Statsministern – en återfallslögnare?

avatar

I ett tidigare inlägg tog jag upp statsministerns lögn i torsdagens partiledardebatt på TV4 när han påstod att asylsökande tidigare varit förbjudna att arbeta. I kvällens (fredagen den 17/9)  partiledardebatt på SVT återupprepade han lögnen. Statsministern hävdade att den tidigare linjen var att asylsökande skulle: ”förbjudas att arbeta. Vi ska ju vara raka med det. Det är ju en förändring som vi nu har gjort som alliansregering – att man får tillåtelse att arbeta under sin asylprocess.”

Men nej, det är inte sant. Det är två saker vi ska vara raka med. Möjligheten för asylsökande att arbeta infördes för drygt 18 år sedan. Den 14 september 1991 tillsatte regeringen en utredning att titta på asylsökandes möjlighet att arbeta. Den 1 juli 1992 ändrade regeringen utlänningsförordningen, så att asylsökande kunde undantas från kravet på arbetstillstånd. Denna ordning med undantag från arbetstillstånd råder än idag. Detta undantag kallas allmänt för AT-und.

Men vi ska också vara raka med att regeringen utökat möjligheten till arbete genom att slopa en tidigare regel om att detta undantag inte beviljades till asylsökande vars ärende beräknades ta mindre än fyra månader att utreda. Denna utvidgning gjordes helt utan en enda utredningsinsats för att försöka ta reda på vilka arbetsvillkor som asylsökande möter på den svenska arbetsmarknaden.

LO är för att asylsökande ska kunna jobba, men dagens ordning har blivit allt mer ohållbar. Den ekonomiska brottsligheten ökar. Asylsökande är idag lätta offer för vinsthungriga arbetsgivare. Svartarbete till villkor långt under värdigheten gräns. Vi har vid ett flertal tillfällen påpekat detta för regeringen men till synes utan resultat.

Vi är inte ensamma om att se dessa problem Arbetsgivarorganisationen Almega skriver följande i en handledning om Ekonomisk brottslighet: ”Många av dem som arbetar i de oseriösa företagen är invandrare, i vissa fall asylsökande som utsätts för något som närmast kan liknas vid människohandel.”

Ett bra steg på vägen är om samhället tog större ansvar för asylsökandes arbetet och arbetsvillkor, ser till så att information ges om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Vilka rättigheter och skyldigheter som ett anställningsförhållande ger. Men också vart man ska vända sig om problem uppstår.

Det är det enda raka.

Etiketter: ,