Agerandet är klassiskt…

avatar

PJ Anders Linder skrev på SVDs ledarsida i söndags om LOs valkampanj. Som vanligt är det frågor om själva kampanjen som står i fokus. Inte ett ord om den politik som kampanjen lyfter fram som regeringen är ansvarig för. Det är väl inte lika inspirerande att som borgerlig tidning försöka förklara varför en hotellstäderska ska betala 405 kronor i a-kassavgift i månaden när en ingenjör, civilekonom eller läkare bara betalar 90 kronor.

Agerandet är klassiskt. Istället för att försvara varför avgifterna i a-kassan ska vara orättvisa väljer ledarskribenten att skjuta på budbäraren, alltså LO som skulle sakna stöd för sin samhällskritik bland de 1,5 miljoner medlemmarna. Och detta grundas på en enkät som 398 LO-medlemmar svarat på…

När LO i augusti frågade 2000 LO-medlemmar vilket regeringsalternativ de bedömer kommer att minska klyftorna mest om de vinner valet svarade 69 procent de rödgröna och 9 procent de borgerliga. Det är tydliga och mer välgrundade siffor.

Uppdaterat: Yvonne Stein har precis fått in en slutreplik i SvD efter att tidigare ha fått svar på sin kritik från LOs kommunikationschef, Marie Linder. Undersökningen Yvonne Stein grundar sina påståenden grundar sig alltså på intervjuer med 398 LO-medlemmar. När LO i augusti frågade 2000 LO-medlemmar vilket regeringsalternativ de bedömer kommer att minska klyftorna mest om de vinner valet svarade 69 procent de rödgröna och 9 procent de borgerliga. Det är tydliga och mer välgrundade siffor.

Etiketter: