Se över rättssäkerheten och kravställandet i sjukförsäkringen!

avatar

Den senaste tiden har vi fått ett flertal rapporter om att Försäkringskassan (FK) på olika sätt skärpt bedömningen (praxis) när det gäller att pröva rätten till sjukpenning. FKs försök att leva upp till regeringens målsättning om att sänka sjukpenningtalet till 9 sjukpenningdagar år 2020 tycks vara en av förklaringsfaktorerna.

FKs praxisskärpning har alltså skett utan lagstiftningsförändring. Fler upplever att de beslut som tas inte är tillräckligt väl underbyggda och rättssäkra. En indikator på detta är att det är allt fler som vill få de beslut FK fattar omprövade, framför allt gäller det beslut efter 180 sjukdagar (6-månadersgränsen). Väntetiden för  att få denna typ av beslut omprövade av FK ska enligt JO vara max 6 veckor, men är i dag uppe på ca 25 veckor. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

Det blir allt mer uppenbart att om ska vi lyckas skapa en rimlig och mänsklig sjukförsäkring, vilket varit kravet från de rödgröna partierna i flera valrörelser, måste fler genomgripande förändringar i alliansens så kallade rehabiliteringskedja göras. Det handlar inte minst om balansen i kravställandet. Idag finns det dessutom allt för litet utrymme att väga in och ta hänsyn till de försäkrades individuella förutsättningar.

Den nuvarande regeringen har visserligen avskaffat den bortre tidsgränsen (stupstocken), men inte gjort några större justeringar av de övriga tidsgränserna i alliansens rehabiliteringskedja. Det gör exempelvis att arbetsförmågeprövningen vid de absoluta tidsgränserna, framför allt den efter 180 dagar, fortfarande är allt för stelbent och rättsosäker. Högst aktuella är därför de formuleringar som de rödgröna partierna, genom dåvarande talespersonerna Tomas Eneroth (s), Wiwi-Anne Johansson (V) och Gunvor G Ericson (MP), för några år sedan enades om i en gemensam riksdagsmotion (se motion 2010/11:Sf361, Individuell prövning av arbetsförmågan i reglerna om sjukförsäkring):

”Regeringen (dåvarande alliansregeringen, min anm.) har skapat ett högst otryggt system för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter och möjliggöra skattesänkningar. Fokus ligger nu på att räkna antalet ersättningsdagar – inte på att ge aktiv medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering. /…/
En justering som snabbt behöver genomföras är en ändring av lagen om allmän försäkring som innebär att en individuell prövning av arbetsförmågan ska genomföras och att den tvingande prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar avskaffas. /…/ De absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen behöver omgående ersättas med en individuell bedömning. Människor som är sjuka och saknar arbetsförmåga ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen.”

Synsättet stämmer väl överens med LOs åtgärdsprogram Framtidens sjukförsäkring och den Vitbok om sjukförsäkringen som togs fram lagom till valet 2014. Vad som krävs är en ordentlig ombalansering av kravställandet vid tidsgränserna så att ett större tryck sätts på de aktörer som kan underlätta rehabilitering och återgång i arbete. Det handlar inte minst om att se till att arbetsgivarna tar ett större ansvar för arbetsanpassningen och det långsiktiga och strukturella arbetsmiljöarbetet. Gör de inte det måste det finnas kännbara sanktioner på plats. Så är det inte idag. Detta gör att många som drabbats av ohälsa fortfarande riskerar att fattiggöras och redan efter ett halvt års sjukskrivning stå utan både anställning och ersättning från sjukförsäkringen.

I gårdagens Kommunalarbetaren vittnar ett antal personer, som arbetar med sjukförsäkringsfrågor på fackligt uppdrag, om den hårdare praxis som Försäkringskassan successivt infört:

”Försäkringskassan intar en allt mer restriktiv hållning till sjukdomar som inte går att mäta med röntgen eller blodprov, säger Phillip Eldon som arbetar som förbundsjurist på fackförbundet Kommunal. /…/ Fackets erfarenhet är också att Försäkringskassan oftare ifrågasätter sjukskrivningar som är längre än Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. Skälet är att beslutsstödet utgår från en normal person: – Det är väldigt sällan som det i verkligheten är fråga om en normal person med en normaldiagnos, säger Magnus Eriksson jurist på LO-TCO Rättskydd.”

