Frizona mig hit och frizona mig dit!

avatar

Alliansen vill inrätta en typ av ekonomiska frizoner i utsatta områden runtom i Sverige. Maud Olofsson skriver om idén i en artikel på Newsmill. Bl a i Ronna, Örebro och Rinkeby ska skatter och avgifter för företag sänkas. Frizonen ska enligt tanken, locka till sig investeringar och därigenom ge upphov till efterfrågan på arbetskraft. Verklighetens ekonomiska frizoner brukar dock innebära låglönejobb och begränsade rättigheter för dem som jobbar där.

I kombination med regeringens sedan tidigare uttalade vilja till sänkta löner för ungdomar, kan Alliansens politik komma att få katastrofala följder. En ung person i en ekonomisk frizon löper risk att hamna i en dubbel social fälla. En lön som inte räcker till att flytta hemifrån. Och istället för att ge människor i segregerade områden anledning sätta sig på bussen och ta sig till andra delar av staden, så ska dessa redan segregerade områden blir än mer slutna, eftersom skattelättnaderna är lokalt knutna.

Som en kompis utbrast häromdagen: ”Frizona mig och frizona mig dit! Vi kan väl inte rabattera oss ur arbetslösheten!” Ett alternativ till att rabattera människor i förorterna, är att rusta dem som behöver det med kunskap och efterfrågad kompetens, att stimulera produktiva företag som har råd att betala både vettiga löner och samma skatt som andra företag. Och att genom tillgängliga bostäder och kommunikation minska risken för att förorter blir isolerade öar i övriga samhället.