvs att pressa ner sjuk- och ohälsotalen. Sällan har väl ett politiskt misslyckande så tydligt fångats in av ett enda diagram.

diagram_forstasidan_20150324

Detta innebär att strax efter att vi såg de första utförsäkringarna pga den bortre tidsgränsen, stupstocken, började sjuktalen återigen att öka. Detta är ett faktum som borde stämma ansvariga politiker åtminstone till en stunds eftertanke. Snart har 100 000 människor som sjukskrivits av läkare utförsäkrats pga stupstocken i sjukförsäkringen. De flesta av dem har gjorts fattigare. Få av dem har fått ett rimligt stöd så att de kan återgå i arbete. Varje månad utförsäkras 1100-1300 människor, inte för att de tillfrisknat eller fått rehabilitering utan enbart för att de passerat en politiskt beslutad tidsgräns. Trots detta ökar sjuktalet.

Att förklara bort detta uppenbara politikmisslyckande, så som vissa allianspolitiker försöker göra, genom att hänvisa till utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättningen (det som tidigare kallades ”förtidspension”) håller inte. Precis som ovanstående FK-diagram visar viker nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning kraftigt neråt redan 2004, alltså fyra år innan rehabiliteringskedjan införs. Dessutom bryts också denna nedåtgående trend 2010 och vi kan därefter se en viss ökning.

Till detta kan också fogas att alliansen 2008 införde ett regelverk för sjukersättningen som av deras egen utredare betecknats som sannolikt OECD-världens hårdaste. Trots detta kan vi ändå se en ökning i nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättningen de senaste åren.

En slutsats vi måste dra är att vi just nu bevittnar ett stort politikmisslyckande inom sjukförsäkringen. En annan slutsats är att det krävs mer än att enbart fokusera på sjukreglerna om vi, på ett seriöst sätt, vill analysera utvecklingen av sjuk- och ohälsotalen. Dessutom säger sjuk- och ohälsotalen långt ifrån allt när det gäller ohälsoutvecklingen och hur arbetsmarknaden tar tillvara på den faktiska arbetsförmåga som befolkningen besitter. Vill vi på ett meningsfullt sätt analysera detta bör vi också titta på andra mått.

Visst är sjuk- och ohälsotal ändå ett av flera mått som bör beaktas när utvecklingen inom sjukförsäkringen analyseras. Men att så oreflekterat som alliansen gjort omvandla just dessa statistiska mått till övergripande mål för sjukförsäkringspolitiken är, som jag skriver i artikeln i Dagens Arena, mycket problematiskt och riskerar att leda politiken in på villovägar. Då är det betydligt rimligare att på den politiska nivån slå fast att sjukförsäkringen bör vara långsiktigt hållbar och hälsobefrämjande. Här har såväl den nuvarande regeringen som allianspartierna en resa kvar att göra.

Att avskaffa ”stupstocken” i sjukförsäkringen är ett första steg i rätt riktning. Men denna åtgärd måste följas av andra förändringar. Det handlar exempelvis om att individanpassa och effektivisera rehabiliteringsprocessen, att göra arbetsförmågeprövningen mer realistisk och rimlig i relation till faktiskt existerande arbeten, att ge arbetsgivaren ett tydligare ansvar för återgången i arbete och att stärka det förebyggande och systematiska arbetsmiljö- och anpassningsarbetet ute på arbetsplatserna osv.

Mycket finns således kvar att göra. Sjukförsäkringen borde vara till för att vi inte ska tvingas gå från hus och hem när vi drabbas av en sjukdom som nedsätter vår arbetsförmåga. Den av oss som drabbas av en flerårig eller livslång arbetsförmågenedsättning borde tillförsäkras ekonomisk trygghet. Så är det tyvärr inte idag. Ingen blir friskare av att sättas under ekonomisk press och fattiggöras.

Dessutom borde det vara självklart, vilket långt ifrån är fallet idag, att sjukförsäkringen ska underlätta för oss att ta tillvara på den arbetsförmåga vi faktiskt har samt att skapa goda förutsättningar så att återgången i arbete sker på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Detta skulle såväl den enskilde som samhällsekonomin tjäna på.

 

3 reaktion på “DN, sjuktal och alliansens rehabkedja

 1. avatarRose-Marie Wåtz

  Så bra att du beskriver verkligheten! Jag bekräftar också att AF långt tidigare samverkat med FK i rehabkedjan och haft mål om ohälsan. I början av 2000-talet inrättades försäkringskasselag på AF. Redan 1988 när jag var chef på AF Täby hade FK och AF ett gemensamt mål om ohälsotalet.
  År 2010 var jag som pensionär inlånad på AF och utbildade nyanställda. Då fick jag insyn i de nya rehablagen dit långtidssjuka hänvisats för arbetsprövning. De övergick till aktivitetsersättning och blev nollklassade. Har någon räknat på det? Många fick sin ersättning halverad! Jag har förvånas över tystnaden av ledningen på AF som inte bemött sin uppdragsgivare med fakta. Omvärlden tolkade AF som om vi aldrig jobbat med frågan och många kände sig kränkta i sin yrkesroll.
  Mvh Rose Marie W

