”Rehabiliteringskedjan” framstår allt mer som ett stort fiasko

avatar

Jag läser just nu igenom den text som rör sjukförsäkringen (Utgiftsområde 10) i budgetpropositionen för 2014. Den bild som växer fram är dyster. Såväl sjukpenningen som sjuk- och aktivitetsersättningen ökar. Ja, sjukpenningen ökar så kraftigt att sjukskrivningstalet snart är uppe på samma nivå som 2008, då regeringen genomförde sin s.k. rehabiliteringskedja. När det gäller aktivitetsersättningen (förtidspension för dem under 30 år) ser vi till och med en fördubbling av antalet nybeviljade aktivitetsersättningar jämfört med 2004.

I ”proppen” finns dock inga svar på hur man ska möta denna utveckling, där finns i princip endast krav på olika typer av utredningar och utvärderingar. Dessutom blir det faktiskt lite pinsamt att läsa om hur regeringen försöker blåsa upp rehabiliteringskedjans eventuella jobbskapande effekter. På s. 13 i ”proppen” påstår de att av dem som utförsäkrats, sedan de passerat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, så har ”ca 15 procent /…/ gått till arbete eller försörjer sig på annat sätt än via Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.” I siffran på15 procent finns alltså dem som försörjer sig på ekonomiskt bistånd eller dem som försörjs av anhörig osv inbakat.

Den korrekta siffran (se ISF rapport 2013:6, s.35) ligger faktiskt så långt som på 2 procent, när det gäller dem som ca 14 månander efter utförsäkringen är i ett osubventionerat arbete. Ytterligare ca 8 procent befinner sig, 14 månader efter utförsäkringen, i någon form av subventionerat arbete (lönebidrag osv). För att vara ”i arbete” räcker det dessutom med några timmars arbete i veckan. Många av dem som återvänder till sjukförsäkringen (ca 60 procent ett år efter utförsäkringen) har dessutom blivit sjukare och ofta fått ytterligare åtminstone en ny diagnos, dvs de har en högre grad av komplexa diagnoser med både somatisk och psykisk problematik.

Man bör också komma ihåg att ca 35 procent av dem som utförsäkrats fram till mitten/slutet av förra året (2012) hade ersättning från Försäkringskassan på del- eller halvtid (se sammanställning av uppgifter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som Dagens Eko gjort). Hur mycket dessa deltidsfrånvarande jobbade är omöjligt att exakt fastställa, eftersom Försäkringskassans statistik inget säger om arbetsutbudet. Men förmodligen arbetade en relativt stor grupp av dessa på den del som ej ersättes av Försäkringskassan – dvs till 25, 50 eller 75 procent.

Sammanfattningsvis finns det alltså mycket som tyder på att rehabiliteringskedjans jobbeffekt är negativ – dvs de som utförsäkrats arbetar i mindre utsträckning efter utförsäkringen än före. Detta är ett faktum, oavsett hur mycket regeringen än trixar med statistiken. Detta siffertrixande är dessutom inte bra för sjukförsäkringens legitimitet som rasat den senaste tiden, vilket bland annat märks i undersökningar gjorda av såväl SOM-institutet som Stefan Svallfors.

Tar man hänsyn till den stora grupp människor som råkat illa ut på grund av de hårdare sjukreglerna, se exempel på detta bland annat i P1:s dramatisering av ”Onådiga luntan”, och den växande misstron mot försäkringen kan man inte låta bli att ställa frågan: Var det verkligen – med hänsyn tagen till den i praktiken obefintliga jobbeffekten – värt att införa de nya, hårdare och uppenbart omänskliga sjukreglerna?