Jag har, som välfärdsutredare vid LO, tidigare fört fram detta i ett antal bloggar och olika tidningsintervjuer. Det finns helt uppenbart anledning för regeringen att ordentligt se över rättssäkerheten, förbättra och individanpassa arbetsförmågeprövningen och vikta om balansen i kravställandet. Detta är också något som LO på olika sätt och i olika sammanhang krävt länge.

Det är allt för många varningsklockor som ringer just nu. En sjukförsäkring som har så uppenbara brister, när det gäller att skapa trygghet, förlorar i legitimitet.

10 reaktion på “Se över rättssäkerheten och kravställandet i sjukförsäkringen!

 1. avatarSofia Söderström

  Det vore verkligen på tiden! Människor blir inte friskare för att fler får avslag och det ska inte bero på vilken handläggare man får eller var i landet man bor. En läkare sa till mig förra veckan att det är hårdare och svårare att få sjukpenning eller sjukersättning här i Dalarna där jag bor än i Stockholm t.ex. Det finns säkert statistik på sånt och jag har inte kollat upp det, men om det är sant så bidrar det ännu mer till ett icke rättssäkert system.

 2. avatarViktoria Nilsson

  Sitter i den sitsen just nu att jag varit sjukskriven helt sedan i februari.. Endast träffat läkare som ej har helt förståelse för detta med utmattningssyndrom..
  Och försäkringskassan som nu varnar för att det senaste sjukintyget från läkaren ej kommer godkännas.. (de senaste innan har de också ifrågasatt..)

  Då det va ett år sedan jag gick ner i tid, och blev 25% sjukskriven så tycker fk nu att jag ska vara frisk ..
  Vad har gått fel i rehabiliteringen undrar de eftersom jag ej blivit arbetsför igen…

  Nej det syns inte på mig, och det går inte att mäta hur sjuk jag är.. Men det ska inte få göra att jag blir utan ersättning!!
  Man måste vara tillräckligt pigg för att orka hävda sig mot dem, det är så sjukt detta system de har!!!

 3. avatarSusanne Berg

  Ett problem är att för Försäkringskassan betyder rättssäkerhet enbart formell rättssäkerhet eller likvärdighet dvs att besluten går till på samma sätt och att de är förutsägbara. Det exempel som lyfts med hänvisning till att FK följer Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd är något som FK med säkerhet anser öka rättssäkerheten eftersom det skapar likvärdighet.
  Det som borde vara målet för FK är materiell rättssäkerhet dvs att besluten uppfyller lagens syfte men det finns sällan med i deras kvalitetssäkring. Det räcker alltså inte att peka på rättssäkerhet. En behöver peka på den materiella delen av rättssäkerheten. För det kassan gör nu är att de hävdar att de stärker just rättssäkerheten.
  De gör det i både sjukförsäkringen och assistansen, snävar in, medikaliserar och gör någon sorts bedömning mot vad som är normalitet/normalfall, samtidigt som de hävdar att det de gör görs av rättssäkerhetsskäl.

 4. avatarIrene Badra

  Har man klagomål på FK så låter det alltid så här, ”Du kan ju överklaga om du inte är nöjd med beslutet.”

  De vet så väl att sjuka för det mesta inte orkar göra det. Att ta en advokat till hjälp är inte heller att tänka på, då de flesta inte har den ekonomin.

  Bara detta visar hur orättvist och rättsosäkert hela systemet är. Att sedan FK använder våra skattepengar att driva ärenden som överklagats vidare, dvs mot oss skattebetalare, det är bara principen att FK ska vinna som räknas, må det kosta vad det vill, det säger ju det mesta!!!

 5. avatarJenny Höök

  Jag har varit sjukskriven i 2 år, mest pgr av köerna i sjukvården, men 2 operationer senare och ingen bättring är FK helt med mig på att jag inte kan gå tillbaka till mitt jobb, men jag är inte 25% nedsatt gentemot alla yrken som finns. Fick EN DAG på mig efter beslutet att gå till Arb.förmedlingen och anm mig som arb.lös – fastän jag faktiskt har en 85% tjänst. På AF skakade de bara på huvudet: ”Ja vi vet inte vad vi ska göra med alla er som de skickar hit?” Överklagade, givetvis, men har inte hört något utan fick besked om att det skulle ta minst 20 v innan beslut. ”Säg upp dig och gå på A-kassa” fick jag höra? Men A-kassan är mig veterligt inte någon sjukkassa? Som tur är har min AG låtit mig vara hemma utan lön så länge som jag har sjukintyg ifrån min läkare, och det är ju tur att man har en man som tjänar pengar, annars hade det inte gått. Har dock ledsnat och kommer nu att börja jobba 25% med anpassade arb.uppgifter så får vi se hur det går … Självklart ska man sätta åt ”fuskare” men vi som inte fuskar då? Blir vi friskare för att vi blir fattiga? Svar: Nej!

