LOs utspel i ”vinstfrågan” – ett försök att skapa ordning och reda i välfärden

avatar

Igår var en ovanligt tuff måndag på jobbet. Orsaken är naturligtvis den kritik som LO fick efter utspelet i Dagens Nyheter. Många av mina vänner till vänster hörde av sig och levererade en bitvis mycket hård kritik. Inför denna vill jag vara ödmjuk. Visst kan man diskutera enskilda formuleringar, timing och tidpunkt för utspelet. Men jag vill ändå försöka förklara bakgrunden till LOs uppfattning i den aktuella frågan, framför allt utifrån de olika aspekter och invändningar som kommit upp i diskussionerna.

Några har i likhet med Aftonbladets ledarsida och DN hävdat att vinstfrågan inte är något för arbetsmarknadens parter att lösa. Visst finns det en poäng i detta resonemang. Men vad man då glömmer bort är att LO historiskt varit med och tagit samhällsansvar i olika breda uppgörelser på centralnivå. Detta har ibland också gällt välfärdspolitiken, som ju i grunden är en bred medborgarfråga. När politiken inte klarat av att hitta fram till lösningar som är bra för de breda löntagargrupperna har LO många gånger gått fram utanför lagstiftningens rågång. Det gäller exempelvis rörande pensionerna, sjukförsäkringen eller föräldraförsäkringen. Där har olika avtalslösningar eller andra former av tilläggslösningar blivit aktuella eller så har LO på olika sätt varit med vid utformningen av det offentliga systemet. Visst kan man kalla detta för en korporativ modell, vissa forskare talar också om den svenska modellen som en ”liberal korporativism” (se Bo Rothstein m.fl). Men det har varit en modell som varit framgångsrik och också haft en djup folklig förankring, just på grund av att facket utövat inflytande i olika former.

När det gäller frågan om vinster i välfärden har LO tagit fram ett eget förslag, som alla 14 LO-förbund enigt ställt sig bakom. Förslaget går ut på att staten via lagstiftningen anger att det normala för välfärdsbolag är ett vinstuttag motsvarande statslåneräntan + en procent och att bolaget ska drivas utifrån allmänhetens bästa (samhällsbolag). Sedan kan kommunerna, via driftsavtal göra undantag från detta. Men då måste de motivera sina undantag. Därmed tror vi att väl underbyggda, lokalt anpassade och förankrade steg i riktning mot att få ordning och reda i välfärden kan tas. Detta innebär att kommunerna i vår modell faktiskt kan tillåta privata aktiebolag med vinstuttag. Men då måste de inför sina väljare motivera varför de tillåter att skattepengar går till privata vinstuttag. Så är det. Skälet till LOs stegvisa reformism i frågan är bland annat att vi inte med ett ”alexanderhugg” vill riskerara driftsstörningar som går ut över brukarna, som ofta befinner sig i en utsatt situation. Visst, förslaget är inte lika radikalt som Vänsterpartiets. Men inte desto mindre är vårt förslag ett tydligt steg bort från dagens vinstdrift och kommer också på sikt att skapa en större ordning och reda i välfärden.

Här är det dessutom viktigt att vara extra tydlig tror jag. LO viker inte från sitt kongressbeslut och sitt förslag efter gårdagens utspel i DN. Men det har nu gått ett år sedan LO presenterade sitt förslag och det enda vi hittills sett från politiken är tämligen innehållslösa retoriska utspel, utan något större konkret praktiskt innehåll. Därför vill LO-ledningen nu se om man kan komma vidare förhandlingsvägen.

LO-ledningen föreslår naturligtvis inte att vi ska begränsa vinsterna i välfärden genom kollektivavtal. Istället handlar det om en bredare överenskommelse där ett antal grundläggande principer fastslås. Ett sådant exempel är att vill man driva välfärdsverksamhet med anställda då ska man också ha kollektivavtal och de privatanställda ska vara tillförsäkrade samma meddelarskydd som de offentliganställda har idag. Med SKL med på en bred överenskommelse tror vi faktiskt detta är möjligt att uppnå.

Vad det handlar om är alltså att bygga upp en typ av överenskommelse med välfärdens viktigaste aktörer, utifrån ungefär samma ”tänk” som legat bakom den s.k. etiska plattformen för vård och omsorg. Vad LO-ledningen vill är att en sådan överenskommelse också ska inbegripa en reglering av vinster, värdeöverföringar och etableringar. Dessutom bör skolan och förskolan ingå i överenskommelsen.

