Ojämlikheten är sjukdomsalstrande!

avatar

”Det känns lite svårt att prata om varför det är så få sjukskrivna i kommunen. Det är lite känsligt att säga, men det handlar nog i botten om pengar, att här finns andra förutsättningar att ta hand om sig själv.”

Så svarar en kvinna från Danderyd i dagens DN på frågan om varför just den kommunen har lägst andel sjukskrivna i landet. Även i kommuner/områden där klassbegreppet är mer eller mindre tabubelagt är det alltså svårt att förneka sambandet mellan klasstillhörighet och ohälsa.

Ohälsan har onekligen en tydlig klass- OCH könsmaktsdimension. De med minst makt över sin livssituation har högst sjukdomsrisk. Klass- och könsorättvisor är sjukdomsalstrande.

Detta är på inget sätt ny kunskap och det finns också gott om stöd i den moderna forskningen för dessa slutsatser. På 70-talet visade exempelvis den engelske forskaren Sir Michael Marmot på tydliga samband mellan socioekonomisk status och hälsa. Hans inledande studier handlade om tjänstemän i Stotbritannien (de s.k. ”Whitehall Studies” från 1976). De visade att högre tjänstemän hade längre liv än lägre tjänstemän och dessa högre tjänstemän hade också bättre hälsa än lägre tjänstemän.

Makt, hälsa och social status hänger alltså ihop. Ju längre ner i statushierarkin man finns och ju svårare att ha kontroll över sitt liv – ju högre är ohälsorisken. Marmot formulerar en av forskningens grundläggande slutsatser i sin klassiska bok Staussyndromet från 2006: ”Hur vi organiserar våra liv eller hur samhället strukturerar det åt oss påverkar vår egen hälsa och också hälsan hos dem som finns i vår närhet.”

I andra sammanhang har Marmot, Kate Pickett och andra forskare, som fördjupat sig i sambandet mellan social status och hälsa, lett i bevis att jämlikhet inte bara är bra för dem som står längst ned på klass- och könsmaktstrappan – också dem som står högst upp mår bättre när jämlikheten ökar.

Vårt samhälle mår helt enkelt bra av en tydlig jämlikhetspolitik, alltså raka motsatsen till de sänkta lägstalöner och de ökade inkomstklyftor som näringslivets lobbyorganisationer och borgerligheten just nu kampanjar för.

3 reaktion på “Ojämlikheten är sjukdomsalstrande!

 1. avatarAnna Lindsrröm

  Ja, det har varit en politik i 8 år som gjort större klasskillnad. Rika har blivit rikare och fler. Vi har fått verkliga fattiga och fler sjuka på grund av oro för ekonomi, familj och övriga anhöriga. Att fastna mellan myndigheter och inte få pengar till livets behov. hyra, mat, driftkostnader. Utan måste vänta på pengar jag har rätt till
  L förslag om låglöner, skattebefrielse, inga löntagare avgifter. KAN de SKADE de som har företag och följer arbetsmarknadens regler När de får konkurrenter som får lägre kostnader ? Politiker ska låta arbetsmarknaden facken och näringslivet klara detta det är tack vare det arbetet vi har fått en bättre jämlikhet i vårt land

 2. avatarRickard Ekberg Olsson

  Det är djupt tragiskt att sådant här aldrig nämns eller kommer upp på löpsedlar, i debatten eller i reportage.
  Höger tänket och marknaden har tagit över sanningen om vad som egentligen är det bästa för individen och därmed samhället. Det är ju helt galet att vi på så få år förkastar, glömmer vår viktigaste nutidshistoria och låter oss vilseledas till den grad att normalt folk, fackligt anslutna, miljömedvetna och människor på samhällets utkant även tror att RUT bidrag, slopande av fastighetsskatten, privatiseringar, bolagiseringar, marknadshyror, lägsta nivålöner, nedskärningar av offentlig sektor. Det var trevligt att man en kväll kan trilla över en sån här artikel som egentligen ska få större publicitet än danderyds artikeln då den belyser kortfattat och enkelt varför detta inte är något acceptabelt.
  TV, radio, tidningar och vårt ständiga informationstryck i sociala medier och alla andra plattformar kommer nog tyvärr att leda oss på fortsatt fel spår.

 3. avatarRickard Ekberg Olsson

  Ett litet tips till den som vill se en bra dokumentär om effekterna av total marknadsekonomi, fri prissättning efter efterfrågan kontra utbud, krig, privatiseringar är The Shock Doctrine.

Kommentarer inaktiverade.