DN:s ledaravdelning borde rätta till uppenbart felaktiga uppgifter!

avatar

Igår bloggade jag om DN:s försök att rädda äran på både alliansregeringen och sjukförsäkringsreformen från 2008. Det hela handlade om att Dagens Eko på måndagen berättat att av de 62 000 som utförsäkrats var en tredjedel (ca 22 000) deltidssjukskrivna. Dessutom är det så att de deltidssjuksrivna som blivit av med sin ersättning från Försäkringskassan, men fortsätter att jobba på i lika stor omfattning som tidigare, ofta i statistiken från regeringen räknas som att de lämnat ”utanförskapet” och återgått ”i arbete”. Detta trots att det enda som hänt dem är att de fattiggjorts pga att de blivit av med sin ersättning från sjukförsäkringen.

Denna effekt har jag tidigare nämnt i ett antal blogginlägg och också fört upp på bordet vid en rad olika konferenser och seminarier under årens lopp. Frågan handlar i grunden om de problem som uppstår pga de orimliga och snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen, som alliansregeringen införde sommaren 2008. Med den uppmärksamhet som det aktuella Dagens Eko-inslaget fick hoppades jag att den hårdvinkling av statistiken, som regeringen och framför allt Ulf Kristersson medvetet sysslat med, nu skulle få ett slut. Men så blev det naturligtvis inte.

Igår antydde DN:s ledarsida exempelvis att det bör ses som en framgång att ett år efter utförsäkringen var 17 procent av de utförsäkrade ”sysselsatta” (dvs ca 10 540 av de totalt 62 000 utförsäkrade). I vilken utsträckning eller omfattning dessa arbetade kände man inte till. Inte heller hade man någon aning om dessa personer arbetade redan när de utförsäkrades. Att i detta läge påstå att man visat att politiken varit lyckosam, när det gäller att få fler långtidssjuka i arbete, blir naturligtvis bara pinsamt. Detta hävdade jag i gårdagens bloggtext.

Men detta var inte tillräckligt. En kommentar från signaturen ”C”,  som kom in på min bloggtext, löd så här: ”Det som gör det hela ännu värre, vad gäller DNs ledarredaktion, är följande stycke: ”I en rapport från Försäkringskassan granskas hur det gått för dem som omförsäkrades redan våren 2010 bekräftas riktningen. Där har 27 procent inkomster på mellan 200.000 och 300.000, över en tiondel hade deklarerade inkomster som översteg det, och hela 78 procent arbetade eller hade arbetat i större eller mindre utsträckning.”

När man tittar i rapporten som det hänvisas till så framgår det att det här rör de 16% som vare sig återfanns på AF eller FK. I DNs ledare framstår det som att det rör hela gruppen utförsäkrade. Inte heller för den gruppen, övriga, har FK uppgett om dessa var i arbete före utförsäkringen. Rapporten finns här, 29 aug 2012.

Antingen är det enormt dålig journalistik av DNs ledarskribenter – och då borde de gå ut och rätta ledaren och faktagranska den – eller så är det medvetet vinklat.”

Efter att jag nu haft tid att granska uppgifterna i C:s kommentar kan jag konstatera att dessa stämmer. Jag delar därför C:s slutsats. Mycket tyder på att DN medvetet fört fram felaktiga uppgifter i syfte att vilseleda läsaren. Ett rimligt anständighetskrav som man kan ställa på DN är att de, på framskjuten plats i tidningen, för in en rättelse.

Vår demokrati förtjänar en ärligare retorik och bättre underbyggda sakargument än de som DN:s ledarsida presterade igår. Den typ av hårdvinklingar, gränsande till lögn, som man sysslade med i tisdags borde inte förekomma i den seriösa samhällsdebatten. Detta tror jag faktiskt också de flesta medarbetare på DN håller med mig om…

********************************

Bloggat:  Solrosuppropet om sjukförsäkringen, Martin Moberg om Reineldts försvar av sjukförsäkringen, Ola Möller om borgerliga misslyckanden, Björn Alvebrand om att arbetsmarknadspolitiken, Lena Sommestad om jämställdhet och vinst i välfärden, Ett hjärta Rött om siffertrixandet med sjukförsäkringssiffror, Alliansfritt Sverige också om siffertrixandet

Media:  SR 1, 2, 3, 4, Aftonbladet, Dagbladet, DN 1, 2, 3, 4,

7 reaktion på “DN:s ledaravdelning borde rätta till uppenbart felaktiga uppgifter!

