Socialförsäkringsministerns ständiga siffertrixande avslöjas allt mer…

avatar

Idag berättar Dagens Eko att av de drygt 60 000 personer som hittills utförsäkrats arbetade ungefär en tredjedel (22 000 personer) på deltid när de utförsäkrades. Varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen vet hur många av de 22 000 deltidssjukskrivna som i dag räknas som att de åter är ”i arbete”.

Den positiva effekt som Ulf Kristersson och andra allianspolitiker målar upp – om att ett stort antal personer till följd av ”rehabiliteringskedjan” gått från ”utanförskap” till arbete – bygger alltså till stor del på att många av de som jobbade deltid när de var i sjukförsäkringen efter att de blivit av med sin ersättning från FK nu förs in under rubriken ”i arbete”. Dessa personer arbetar ofta inte mer än tidigare, de har bara fattiggjorts när FK dragit in deras ersättning. Men i statistiken används de ändå av regeringsföreträdare som bevis för att den egna sjukförsäkringspolitiken varit lyckad.

Jag har tidigare här på LO-bloggen ifrågasatt den ljusa bild som exempelvis Ulf Kristersson teckande i sin senaste DN-debattartikel. Han skriver där: ”Anmärkningsvärt många arbetar. Enligt Arbetsförmedlingen arbetade i maj 2012 knappt 3.500 personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen.”

Men när man tittar närmare i underlaget, som det hänvisas till, växer en helt annan bild fram. Av den grupp på 17 643 personer som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/2010 var drygt 65 procent, eller två tredjedelar, tillbaks i sjukförsäkringen i maj 2011. Andra är utplacerade på lågkvalitativa program vid AF. Det visar sig dessutom att endast fyra (4) procent (eller 711 personer) av de utförsäkrade hade en inkomst från ett osubventionerat arbete. I denna siffra inbegrips alla olika anställningsformer och aktivitetsgrader, d.v.s. även vikariat, halvtid, deltid, tidsbegränsade och korta osäkra anställningar osv.  Ser vi till dem som har olika typer av lönesubventioner – dvs lönebidrag, OSA, nystartsjobb, Samhall osv – växer gruppen som är ”i arbete” totalt sett till 9,8 procent (eller 1 735 personer).

I sammanhangen är det alltså viktigt att minnas, vilket Ekot idag visar, att många av dem som utförsäkrats faktiskt arbetade på del- eller halvtid när de ”befann sig i sjukförsäkringen”. Förmodligen är det till stor del denna grupp som nu, efter att de blivit av med sin ersättning, anses vara ”i arbete”. Huruvida dessa personer idag arbetar i större eller mindre omfattning, än när de även fick ersättning från sjukförsäkringen, har vi idag otillräcklig kunskap om.

Det är detta faktum som nu får välförtjänt publicitet. Helt uppenbart bör vi hissa varningsflagg varje gång Ulf Kristersson skriver debattartiklar eller uttalar sig om effekterna av den egna politiken. Vår socialförsäkringsminister framstår tyvärr allt mer som en siffertrixare propagandist…

*********************

Bloggat: Martin Moberg om sjukförsäkringen, Peter Högberg om Ulf Kristerssons syn, Socialpolitik om att utförsäkrade blir sysselsatta i statistiken, fler blogginlägg på socialdemokratiska programkommissionens blogg, Netroots, Politometern, Bloggar.se
Nyheter: Aftonbladet, Allehanda, NA, Norran, Skånskan, SvD, Sundsvalls tidning, Östersunds posten

20 reaktion på “Socialförsäkringsministerns ständiga siffertrixande avslöjas allt mer…

 1. avatarMonica Johansson

  Ja jag vart ju utförsäkrad 2010 då jag hade cancer.. Eftersom AF tyckte det var orimligt att jag skulle vara i någon form av åtgärd/sysslsättning/ arbete då så fick jag gå på på aktivitewtsbidrag,med 0 % aktiviet. Bara för att mina dagar var slut.. vilket löjlig byråkratisk dravel. Jag vet faktiskt bar en enda person som återgått till arbet men det är emot hennes vilja hon arbetade deltid och tränade fick behndling övrig tid. Men det hinner hon inte med nu och själv säger hon OK jag jobbar väl heltid då så får vi se hur många veckor jag kommer orka innan jag är sjuksriven igen och inte ens kommer att orka arbeta halvtid….. Kristerson med kumpaner de är itne friska de vet inget om följder och vad de ställer till med.. ingen av oss sjuak tycker det här fungera bra elelr leder oss tillbaks till arbetsmarknaden… inte ens vi som vill komam tillbaks till arbet finns det någon bra handlingplan för utan bar siffertrixeri.. Ibland ska inte inklompetent männsikor hålla på med komplexa problem som förstör för enskailda personer men ochså deras familjer. det här kommer ta lån tid att repare åtminstoen ett par generationer

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Ja, Monica. Din berättelse understrycker att sjukförsäkringssystemet har havererat. Vad vi behöver är någon form av haverikommission. Tidsgränserna bör bort och ersättas av stödjepunkter där den enskilde rustas med rehabiliteringsrättigheter.

