Korsriddaren Kjöller fortsätter hårdvinkla

avatar

När regeringen våren 2008 förde fram de nya sjukreglerna och ettårsgränsen i sjukförsäkringen varnade den medicinska expertisen vid Karolinska Institutet (KI): ”Att gradera sjukdomar på det sätt som föreslås i regeringsförslaget leder bara till ofruktbara, tidskrävande och uppslitande diskussioner mellan patienter, patientorganisationer och professionella inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassan samt till tidskrävande ansökningar för prövning av rätt till högre ersättning.”

Regeringen valde dock att inte lyssna till denna kritik, utan drev snabbt och på tvärs emot uppfattningen hos tunga remissinstanser igenom sitt förslag.

Den diskussion om mer eller mindre ersättningsberättigad cancer, som Hanne Kjöller hänger sig åt i DN (22/3), utgör i sig ett tydligt exempel på hur absurd dagens ettårsgräns verkligen är. Ett av kriterierna för att fortsatt få 80 % i ersättning är ”betydande risk för död inom 5 år.” Att få ett bifallsbeslut grundat på detta kriterium är minst sagt tveeggat. Hur uppbyggligt är det för en person som befinner sig mitt inne i en kamp mot en aggressiv cancer, där en av de viktiga delarna i rehabiliteringen är att försöka upprätthålla livsgnistan, att i olika beslutsunderlag tvingas möta sin egen ”dödsprognos”? Man kan dessutom fråga sig vilka vetenskapliga osäkerhetsmarginaler som är behäftade med en medicinsk prognos som fastställer ”betydande risk för död inom 5 år”?

Genom att hänvisa till fyra domstolsbeslut har jag försökt diskutera rimligheten i dagens ettårsgräns (se LO-bloggen 26/2 och 4/3). Jag noterar att Kjöller, som fått ta del av hela mitt underlag, inte lyckats beslå mig med ett enda sakfel. Visst försöker hon genom ”guilt by association” göra allt för att andras detaljfel ska kleta fast på mig. Men detta försök till ”karaktärsmord” lär knappast imponera på särskilt många läsare.

Att göra som Kjöller, dvs systematiskt bagatellisera individuella sjukfall och blunda för orimlig lagstiftning, är inte seriöst. Visserligen är Kjöllers hårdvinklingar och halvsanningar inte riktigt lika pinsamma som i de tidigare fallen med den cancersjuke krögaren Erik Videgård eller travhästen Husby Lynet. Men likväl framstår Kjöller, också i detta fall, som en hårdför ideologisk korsriddare som är beredd att låta ändamålen helga medlen för att försvara sin herreman (Fredrik Reinfeldt).

***************************

5 reaktion på “Korsriddaren Kjöller fortsätter hårdvinkla

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Ingela, de erfarenheter du gjort och de kloka ord du formulerar förtjänar att få en vidare spridning. Detta inte minst för att motverka den misstro, mytbildning och schablonbild av sjuka människor som Hanne Kjöller och andra allt för ofta sprider från sina massmedialt upphöja positioner.

 1. avatarDaniel

  Jag tycker inte att du bemöter det Hanne Kjöller skriver, utan pratar om andra saker och inte söker en diskussion kring ämnet. Om det är som hon skriver, vilket jag utgår ifrån, att hon har sett att olika medier byter namn på olika kvinnor och att ingen av dem de facto har blivit utförsäkrad, utan fått 75 % istället för 80 %, ja då handlar det ju inte om ”utförsäkring”, eller hur? Då blir ju bilden konstigt felvinklad och läsaren får inte hela bilden.

  Och om det var sex år sedan kvinnan blev fri från sin cancer och blivit friskförklarad eller har åkommor kvar, men ändå är förmögen att utföra ett arbete, då tycker jag inte heller att det är orimligt att man lämnar sjukförsäkringen och övergår att vara inom arbetsförmedlingen, där man får hjälp och prövas efter sin förmåga.

  19 miljoner beslut fattar försäkringskassan varje år, har jag för mig att det är, något eller några blir fel, men det är olyckligt när det sprids en bild att cancersjuka sparkas ut på gatan utan ersättningen. För så ska inte systemet fungera, det var aldrig meningen och det är ingen som vill. Regeringen lyssnade visst på kritiken när det blev fel och gjorde korrigeringar kring ettårsgränsen.

  Det vore intressant om du kan bemöta det Kjöller pekar på i sin ledare och resonera kring det hela i ett större perspektiv.

  Hälsningar
  Daniel Runemalm

  1. avatarKjell Rautio

   Daniel Runemalm, när det gäller just det fall du väljer att uppmärksamma är det faktiskt inte mig som Kjöller angriper. I detta fall, liksom i alla andra enskilda fall jag refererar, har Kjöller faktiskt inte lyckas beslå mig med ett enda sakfel. Det som står i min bloggtext är alltså sakligt korrekt. Att jag och Kjöller väljer att lyfta fram olika delar i domstolshandligarna är en annan sak. Om du läser min bloggtext står det faktiskt att personen i fråga får avslag på sin ansökan om 80 procent, men bifall på sjukpenning på 75-procentsnivån. Att sedan andra skribenter refererar min text felaktigt är ju inget jag kan belastas för.

   Att du trots allt fått uppfattningen att det är jag som sprider sakliga felaktigheter visar bara hur otydlig och försåtlig Kjöllers text är. I hennes långa lördagskrönika finns tyvärr fler liknade exempel på hårdvinkling och försök att genom ”guilt by association” svärta ner min text och min trovärdighet.

   Men, som sagt, jag återkommer med en mer utförlig analys av hur Kjöller refererat domstolsbesluten senare i veckan. Att vi väljer att referera de aktuella fallen så olika, liksom att vi lyfter fram olika omständigheter, förtjänar ytterligare analys.

   Vänliga hälsningar!
   Kjell Rautio

   PS! När det gäller Kjöllers, liksom din egen uppfattning, om att man sex år efter en canceroperation borde kunna söka jobb via AF rekommenderar jag dig att läsa Ingela Edlunds bloggtext, som hon länkar till här ovanför. Dessutom var poängen i min bloggtext att peka på det orimliga i att två äldre kvinnor (63 och 64 år), som lider av sviterna av en cancerbehandling, strax innan pensionen till följd av sjukreglerna blir av med sina anställningar och sin sjukpenning och hänvisade till AF. Innan de nya sjukreglerna började gälla löste man i regel liknande fall på ett, för alla inblandade parter, mycket smidigare och rimligare sätt.Ds.

Kommentarer inaktiverade.