*************************************

Läs också:  Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Johan Westerholm, Anna Dahlberg och SR, Sydsvenskan 1 och Sydsv2, Ab sport, Martin Moberg, Ab, Expressen, SvD 1, SvD2, Dagens Nyheter,

7 reaktion på “”Rehabiliteringskedjan” framstår allt mer som ett stort fiasko

 1. Pingback: Onådiga Luntan ger eko

 2. avatarPROFESSOR IQBAL HUSSAIN PANHWAR

  Mr. Kjell Rautio [ good evening]
  please i know that the important issue want to submit here it is your problem but as strong supporter of Amanty International in Pakistan it is my duty to say some thing. In your country mostly Black forece took away each and every thing of jobless, those residing in rented home. child kidnep is not hidden from swedish government, even officials of this government took away child and remain in their custady on return they demond money of child care. Black Force also kidnap young girls and Government do not take serious action against such victim. My close friend of your country proceeded to an other country because this force want took her young daughter, also they took away each and every thing to her. I, daily collect near about 10 T0 20 email specially woman of Sweden, the same injustice with them, kindly reploy other wise i will also post ur name to AMENSTY INTERNATION OFFICE LONDON, take care

 3. avatarVB

  Nu börjar Försäkringskassan med hårdare utredningar vid 3-årskollen igen, de som redan genomgått de hårda reglerna som infördes 2008 ska alltså åter igen tvingas igenom stora multiutredningar trots att man bara fick sjukersättning tillsvidare om man ansågs vara oförmögen att arbeta mer under all överskådlig framtid.
  Nu ska de sjuka plågas igenom fler utredningar, fast de flesta inte hämtat sig från den förra utredningen.
  Vad är egentligen meningen?
  Är det ännu fler som ska utförsäkras för att Alliansen ska kunna sänka jobbskatteavdraget igen?
  Detta genomförs i smyg utan att det har informerats om det i media!

 4. avatarGöran

  Hej VB! Vilken är din källa vad gäller din uppgift om att ”de som redan genomgått de hårda reglerna som infördes 2008 åter igen / ska / tvingas igenom stora multiutredningar trots att man bara fick sjukersättning tillsvidare om man ansågs vara oförmögen att arbeta mer under all överskådlig framtid.”? Detta låter ju fruktansvärt egendomligt!

 5. avatarDangerous Beans

  Ah! Men du missar poängen! Om man utförsäkrar folk så blir det billigare! Socialbidrag är MYCKET lägre än den ersättning man får från försäkringskassan. (ursäkta jag kan inte namnen – som de påpassligt byter en gång i halvåret för att ingen ska begripa vad de talar om.) Och det är ju ÄNNU billigare ifall man öht inte får soc.bidrag utan får leva på sin släkt.
  Klassisk borgerlig politik således: det är FAMILJENS frihet som prioriteras framför individens. Undrar när de ska införa sambeskattning?

  1. avatarVB

   Tyvärr så är det ju så att man inte kan få ”socialbidrag” om man blir utförsäkrad.
   Man måste i princip vara barskrapad innan det beviljas, resultatet blir att man får bli försörjd av sin man, sina föräldrar eller någon annan som välvilligt ställer upp.
   När man är sjuk och har betalat in sin försäkring via sin lön under många år, så är det något underligt att Alliansen bara kan bestämma att nu ska du utförsäkras och hitta ett jobb eller får du leva på luft och allmosor.
   Jag begriper inte att detta får fortgå utan att fler reagerar och att politiker i oppositionen inte gör mer.
   Vet folk om att om man får sjukersättning stadigvarande så nollas SGI:n, den sjukpenninggrundande inkomsten, så vid 3:årskollen kan man bli av med sjukersättningen och har då ingen SGI kvar och blir utan någon ersättning trots att man kanske jobbat både 20 och 30 år och betalat sin skatt.
   Försäkringskassan behöver i princip inte ens motivera varför man blir utförsäkrad, dom har sista ordet över både läkare och speciallister.
   Man är lika sjuk fortfarande men dom gör nya utredningar och hittar saker att slå ner på i något intyg, och vips så har man hamnat helt utanför systemet.

Kommentarer inaktiverade.