Det är ingen hemlighet att LO-ledningen efter att man presenterade sitt förslag för ett år sedan haft fortlöpande samtal med en rad olika aktörer på välfärdsområdet, såväl stora som små. Några av dem har sagt att de kan leva med vårt vinstbegränsningsförslag. Ja, en del av dem tycker till och med att det i sina bärande delar är ett rimligt förslag, som kan återge välfärden en del av det förtroende som förspillts i diverse välfärdsskandaler och skolkonkurser. Vad LO-ledningen nu gör är att känna dessa aktörers organisationer på pulsen. Är de lika insiktsfulla och pragmatiska som en del av sina medlemsföretag? Är de beredda att ingå en bred överenskommelse, tillsammans med LO, som exempelvis begränsar vinstuttag och värdeöverföringar och tar bort den absurda etableringsfriheten? Eller gör de som Vårdföretagarna och smäller igen dörren i ansiktet på LO? Ja, då har LO-ledningen med sitt utspel igår åtminstone bringat ökad klarhet i frågan och då återstår bara att driva vårt förslag som ett lagstiftningskrav.

Men det är möjligt att vi också i denna fråga, som i så många andra, i slutändan kommer att landa i en kombination av lag och överenskommelse. Vilken väg LO väljer att gå kommer den närmaste tiden att utvisa. Det hela är naturligtvis beroende av hur LOs vänner, medspelare, motparter och meningsmotståndare reagerar på gårdagens utspel.

**********************************

Läs också:  Anders Lindberg, Johan Sjölander, SVT Nyheter, Johan Westerholm, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Jonas Sjöstedt, Lena Sommestad, Olov Abrahamsson, Yonna Waltersson, Johans Westerholm 

10 reaktion på “LOs utspel i ”vinstfrågan” – ett försök att skapa ordning och reda i välfärden

 1. avatarIngemar

  Har ett sådant avtal någon betydelse, om det inte finns några sanktionsmöjligheter i det?

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Ingemar, visst bör en bred överenskommelse ha såväl sanktions- som stimulansmöjligheter för de enskilda aktörerna för att bli riktigt verkningsfullt.

 2. avatarJan Wiklund

  Fast det största problemet med vinst (som även gäller budgetjäktet i kommunal och statlig verksamhet) är ju att inte att pengarna läcker ut. Det är att verksamhetens fokus hamnar fel. Pengarna blir huvudsaken och människorna blir ett medel, inte tvärtom. Vilket bäddar för oändligt mycket fusk. Det kommer ni knappast åt på det här sättet.

  Möjligen kan ni komma åt det genom att sätta tillåten vinst så låg att de som primärt är intresserade av pengar skyndar sig bort.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Jag förstår precis vad du syftar på Jan. Vi har problem med marknadsmyter också i den offentligt drivna verksamheten, där olika former av New Public Managementmetoder (NPM) ställer till med stora styr- och organisationsproblem. Att plocka bort vinstdriften är bara ett första steg i riktning mot att få en välfärdssektor som mer fokuserar på behov än på efterfrågan och ser på brukarna som medborgare och inte som kunder. Här finns onekligen mycket kvar att göra.

 3. avatarStaffan

  Jag tycker att det enda parti som är tillräckligt tydliga i frågan om vinster i välfärden är Vänsterpartiet. Här tycker jag att SAP fega och veka. Det känns som om att LO anpassar sig till SAP i frågan.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Staffan, min bild ären annan än din, nämligen att det är LO som påverkat partiet i denna fråga. Inte minst gäller detta den senaste partikongressen i Gbg, där fackligt aktiva socialdemokrater var med och flyttade fram positionerna och fick till skärpta skrivningar om att motverka vinstdriften i välfärden.

 4. avatarKenneth

  I den här texten berörs ju inte LOs uppfattning. Det är LO-ledninges uppfattning Rautio redogör för. Torde vara två olika saker så länge inte en ny kongress ändrar LOs ursprungliga ställningstagande. Elller?

  Blir också nyfiken på det rätt tveksamma i att 1. Göra utspel, 2. Modifiera utspelet samma dag, 3. Skicka ut andra än den omtalade ”ledningen” att försvara på den officiella hemsidan. Vem gör LOs strategi i den här frågan?

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Kenneth, LO-kongressen beslöt att tillsätta en välfärdsutredning som bl.a. fick i uppgift att ta fram ett konkret och genomförbart förslag utifrån kongressbeslutet. I denna utredning jobbar jag som utredningssekreterare och är alltså en av dem som arbetat fram det förslag som LO-styrelsen enades kring för ungefär ett år sedan, samtliga 14 förbund stod bakom beslutet. Utifrån denna position och utifrån det faktum att jag ofta bloggar om olika politiska frågor kände jag mig manad att skriva ned tankar och överväganden som inte riktigt kommit fram i övriga media. Det är den enkla förklaringen till just denna bloggpost.

