Fördjupa sjukförsäkringsdebatten!

avatar

När det i samhällsdebatten uppstår självklarheter tvärs över blockgränsen etableras ibland något som kan kallas för en ”politiskt överenskommen sanning”. Då är faktagranskning och seriösa analyser särskilt viktiga.

I sjukförsäkringsdebatten har vi sett detta ske tidigare. Minns det myckna talet i början av 2000-talet om det utbredda fusket/överutnyttjandet som motiverade hårdare sjukregler. När dessa påståenden granskades närmare av seriösa forskare visade de sig vara kraftigt överdrivna.

Dagens politiskt överenskomna sanning, att sjukfrånvaron skenat/skenar sedan 2010 och därför motiverar regel- eller praxisskärpningar, borde granskas på samma sätt.

Det är viktigt att inte låta sjukförsäkringsdebatten färgas av dåligt underbyggda argument. Inte minst för att dem som riskerar att drabbas, när politikerna fattar beslut utifrån bristande underlag, är de allra mest utsatta av oss.

Faktakoll och seriös analys är viktiga grundstenar i bygget av ett solidariskt samhälle!

Här nedanför länkar jag exempelvis till en text av en seriös forskare, Paula Liukkonen, som politiker på ömse sidor om blockgränsen borde ta sig en ordentlig funderare över. Börja med att läsa Liukkonens text, så för vi samtalet vidare efter det!

1. Länk till Liukkonens text.

2. Liukkonen har inte daterat ovanstående text men det finns med referenser från 2015, så den är högst aktuell. Här kan du läsa fler texter av Liukkonen.

Etiketter: , ,

7 reaktion på “Fördjupa sjukförsäkringsdebatten!

 1. avatarulf björk

  Håller med om att redovisningen av sjukfrånvaron är en jättebluff.Sedan alliansregeringen fick regeringsmakten har dem användt överskottet i sjukförsäkringen till annat i statsbudgetten ,som nu succesivt återförs i bla förbättrade rehabinsatser för att de sjuka ska kunna återgå i arbete.
  I budgett proppen så satsar man 2.9miljarder på att få sjukskrivna tillbaka i arbete satsningen innebär ett bättre samarbete mellan hälso o sjukvård-fk ock arbetsgivare,min förhoppning är att finna lösningar så att läkarna inte ska behöva använda massor av tid till onödiga kompletteringar till FK.
  Kräver av finansministern att hon verkar för att statistiken blir så tllförlitig som möjligt

 2. avatartobias

  Men inga förbättringar för alla oss som vill ha arbetsskadelivränta. Där finns ingeting om våran rättstrygghet eller om hur fk skall vara oberoende eller opartisk part i dessa arbetsskadefall. Så vem skall man lita på?

  Man har ju inga möjligheter till påverkan via massmedia eller andra kanaler då man anser att detta inte har något värde. Men för den enskilde som vill ha sina rättigheter är det enda möjligheten att kunna påverka.

  Kom gärna hem till mig och läs alla mina handlingar som inte är hemligstämplade. För detta sker varje gång man driver en process mot fk i våra domstolar och du som enskild får inte ta del av dessa handlingar som myndigheten sänder till förvaltningsdomstolen eller kammarrätten och högsta förvaltningsrätten.

  Ingen möjlighet att försvara sig mot handlingar som blir hemligstämplade. Är detta verkligen förenligt med en rättsstat?

  1. avatarMarie-Louise Svensson

   Detta är fruktansvärt. Man är helt rättslös som arbetsskadad/sjuk. Innan min arbetsskada för lite mer än 4 år sedan skulle jag inte kunna skriva under på denna cirkus. Men jag blev brutalt vaken. Och det värsta är att allmänheten har ingen aning, det har skett i smyg. Heltidssjukskriven, godkänd arbetsskada, utredd höger till vänster och från den ena dagen till den andra Utförsäkrad och fullt arbetsför enligt Fk ???
   Får ej inskrivas på Af då man måste intyga att man är arbetsför.
   Moment 22 .
   Detta är inget bidrag, detta är en försäkring vi alla betalat in till genom de arbetsföra åren.