  1. avatarsusana

   Det har blivit så omänskligt mot dom sjuka människorna som har jobbat hårt och blev sen allvarliga sjuka som ej har blir bättre genom att tvingas ut att arbeta och stå på så mycket smärtstillande dagligen väldigt starka försatt orka stå på benen det har led att i dag har jag outhärdliga smärtor daglingen har under 18 månader denna tillstånd jag blev sjuk år 2000 2008 när moderatena tog dom bort min sjukersättning vilken rättvisa i samhället 2010 jobbade jag son usk till 2013 09 fick lättare uppgifter trotts det gick det inte intervaller sjukskriven tillbaka till jobbet och sen gick det inte mer idag kan jag knappt gå har färdtjänst 2 olika rehabilitering kan ej delta pga är alldeles för sjuk men enligt fk och försäljningen kan jag jobba
   Allt handlar om hur man lurar sig fram till den sjuka blir kickad och nerkränk trotts flera dr säger kan aldrig mer återgå trotts många försök tidigare har patienten blivit sämre och kan aldrig mer återgå till arbete inga rehabilitering har förbättrats kommer att vara i denna livet ut finns ingen bättring patienten har bara blivit sämre i alla arbetsmarknaden återgå trotts de enligt fk har ej tätt till sjukersättning överklagat och förvaltnings rätten stor mwd fk trotts 5 olika läkare har samma uppfattning hur kan de vara möjligt

 2. avatarmbn

  Många försäkrade sjukdoms drabbade till 65 år har under medc behandling, anställda, utsatt brytärenden” ” emot rehab utredningar där mkt väl framgår medc beh pågår, och mot medc underlag,, där fk för tiden inte sjukdoms respekterat tex medc underlag,, sjukskrivna under påg medc vård går ej till jobbet , det är rimligt … då kan anta att det lika orimiligt att de skulle stå på af,,, för göra vad,,, de tillfÄlliga ersättningarna på ett år.. inte ens lo tco bedömingar sjukpennings rätt finnes efter detta år gäller på fk av för tiden i detta står än idag sjukdoms drabbade detta är haveriet 2004 oklart rättsläge och man säga att efter 2008 är parkerad på af med förhinder.. återhänvisad till en fk anser arr man har att ej återställa sgiet.. trots att både medc underlag , sjukanmälan , från tom arbetsgivare och antagande inkomst är in rappoterad,, ja någor i hela detta projekt sedan 2003 inom fkär orimligt men det blir mkt låga sjuktal… där emot så blir kontentan att den enskilde förlorar miljon belopp.. som medborgare,, sedan 2004, och rättsäkerheten är mkt låg,, överklagan visar sig meningslösa, rättens grund är kränkt,, man beviljar inte ens resning i dessa ärenden avslås,, inte ens skade stånd,, från fk sida,, man anser att individen nog blivit fiktiv,, hur hamnade man i noll,,, ja hur vrider på detta så klok på hur synen och hanteringen blivit rättstillämpningen står i strid med grunden i rätten…
  Ärenden hanteringen har svag legitimitet,, Fk ..
  Många formfel , logistik fel har det nog blivit i detta,,, omstruktureringen av fk ab,,, kund perspektivet har urholkat av rättens grund,,, utförsäkrandet rimmar mkt illa.. under påg medc vård och väntan på tex operationer..
  drabbade bör nog gå skadelösa ur haveriet och systemsfelet men det förutsätter etisk god hantering,, fas modeller, tids gränser,, och en krossad ekonomi,,, oklart rätts läge,,, rund gång,,
  hela projektet är orimligt redan på ruta ett,,
  fiktiva fk ab , lika tom som begreppet arbets förmåga,,, , det är inte klok bestraffa sjukdoms drabbade försäkrade med träldom, heller lägre ersättningar vi faktiskt försäkrade tom 65 år,,, många har avstått löne utrymme för ha en sjukförsäkring tom 65 år,,,

  Sedan kan hålla med ovan,, hela eländet är kränkande,, men grunden är man bör vara medc färdig behandlad,, ruta ett och fungera … långtid sjukskrivna inte hjälpta av detta inte,,, mellan stolarna.. fintiva doch ingen förtids pensionär men hade varit bra med sjukpenning och sgi tack,,, och på sikt en adekvat rehab plan,, när kroppen orkar allt annat är orimligt.
  ja det är mkt kränkande att i allt det tuffa även bli berövad ekonomi, bostad och jobb för det är kontentan.. även om inte allt kom i ett drag,,, värdet har bevisligen gått ner,,, fiktiv..rättslös,,,
  tror att våra kära politiker har hel del förtälja hela svenska folket redan 2003 kring detta,, krav har ställts dock inga svar,
  tyvärr är siffran på utförsäkrade troligen högre än 100.000 idag,,, det var 2005.. 10.000… för sjuka för arbetsgivaren, men för frisk för fk ab ,,,,, socialkontoren inte aktuellet, inte heller förtids pension… ens tidsaxel har gått i graven .. neråt…
  fd heltids anställd, hela livet, sjukdom drabbad sjukskriven,,, definerad af med förhinder..åter hänvisad till fk ab , där inte finns…som sjukdoms ärende trots insända medc underlag…. inget påg ärende….sjuka fk ab… sjuka systemet….

  stoppa det grymma spelet kring sjukskrivna ,,, pengarna skall fram.. vi bör gå skadelösa ur systemsfelet osv…

Kommentarer inaktiverade.