Verkligheten bakom Reinfeldts hånleende

avatar

Jag kan inte låta bli att reagera över att en så liten tid av gårdagens partiledardebatt ägnades åt att beskriva den situation som vi idag har på arbetsmarknaden. Den är nämligen alarmerande. Vi kan just nu mycket tydligt se hur allt fler fråntas framtida möjligheter att försörja sig själv på förvärvsarbete (se den senaste rapporten från Arbetsförmedlingen).

Drygt 400 000 personer är idag inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och ca 60 procent av dem tillhör gruppen med en utsatt position på arbetsmarknaden. Det handlar här om arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning, födda utanför Europa, funktionsnedsatta samt äldre (55-64 år).

När det gäller samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen har det skett en ökning från augusti 2012 till augusti 2013 med 18 231 personer. Drygt 70 procent av denna ökning beror på att gruppen med funktionsnedsättning ökar. Det handlar oftast om att personer som utförsäkras från sjukförsäkringen nu i stor omfattning förs över till Arbetsförmedlingen. Få av dem har idag en chans på den reguljära arbetsmarknaden. Som jag och Tobias Baudin nyligen visade i en artikel i Dagens Arena är alliansens utförsäkringspolitik av allt att döma kontraproduktiv, dvs färre är i jobb efter utförsäkringen än före.

Sjuka som tidigare fick ersättning från sjukförsäkringen blir nu alltså placerade på Arbetsförmedlingen. Totalt har antalet inskrivna personer som har en funktionsnedsättning bara på ett år ökat med ca 7 procent eller drygt 12 000 personer. Det totala antalet inskrivna hos AF med en funktionsnedsättning var den sista augusti i år 194 588 personer. Aldrig tidigare har så många personer med ohälsa långtidsparkerats i arbetsmarknadspolitiken, ofta som öppet arbetslösa eller som deltagare i olika lågkvalitativa program (Fas 3). Här finns också en av de viktigaste förklaringarna till varför långtidsarbetslösheten ökat så kraftigt sedan alliansen tillträdde 2006.

Samtidigt som allt fler kastas ut från sjukförsäkringen drar regeringen ner på rehabiliteringen och företagshälsovården. Stödet till företagshälsovården tas i praktiken bort i nästa års budget. De ca 360 miljoner som regeringen förra året planerade att satsa på företagshälsovården ersätts med ett bidrag på 30 miljoner, pengar som riktas direkt till arbetsgivarna.

Precis som LO:s expert på företagshälsovård Sven Bergström visat kan man på goda grunder hävda att regeringen bryter mot ILO-konventionen 161, som Sverige ratificerade 1986 och då åtog sig att steg för steg bygga ut företagshälsovården. Antalet arbetstagare som har tillgång till företagshälsovård har sedan dess minskat kraftigt. Från att i slutet på 80-talet legat på 86 % är siffran nu nere under 65 %.

Ska den stora majoritet av de arbetslösa som, enligt AF, befinner sig i en utsatt arbetsmarknadssituation i framtiden ha en chans att komma tillbaks måste regeringen göra precis tvärtom mot vad den gör idag. Staten måste öka insatserna, inte minst utbildningsinsatserna, för dessa personer så att de bättre kan svara upp mot de krav som arbetsgivarna ställer. Vad som krävs är att statsmakten stimulerar parterna på arbetsmarknaden att ingå en bred rehabiliterings- och omställningspakt, där företagshälsovården har en viktig roll att spela.

LO vill omvandla dagens snäva och orimliga tidsgränser i sjukförsäkringen till stödjepunkter, där individen istället rustas med konkreta rehabiliteringsrättigheter. Detta skulle skapa en rimligare balans i kravställandet och samtidigt sätta press på de aktörer som verkligen kan leverera rehabilitering.