 1. Pingback: Obegripligt mesigt om välfärdsvinsterna « Ett hjärta RÖTT

 2. avatarC.

  Hej och tack!

  Som tur var så var det väldigt lätt att hitta informationen. En sökning på Försäkringskassan press. Det framgår sedan i sammanfattningen att de 78% DN återger i ledaren rör gruppen övrigt. Rapporten är sedan, till skillnad från många andra FK-rapporter, en kortare sammanfattning. En mer djupgående rapport finns länkad i den rapporten, men den är tung för mig att ta mig igenom: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/23bd249d-0a11-4bcd-a11c-c95604827e80/111220_uppfoljning.pdf?MOD=AJPERES

  I DNs ledare framgår inkomstuppgifter, för att se dem så måste man gå in i rapporten och där framgår tydligt att den del DNs ledarredaktion återger i ledaren rör gruppen övrigt. Det styrker antagandet ytterligare att ledarredaktionen varit medveten om att de vilselett läsarna.

  Mediarapportering (framförallt såklart inom nyhetsredaktionerna) där media frångår rollen som kritisk granskande av makten och istället blir ett led i att påverka befolkningen i en politisk riktning, det är ett demokratiskt problem. Det är ett allvarligt demokratiskt problem. Den debatten bör lyftas i Sverige där stora mediakoncerner äger de största tidningarna.

  När det gäller sjukförsäkringen så har jag själv erfarenhet av både det här systemet och tidigare system. Jag har levt med psykisk sjukdom som blev allt värre sedan sena tonåren och har kämpat som en galen för att inte låta det bryta ner mig. Efter 20 år har jag insett att det är en kamp jag inte kan vinna. Jag har varit långt i planerna att avsluta livet när jag blev föremål för utförsäkring. Det oavsett hur min situation såg ut. Handläggaren gav mig varningen ”sjukersättning idag är mycket svårt att få”, vilket jag var väl medveten om. Jag hade därför ställt in mig på att avsluta livet eftersom jag inte längre orkade. Det är ju sjukdomar som förströr livet, sedan dras stödet in för att det är väsentligare att finansiera sänkta skatter för friska. Jag är inte emot att man ser över skattesystemet, men på det sätt Anders Borg har gått tillväga i det här det kommer han aldrig bli förlåten. Att jag inte blev utförsäkrad har endast att göra med turen att ha en handläggare som förstod situationen och kunde ta till sig hur situationen var och som lyssnade på min läkare och kontakter inom vården. Om jag inte hade haft tur, då skulle jag inte ha suttit här idag. Men jag är inte heller glad för att jag är kvar i livet. Efter den processen som sattes igång i och med de nya reglerna så har min psykiska hälsa försämras så pass mycket att jag inte längre ser någon anledning att leva. Det är dit man pressar människor. När politiker i då står och talar om att det är på rätt väg, och att sjukförsäkringen idag fungerar som den ska, det är är så påfrestande att hantera att man faktiskt bryts sönder. I den process man ska genomgå för att få stöd ökar risken att hälsan försämras ytterligare. Det kan aldrig vara en framgång, inte för någon som drabbas och inte för samhället.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Jag tackar för dina kloka kommentarer, som jag förstår av det du nu skriver dessutom underbyggs av en djupare erfarenhetsbaserad kunskap. Jag känner stor respekt för detta. Min förhoppning är att du fortsätter med ditt ”grävande” och framledes också försöker ta plats i den offentliga debatten.
   Tack än en gång! 🙂

 3. avatarJan Wiklund

  Alla procent hit och dit blir knepiga att hålla i huvet. Varför inte åskådliggöra det hela grafiskt, med gubbar i olika färger som om man lägger ihop dom blir låt oss säga tio eller hundra?

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Visst har du en viktig poäng, Jan. Som så ofta. När det gäller pedagogiken finns mycket övrigt att önska. Men som du också säkert vet är bloggposter oftast tillkommna ”mitt i stridens hetta”, då det sällan finns tillräckligt med tid för att bearbeta texter någon längre stund.

   Men jag tar med mig dina synpunkter och kommer (antagligen) att i andra sammanhang, exempelvis på konferenser eller i artikel- eller rapportform, försöka mig på en mer pedagogiskt genomtänkt framställning i denna fråga.

 4. Pingback: Bra att DN rättar – men fortfarande finns anledning till vaksamhet | LO Bloggen

Kommentarer inaktiverade.