 3. avatarMbn

  Hela sjukförsäkringsmodellen saknar evidens vetenskaplig grund , försäkrade medborgare
  Vars rätt verkligen osidosatts ,myter, tyckeri, kvasli, ,,, seriös debatt kring ämnet , fakta, saknas,,
  Debatten har varit redigt vinklad på ett fusk som aldrig funnits ,, där försäkrade mer sätts som svarte petter och etisk vård ifrågasattas ,, drabbade kunder har misskrediterats , logistik, it ,, haveri ,,röran som pågått, har inte stärk varken tilltron, tilliten till systemet,,, samordningen en överdrivet ord,, lika illa som det orimliga otydliga begreppet arbetsförmåga ,,,försäkrade verkar förbli rättslösa ,,, problemet är systemet kringående av grundrätten , om detta beskriver flertal seriösa objektiva ifrågasättande analytiker redan 2002,,,

  Haveriet , alla grundfel felställda frågor,, har lett till denna häpnads väckande utveckling .
  Medborgare sk kunder har slängt ut hamnat , urholkade ,, nollandet , icke försäkrat tillstånd ,
  Hela eländet är redan på ruta ett , ( fas ett) ett teori bygge, som grundas från start på att minska sjuktalen , felanalyser,,, där angripit rättens grund, indivders rätt,, avstegen från inkomst bortfallas principen, tidsgränser som blir till ett etterstupa, stupstock , en adm röra av sällan skådat slag ,,
  Utförsäkradet, nollandet är 100 % felaktigt, ,starten för detta verkar vara år 2003,,, tyvärr så verkar kaoset svårlöst,, tänken kanske var god, dock blev resultatet förödande för alla drabbade ,
  Sedan 2003… det oklara rättsläget fortsätter,…för försäkrade ,,,,,,

 4. avatarTobias

  Staten går med vinst på socialförsäkringarna. Men våra företrädare gör ingenting för att se till så att lagen följs i socialförsäkringen. Socialförsäkringar som till exempel sjukersättning/livränta/sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna – varje år.

  Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna ? det vill säga folket. Det är fel.

  Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad,
  Statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli följande de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor.

  Trots att regeringen redan sänkt avgiften till sjukförsäkringen är det där det stora överskottet väntas de närmaste åren.
  Regeringar har använt socialförsäkringen till att finansiera helt andra kostnader. Men att i dag använda överskottet från sjukförsäkringen för att sänka skatter är något helt annat,
  Politikerna väljer att sänka skatten hutlöst för de som tjänar mest och sedan skär ner och underminerar förutsättningarna för en trygg sjukförsäkring.

  Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor. För socialförsäkringen. Skulle man göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle man få finansinspektionen över sig och bli återbetalningsskyldiga till kunderna.
  Men inte blir det så?

 5. avatarMbn

  Underskott för försäkrarade,,,,,, överskott för fk / staten,,
  Många drabbade sjukskrivna står etterstupat,, , medborgare som verkligen behöver sina pengar ,
  Sjukdoms vinsten noll för enskilde,,, , hur förklaras tappet, alla nollade utförsäkrade,, som jobbat större delen av livet betalt,,, vet att systemet gått med gigantiska vinster ,,, om drabbade fick rättmätiga pengar,, skulle det nog ändå bli pengar kvar,,, men det bra med en buffet i folkets sjukförsäkring,,,

  Skandal , att systemsfelet får fortgå ,, systemets företrädare bör förklara sig inför hela svenska folket

 6. avatarTrött

  En liten undran bara.
  Är det så att FK uppmuntrar till att vi ska ljuga, bidragsbrott när vi inte längre skall tillhöra sjukförsäkringen?
  När FK anser att du är arbetsför och inte tillhör deras försäkring.
  När de anser dig arbetslös istället och då hör man till arbetslöshetsförsäkringen.
  Det blir ju lite konflikt i det hela när FK skall vara den som bedömer arbetsförmågan och går emot alla andra.
  De ska ju följa lagen, förarbeten till lagen rättspraxis och utöver det har ett bedömningsutrymme.
  I bet 1996/1997Sfu6. Står det att – de som är att anses som arbetslösa av försäkringskassan ska även anses arbetsföra av arbetsmarknadsmyndigheterna.
  Ska man då söka arbete och a-kassa och på heder och samvete skriva under kassakort?
  Hur tänkte de då? Skriva under med sitt namn gm FK kanske.
  Jag fick min SGI nollad av handläggaren på FK då jag blev placerad i kod 14 på AF. Trots att jag förklarade vad lagen säger. Jag förklarade att jag kan ju vara hur aktiv som helst i arbetssökandet men ingen ser det eftersom jag inte aktivitetsrapporterar. De har ju faktiskt en serviceskyldighet.
  Nu har jag fått tillbaka SGI:n då jag är inskriven som arbetssökande hos AF och uppfyller kravet oavsett sökandekategori.
  Nu vet jag även att jag på något sätt ska visa att jag är aktiv så jag skickar svar från arbetsgivare direkt till handläggaren på FK. Jag ser ingen annan lösning. Jag tycker även att det vore önskvärt att få reda på vilket arbete som jag klarar av.

Kommentarer inaktiverade.