Men detta är inget som hittills intresserat regeringen. I gårdagens partiledardebatt väljer statsminister Reinfeldt istället att släta över den besvärliga verkligheten. De nya moderaterna har blivit de nöjda moderaterna. Reinfeldt vägrar se att den förda politiken de senaste åren fattiggjort tiotusentals långtidssjuka och kontinuerligt lämnar kvar allt fler i långvarigt bidragsberoende (varaktigheten i socialbidrag ökar kraftigt). När Reinfeldt dessutom avbryter, såväl programledarna som sina meddebattörer, och hånler när andra pratar framgår den sociala arrogansen bakom allianspolitiken med önskvard tydlighet.

Statsministern tycks ha tröttnat på sitt otacksamma folk, som inte längre ser det geniala i den politik hans kompetenta regering för. Opinionssiffrorna rasar. Av allt att döma har också folket tröttnat. De har tröttnat på en politik och en m-ledare som bara har ett svar på alla problem, d.v.s. ytterligare skattesänkningar. Då spelar det ingen roll om Reinfeldt försöker ikläda sig rollen som bister och ansvarstagande statsman eller aggressiv och hånleende oppositionspolitiker. Det är dags att byta politik i valet 2014!

****************************************

Läs också:  Martin Moberg, Karin Pettersson 1, Karin Pettersson2, Peter Högberg, Hans Bülow, Alliansfritt Sverige 1 och Alliansfritt Sverige2, Roger Jönsson, Anna Dahlberg, Hans Hjälte, Piteå-tidningen, Sydöstran, Dagens Arena, Ab 1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, SR Ekot, Dagens Opinion, Östran, SVT 1, SVT2, SVT3, SVT4, SvD 1, SvD2, DN 1, DN2, DN3, DN4, DN5, Expr, Expr2, GP, SR, SVT,

Etiketter: , , , , , ,

8 reaktion på “Verkligheten bakom Reinfeldts hånleende

 1. avatarAnn Johansson

  Det är hög tid att politiker och befolkningen slutar fantisera om en värld där alla har arbete. Den världen försvann för flera dekader sedan. Teknikens framåtskridande och folkökningen har försatt oss i en värld där det inte finns arbete till alla.
  Är det då inte dags att vi ser över möjligheterna till ett fungerande samhälle som inte har full sysselsättning som sin grundsten?
  Basinkomst är den enda kostnadseffektiva lösningen enligt mitt sätt att se på saken. Alla som föds till vår jord har samma rätt till sin andel av jordens resurser. Det borde vara grundstenen för fortsatt politik.

  1. avatarRune Andersson

   Hej Ann.
   Jag håller med Dig Ann, till alla delar. Jag är sedan flera år pensionerad.Under c:a 30 års tid arbetade jag i Stockholm med yrkesmässig rehablitering och med arbetsanpassade åtgärder. Åtgärderna var riktade till personer med svårigheter att få och behålla ett arbete. Under dessa år syntes en allt krympande möjlighet att hitta arbetstillfällen till dessa personer. En mängd sk. ingångsjobb försvann,uppgifterna ersattes med tekniska lösningar.Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. Detta måste våra politiker tordas erkänna och arbeta efter.
   Rune

 2. avatarOtacksamma Föräldern

  Jag skulle vara försiktig med att föreslå ett regeringsbyte. Det skulle i dagsläget innebära ”ansvarsfrihet” för den styrelse som gjort den grövsta sociala nedrustning vi sett i mannaminne. De har tömt bolaget och rymmer nu med tillgångarna. Den regering som tillträder får hantera missnöjespartier, minoritetsregerande och Alliansen slipper ta ansvar för sin politik i och med att de hamnar i opposition. Deras tankesmedjor kan obehindrat förskingra resurser i Europapolitiken i bakgrunden. Ställ in siktet på EU-valet och sluta tala om regeringsmakten. Reinfelt och hans nyliberala gäng kan gott få sopa upp sin egen röra istället för att maktkåta socialdemokrater som flörtar med industrin tar över samma politik med en massa nyspråk. Det som sker nu är inget annat än ”brända jordens taktik” emot de som gör ett hederligt dagsverke. Föreslå istället en rejäl upprustning av revision och korruptionsbekämpning och en möjlighet att utkräva tjänstemannaansvar, så kommer nästa regering att vara litet mer försiktiga med hur de använder våra gemensamma resurser istället för att ensidigt gynna sina egna intressen.