   När det gäller din fråga om LOs strategival i denna fråga så växer den fram i en diskussion mellan bland andra LO-ledningen, förbunden, anställda i huset m.fl. Grunden utgörs naturligvis av de kongressbeslut som fattats, sedan gäller det att hitta olika väga för att så långt som möjligt förverkliga dessa beslut. I detta arbete är vi trogna målen och besluten, men oftast pragmatiska när det gäller medlen. Kan vi exempelvis inte få igenom något kongressbeslut den politiska vägen, via lagstiftningen, försöker vi ibland hitta andra utvägar. Så har det varit i just denna fråga. De avgörande besluten i denna fråga har naturligtvis fattats av LO-ledningen.

 5. avatarHampus Eckerman

  ”Men har nu gått ett år sedan LO presenterade sitt förslag och det enda vi hittills sett från politiken är tämligen innehållslösa retoriska utspel, utan något större konkret praktiskt innehåll.”

  Det där måste vara den mest idiotiska kommentar jag läst. Sjävlklart har det inte hänt något, vi har ju en borgerlig regering! Inte f-n brukar borgerliga regeringar *på någon enda punkt* sträva efter att LO:s förslag ska genomföras. Snarare tvärtom.

  Men LO:s roll är framförallt att vara påtryckare mot Socialdemokraterna, ett parti som inte kan genomföra sin politik förrän de valts. Alltså är det här det absolut mest korkade beslut LO genomfört på lång, lång tid med en motivation som är än mer korkad. Ge f-n i att börja förhandla bort kongressbeslut utan att ens ha gjort antydan till ett försök om att seriöst försöka få dem genomdrivna. Vinstuttagen ska inte begränsas, de ska stoppas helt. Såsom kongressen beslutade om.

  Annars får ni välja en ny kongress. Eller ta ert ansvar och avgå när ni inte förstår hur föreningsdemokrati fungerar.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Hampus Eckerman, du gör en tolkning av kongressbeslutet när du skriver: ”Vinstuttagen ska inte begränsas, de ska stoppas helt. Såsom kongressen beslutade om.” Jag respekteraer dig och den tolkning du gör. Men detta är inte den enda tolkningen man kan göra av beslutet. I bloggposten försöker jag redogöra för det förslag som LOs välfärdsutredning presenterade för ett år sedan. Som grund för beslutet gjordes också en analys av non-profit-begreppet, som finns återgiven i underlagsrapporten som berör vinstfrågan (se bl.a. sidorna 11-14 i underlagsrapporten). När du läser den texten så framkommer att frågan är mycket mer komplex än man kanske till att börja med vill tro. Så var det åtminstone för mig. Min bild av ordet ”non-profit” liknande din innan jag tittade närmare på det.

   Sedan till LOs roll. Jag ifrågasätter din syn att LOs roll framförallt är att driva på socialdemokraterna. Visst är detta ibland viktigt, men framförallt är huvuduppgiften ändå att ta tillvara på och driva arbetarklassens intressen, eller om du vill LO-förbudsmedlemmarnas intressen. Det är viktigt inte blanda ihop dessa perspektiv.

   Nåväl. Ibloggtexten redogör jag kort för vad LOs styrelse ställt sig bakom:
   ”Förslaget går ut på att staten via lagstiftningen anger att det normala för välfärdsbolag är ett vinstuttag motsvarande statslåneräntan + en procent och att bolaget ska drivas utifrån allmänhetens bästa (samhällsbolag). Sedan kan kommunerna, via driftsavtal göra undantag från detta. Men då måste de motivera sina undantag. Därmed tror vi att väl underbyggda, lokalt anpassade och förankrade steg i riktning mot att få ordning och reda i välfärden kan tas. Detta innebär att kommunerna i vår modell faktiskt kan tillåta privata aktiebolag med vinstuttag. Men då måste de inför sina väljare motivera varför de tillåter att skattepengar går till privata vinstuttag. Så är det.”

   Som välfärdsutredningen och LOs styrelse bedömer det hela är detta förslag ett tydligt steg i riktning mot att förverkliga en non-profit-princip i välfärden. LO-ledningen backar inte på något sätt från detta förslag, man är trogen förslaget och kongressbeslutet också efter utspelet i DN i måndags. Detta är inget som kommer att förhandlas bort.

   Jag avslutar med att länka till den underlagsrapport jag citerat ur, så att du själv kan fördjupa dig i såväl det aktuella kongressbeslutet, non-profit-begreppet som LO-styrelsens förslag.

   Här är länken (dubbelklicka på nedanstående url-adress för att läsa texten i pdf): http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_underlagsrapport_valfard_webb_pdf/$File/Underlagsrapport_valfard_webb.pdf

Kommentarer inaktiverade.