A-kassan ska pressa redan låga löner

avatar

Att det ska ”löna sig att arbeta” är ingenting man behöver hjälpa regeringen Reinfeldt att upprepa. Andra delar av politiken kan det dock finnas ett behov att hjälpa till och informera om. Någonting som regeringen behöver hjälp med att förklara är tanken bakom ett system som gör att en hotellstäderska ska betala 405 kronor i a-kassa varje månad medan många höginkomsttagare bara betalar 90 kronor.

Jan Björklund gjorde i juni ett sällsynt försök att förklara den bakomliggande tanken i systemet. Även om uttalandet knappast är någon nyhet är det befriande ärligt för att komma från en högt uppsatt allianspolitiker. Den 3 juni sa Björklund följande till Ekot;

”Man ska inte driva upp lönerna så mycket i sin bransch så att branschen inte tål det och då innebär det att då får man vara med och betala lite extra i avgift om man har hög arbetslöshet, det är idén med det här systemet.”

Vad den moderatstyrda regeringen menar är alltså att Sveriges städare, servitörer och butiksanställda ska straffas för att de har för höga löner. De borde enligt Björklund lära sig av mer återhållsamma grupper som till exempel advokater och börsmäklare som tack vare sina modesta löneanspråk har en låg arbetslöshet och således en låg avgift till a-kassan.

Som Ekots granskning visar fungerade inte politiken i årets avtalsrörelse. Anledningen till att den borgerliga överhetens försök att sänka lönerna – för i huvudsak redan lågavlönade kvinnor – misslyckades är svensk fackföreningsrörelse. Tack vare att LO-kollektivet bestämt sig för speciella låglönesatsningar i dessa kvinnodominerade branscher blev resultatet snarast de motsatta.

Vad som är politik finns det många svar på, Olof Palme sa att politik är att vilja, men ibland handlar det också om att tjata, i den här frågan tror jag att det är centralt att vi fortsätter att tjata ända fram till valdagen. För det är faktiskt så att statsminister Reinfeldt anser att Sveriges byggnadsarbetare, målare, hotellreceptionister, servitörer, kassörer, fastighetsskötare, grafiker, skogsarbetare och industriarbetare har för hög lön.

Att politiken misslyckats så här långt betyder inte att borgerligheten kommer att ge upp. Troligare är att de kommer att ge sig på de organisationer som står i vägen för ökade löneskillnader och skapandet av en låglönemarknad, nämligen fackföreningsrörelsen. Lyckas man med detta kommer vi att få ett Sverige som i alla fall jag inte vill leva i.

Etiketter: ,