  1. avatarUndersköterska på 47%

   Hur menar du nu ”Otacksamma förälder” Behöver vi ha dessa vid makten ytterligare 4 år, då lär det bli katastrof för sådana som mig och de jag tar hand om. Jag saknade frågor kring hur de ska få ungdomar att söka utbildning i vården? Det hade jag tyckt var intressant. En av kandidaterna försökte lyfta frågan om rätten till heltid. Inget av detta togs upp. Den psykiska ohälsan hos många behöver belysas mer. Att en viss procent arbetslösa behövs har det sagts men varför fattar jag inte, det som är nu är katastrof och klart överdrivet.
   Det är ingen brist på sjuksköterskor i vården enbart arbetsgivare som är villiga att betala, det som blir brist på i vården är undersköterskor så vem/vilka ska ta hand om sjuka, äldre, multisjuka och de med funktionsnedsättning. Med en allt äldre befolkning som ökar kan nog frågan bli vilken ättestupa som kommer att gälla.

 3. avatarMike

  Lol hur många som lyckats skapa en miljardverksamhet har inte skippat skolan liksom?

  Finns inget man kan studera på egen hand som itne skolan lär ut jag skulle snarare säga att skolan begränsar .

  Gpr ju inte ut på något annat än få folk tävla mot varandra , bli beroende av monopolsystem indoktrineras och se lycka och status som lycka.

  Så dom offrar sig för andras ideal som i slutändan skor sig på dem.

  Fråga Sveriges pensionärer dom har det ju så gott ställt.

  Another brick in the wall.

 4. avatarMike

  Skriver om.
  Skolan.

  Lol Hur många har inte lyckats skapa en miljardverksamhet har inte skippat skolan liksom?

  Finns inget man kan studera på egen hand som inte skolan lär ut jag skulle snarare säga att skolan begränsar individer. .

  Går ju inte ut på något annat än få folk tävla mot varandra , bli beroende av monopolsystem indoktrineras och se lycka och och konsumerande som lycka..

  Splittra härska ideologin.

  Så folk offrar sig för andras ideal som i slutändan skor sig på dem.

  Fråga Sveriges pensionärer dom har det ju så gott ställt.

  Another brick in the wall.

 5. avatarMonica Berzén

  Det sjukaste hörde jag ju härmom veckan när jag visste jag hade tre veckor kvar på min 5.5 åriga sjukskriivning.. Höll på att söka jobb pratade med min handläggare på FK som sa du d får läsa platsannonser om du vill men du får INTE söka några jobb förrän Af utrett dig.. VAR är MIN valfrihet.. va är inte mina 4 utbildningar värde nått längre blev jag helt plötsligt ett barn. som jajaj baja dig.. du får inte..söka jobb

  Andra kommentaren var det är din läkare som bestämmer om du ska jobba heltid eller halvtid.. jag sa nää det är jag.. det är jag som är experten på min kropp min ork jag anser att det beror på vilken typ av jobb det ‘är om jag kommer klara det eller orka det.. hon sa nej det är doktorn jag och Af som bestämmer det ihop med dig.. jag kände mig VERKLIGEN omyndigförklarad.. jag har för mig att man måste vända sig till överförmyndare myndigheten och tingsrätten för att få bli överförmyndare för någon??

  Jag är illa rent ut sagt skittrött på att INGEN lyssnar på oss sjuka hur vi vill ha det eller vår erfarenhet av flera omgångar sjukskrvningar dessa 40 åren jag varit sjuk har jag träffat många som skulle kunna berätta hur det är och hur det varit..

Kommentarer inaktiverade.