 6. avatarYvonne karlsson

  har blivit utförsäkrad har överklagat det ska ta 25 veckor enligt fk fick ta tjänst ledigt som undersköterska för jag kunde inte säga upp mig då jag hade en månad kvar på mitt vick i hämtjänsten. råka ut för en halkolyka i början av januari skadan jag fick då har jag kvar och går på kryckor då jag inte kan gå längre sträckor utan dom men försäkringskassan tycker att jag kan söka ett sittande jobb hitils har jag inte kunnat eller kan jobba då jag inte kan sitta förlänge med böjda ben så här är jag nu söker akassa fast jag borde va sjukskriven jag e glad att min man har ett jobb men att vända på pengarna varje månad e inte lätt
  vill ju inget annat än bli bra i mina knän men det blir inte bättre av att bli överkörd

 7. avatarlise-lotte Lindqvister

  Efter en skada ,då jag föll illa och skadade mitt bäcken och höft, förskjutningar, så vart jag sjukskriven 2006, efter att moderaterna kom till makten har jag haft ett helvete, 2011 vart jag erbjuden jobb som lokalvårdare på Samhall, var inskriven på AF på 100% fick erbjudande på 50 % på Samhall, skulle alltså jobba 50/ 50 sjukskriven, ringer upp FK och frågar hur jag ska gå vidare med mina 50 % sjukskrivning, hon visste inte hur man gick vidare med detta sa att hon skulle återkomma, ingen ringde, jag ringde upp igen fick svar att det var semestrar på FK skulle återkomma i Augusti, ringde i Aug för att få veta hur jag gör för att få 50% sjukskrivning ,den person skulle återkomma, ingen ringde, jag ringde igen i Sep/okt talade med en handläggare åter igen, hon tyckte det var konstigt, hon sa även att en handläggare sökte mig som hette Joel Skogmalm, jag ringer upp honom , då säger han att han har fått nyss om att jag jobbar bara 50% och att han då måste sänka min SGI, jag fick alltså 105000kr istället för 242000kr ,jag sa du kan inte göra det i ett pågående ärende men det brydde han säg inte i, så idag lever jag på ca netto 5000kr i månaden, jag vill kunna gå till tandläkarn, lösa ut mina mediciner m.m så nu är man totalt värdelös.

 8. Pingback: Regeringen försöker minska sjuktalen genom hårdare tag mot sjuka! – Solrosuppropet.se

 9. avatarmbn

  Sjukdomsdrabbade försäkrade har ingen rättssäkerhet, och tyvärr så hela detta system förvärrat både hälsan ekonomin (noll) pga kontra produktiva utförsäkringar, emot rättens grund, grundlag,,, det redigt illa ut det skett sedan 2002,,,,, riktlinjerna som ej är evidensbaserade enligt socialstyrelsen själv, , utan beslutsstöd,,, för fk, som nog borde vud detta laget erbjudas minst 10 år praktiks arbete inom etisk vård, för uppfatta förstå , termologin och hur etisk evidens baserad utförd medc vård är i praktik, och defintivt farmakologi,,
  Hela systemet har mkt stora brister och fk bör inte handha sjukdoms ärenden,
  Om hyft fanns så om inte annat hörsamma sköta ruta ett,,, dvs möta medc ansvarig, kund, arbetsgivare,, inte ens detta har fungerat,, sjukskrivna ses fortfarande som svarte petter,,, efter 2008 har få sjuka några jobb kvar!

  Systemsfelet adm är gissel.. .etterstupat fortsätter. .. något är redigt upp åt väggarna ..
  Sänkta sjuktal,,, har i praktiken lett till etterstupat , elände träldom,,

  Vad hittar man förvaltningsrättens lag efterlevnad ? Lika illa som fk avsteg tyvärr,

Kommentarer inaktiverade.