På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent

avatar

Dagens, morgondagens och framtidens pensionärer behöver olika åtgärder för att deras pension ska bli bättre. Nya siffror visar att andelen svenska fattigpensionärer har ökat från 10 till 18 procent på bara fem år. Situationen blir allt mera dramatisk.

Stefan Löfven lovade häromdagen att tillsätta en utredning för att se över indexeringen av garantipensionen och bostadstillägget för dagens pensionärer.

Det är mycket bra och kan göra att de pensionärer som har låg pension inte halkar efter i relation till oss som arbetar eller till dem som får sin pension uppräknad med inkomstindex. Att fullt ut avskaffa skatteskillnaden mellan lön och pension är ytterligare ett sätt att minska ojämlikheten mellan pensionärer och yrkesarbetande.

Men framtidens pensionärer, det vill säga de som just kommit ut i arbetslivet, måste ges bättre förutsättningar att arbeta ihop till en egen pension som är så hög så att grundskyddet i form av garantipension och bostadstillägg inte behövs. En hög pension skapas genom hög lön, heltidsarbete, trygga anställningar, bra arbetsmiljö och tjänstepension. Det rimmar illa med diskussionen om att ”sänka trösklarna” in till arbetsmarknaden genom att försämra anställningsskyddet, sänka lönerna och inte ställa krav på tjänstepension. En sådan politik kommer ofrånkomligen att leda till att ännu fler pensionärer i framtiden blir beroende av garantipension och bostadstillägg.

Morgondagens pensionärer, det vill säga de som ska gå i pension de närmaste åren, har svårare att hinna tillgodogöra sig eventuella förbättringar av arbetsvillkoren på samma sätt som framtidens pensionärer. Många arbetare i LO-yrken har svårt att jobba ens till 65 år.

Idag krävs dessutom arbete till minst 67 år för att pensionen inte ska bli allt för låg och beroende av grundskyddet. Ett sätt att höja pensionen för dessa grupper är att förbättra möjligheten att få sjukersättning samt att höja åldern för hur länge sjukersättning kan betalas ut. Det skulle göra det möjligt för fler att kunna skjuta upp sitt uttag av pension till exempelvis 67 år, vilket skulle göra att pensionen i slutänden blir högre.

Frågan om en bättre pension, idag imorgon och i framtiden, kräver gemensamma politiska beslut som tar sikte på både arbetslivets villkor, socialförsäkringssystemen och pensionssystemet.

Etiketter: , , , , , ,

5 reaktion på “På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent

 1. avatartobias

  Jag är eller blir en av alla dessa fattigpensionärer då jag idag är sjukpensionär och inte har mer än 9000 kronor kvar i månaden och min livränta godkänns inte av försäkringskassan, trots att man godkänt min arbetsskada till 100%.
  Dock ingen livränta trots detta. Varför? Kom gärna hem till mig så visar jag alla handlingar och dokument som finns. Jag erhåller endast garantipension då den lilla livränta jag fick har försvunnit i garantipensionen. Detta redovisas inte separat, livräntan, av försäkringskassan, som inte gjort en komplett utredning av hela min arbetsskada, utan endast en del av den.

 2. avatarTobias

  Fick inte min kommentar plats? Hur illa det redan är idag. Får ut efter skatt 9.000 kronor efter en arbetsplatsolycka 2000. Så hur mycket får jag när jag blir pensionär 2028 när jag blir ålderspensionär?

  1. avatarRenée Andersson Inläggsförfattare

   Hej Tobias,
   tråkigt att höra att du skadat dig i arbetet. Utifrån det du skrivit har jag dock lite svårt att bedöma varför du inte får någon livränta. Som jag tolkar det så har du just nu ersättning från försäkringskassan i form av sjukersättning. I pensionshänseende innebär det att du får avsättningar till den allmänna pensionen motsvarande 93 procent av din så kallade antagandeinkomst, det vill säga den inkomst som du skulle ha haft om du fortsatt arbeta. Det sker automatiskt och är inget du behöver ansöka om och gör att din avsättning till pensionen blir nästan lika hög som den skulle varit om du fortsatt arbeta. Ifall du arbetade på en arbetsplats med kollektivavtal när du fick din sjukersättning så kan du ha rätt till månadsersättning från AFA Försäkring. Om du inte redan gjort det så tycker jag att du ska ta kontakt med dem och se om du uppfyller villkoren för sådan ersättning. Det ger i så fall ytterligare ersättning som komplement till det som försäkringskassan betalar ut.

 3. avatarTobias

  Tyvärr så har inte afa gjort någon rättelse eller självrättelse trots insända handlingar till fk, afa och andra som är inblandade i detta ärende. Tyvärr är mitt förtroende av myndigheter, verk och fackliga organisationer som afa förbrukat.
  Detta skulle AFA kunnat reglera redan initialt vid arbetsskadan 2000. Men man har inte gjort självrättelse ens.
  Då detta inte görs med rätt inkomst så blir ju avsättningarna till pensionen felaktig. Hur man än vrider eller vänder på detta.
  Livräntan skall ju vara skillnaden mellan den ersättning jag har nu och den inkomst jag skulle haft om inte olyckan inträffade. men den har man inte ens tittat på.

  1. avatarRenée Andersson Inläggsförfattare

   Hej Tobias,
   jag har inte möjlighet att kommentera ditt enskilda ärendes hantering hos AFA Försäkring. Men om du är missnöjd med AFAs beslut har du alltid möjlighet att begära omprövning av detta först hos AFAs Omprövningsavdelning och därefter hos Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.
   Vänliga hälsningar
   Renée

Kommentarer inaktiverade.