 2. avatarMagnus

  Sitter i den sitsen att jag inte kan ha sjukpenning och aktivitetsstöd samtidigt då sjukersättning på halvtid nekats.
  Arbetsförmedlingen och jobbcoacher säger rakt ut att det inte är någon större idé att söka jobb med de skador jag har från en truckolycka så man bollas mellan smärta och förtvivlan utan hjälp eller en reell chans att komma någonstans.
  Rehabkedjan de talar om är bara administrativt babbel som inte finns i verkligheten och man kan nu börja lägga till depressioner och andra mentala problem till den skadebild som redan finns pga den otroligt slapphänta och verklighetsfrånvända politik som förs gällande socialförsäkringarna och sjukvård.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Magnus, det du berättar understryker det faktum att dagens sjukförsäkring faktiskt har haverarat. Vi behöver en rimligare och mänskligare sjukförsäkring.

 3. avatarRune Blixt

  Det är då själva fan att man inte kan få slut på den här cirkusen som pågår. Det är ett omänskligt experimenterande med sjuka människor som absolut inte har någon som helst positiv effekt, tvärt om, sjuka blir sjukar av den behandling man utsätts för idag. Någon jäkla ordning får det väl ändå vara på politikerna.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Ja Rune, visst är det ”ett omänskligt experimenterande med sjuka människor”, precis så som du skriver. Dagens administrativa tidsgränser bör avskaffas o ersättas av stödjepunkter som rustar individen med rehabiliteringsrättigheter och sätter press på dem som kan leverera rehabilitering. Sedan måste regelverket, som ju när det gäller sjukersättningen är västvärldens hårdaste, göras mer rimligt och rättssäkert.

 4. Pingback: Lögn, förbannad lögn och statistik « Ett hjärta RÖTT

 5. avatarEva Ö

  Jag är en av de 22 000 deltidssjukskrivna, och till nyår blir jag utförsäkrad för andra gången. Jag jobbade 50% av min fasta heltid även under min förra utförsäkring, och orkar inte mer oavsett vad FK bestämmer, så nån ‘återgång till arbete’ handlar det absolut inte om. Jag har jobbat min halvtid hela tiden sen 2008. Förhoppningsvis kommer jag tillbaks in i sjukförsäkringen igen efter det, men det vågar jag inte lita på.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Eva Ö, tyvärr är det många som är i den situation du beskriver. Jag har föera gånger i månaden telefonsamtal med personer i en liknande situation. Det är bl.a. dessa samtal som styrkt mig i uppfattningen att dagens sjukregler är orimliga. Vi behöver en mer rättssäker och mänskligare sjukförsäkring.

 6. avatarFunktionshondrad

  Jag jobbar deltid, 75% och skall jag då räknas som latent sjukskriven?

  Jag har ett funktionshinder och den dagen socialisterna börjar ta jobbfrågan på allvar skall jag börja lyssna på dem. Nu försöker de bara ta billiga poäng på sådana som mig och det gör mig äcklad.

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Om man som du, funktionhondrad, arbetar till 75 procent eller inte är faktiskt ointressant i detta sammanhang. Det intressanta är om man valt det frivilligt eller tvingats till det pga en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan. De statistiska effekter som diskuteras i bloggposten beror på att alliansregeringen satt en bortre tidsgräns för hur länge man kan få ersättning från sjukförsäkringen (på 2,5 år) samt att man stramat åt regelverket för sjukersättning (förtidspension) på ett orimligt sätt.

  2. avatarLars

   Om du jobbar 75 procent som deltid,utgår jag från att du är sjukskriven eller har sjukersättning på 25 procent och skall då ingå i gruppen för deltidssjuka.Men det är ju inte så regeringen redovisar i sitt material.Utan här räknar regeringen med alla som som är sjuka som ett utanförskap inkl. de som är korttidssjuka vilket blir väldigt missvisande och felaktigt!En Person som kanske bryter ett ben men sen återvänder till sitt jobb helt enligt plan, utmärkt rehabiliterade och aldrig långt ifrån arbetsmarknaden, ska väl knappast diskuteras i former av ”utanförskap”?Men det är just så regeringen Reinfeldt redovisar och för statistik över det han kallar utanförskap.

 7. avatarLars

  Men varför har man inte långt tidigare undersökt detta siffertrixande?Larmraporterna har ju strömmat in ända sedan skiten infördes och som drabbade så många sjuka?Hade man avslöjat Mr:Reinfeldt och hans trixande tidigare,så kanske vi redan idag haft en annan regering!

  1. avatarKjell Rautio Inläggsförfattare

   Bra fråga. Visst finns det anledning att idka facklig självkritik här. Vi hade kunnat vara bättre på att granska sifforna. Åndå tycker jag faktiskt att vi försökt göra detta. Det Ekot igår satte fingret på, dvs att man trixar med gruppen deltidssjuka när man ska avgöra vilken effekt regelverket haft på återgången i arbete, har vi från fackligt håll länge påtalat i bloggar, artiklar och i kontakter med ansvariga myndigheter.

   Man önskar nu att fler journalister följer i Mari Forssblads spår och ordentligare granskar de siffror som kommer från Socialdepartementet, AF och FK. Detta kritiska granskningsarbete är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

   Men visst har du rätt Lars: här behöver vi alla skärpa oss och mer kritiskt förhålla oss till de siffror vi dagligen blir matade med…

 8. Pingback: Merkels svältpolitik ger resultat – Dow ned 240 punkter | Nemokrati

Kommentarer inaktiverade.