Statsministern ljög i partiledardebatten på TV4

avatar

I torsdagens (16/9) partiledardebatt på TV4 återupprepade statsministern en lögn angående asylsökandes rättighet att jobba. Han påstod att asylsökandes rättighet att jobba var något som regeringen infört under innevarande mandatperiod. Det är inte sant. Statsministern gick till och med så långt att han hävdade ”tidigare hade asylsökande i praktiken arbetsförbud”. Det är inte heller sant.  Asylsökande har haft rätt att arbeta i Sverige sedan mitten av 90-talet. I praktiken går det till så att asylsökande ges undantag från kravet på arbetstillstånd – ett så kallat AT-und.  Sverige är ett av få länder i Europa som ger asylsökande rätt att arbeta. En förändring har dock regeringen genomfört, tidigare gällde att migrationsverket beviljade AT-und endast om handläggningstiden bedömdes överstiga fyra månader. Sedan 1 augusti i år är denna fyramånadersregel slopad.

LO är för att asylsökande har rätt att arbeta. Det är bra att arbetsviljan kan tas till vara även hos människor som ännu inte fått uppehållstillstånd. Men dagens system ger även upphov till en hel del problem. Så här skriver LO i en rapport från maj 2008:

”Få med AT-und är anmälda som sysselsatta. I november 2004 hade enligt Migrationsverket 666 av 14 865 personer med AT-und meddelat att de hade fått anställning (mindre än 5 procent). I oktober 2007 var 10 710 inskrivna med AT-und. Av dessa hade 830 (drygt 7 procent) anmält att de hade arbete.”

För oss indikerar dessa siffror ett stort mörkertal när det gäller anställningar. Det förefaller vara mycket troligt att dolda och svarta anställningar är utbrett. Det är också den bild vi får av våra förbund som inte sällan möter denna arbetskraft på arbetsplatser runt om i Sverige.

Den asylsökande arbetskraften är idag lätta offer för skrupellösa arbetsgivare. Svartarbete till undermåliga arbetsvillkor och löner är vardag. Migrationsminister Billström har justerat i regelverket, men utan att bemöda sig med att ta reda på hur verklighetens arbetsmarknad ser ut för asylsökande arbetstagare. Regeringen verkar inte vara det minsta intresserade av att vare sig stärka dessa arbetstagares möjligheter till rättvisa arbetsvillkor eller att kartlägga hur utbrett utnyttjandet är.

Detta är också något som vi påpekat för regeringen. Men som så ofta förr verkar det ha varit för döva öron. Även en snabbutredning hade troligtvis hittat mängder av missförhållanden, något som hade krävt insatser mot svartarbete och ekobrott. Och det är ju något som regeringen visat sig ytterst motvillig att ta tag i.

Alltså statsministern, detta är inte något nytt, bara något ni struntat i att utreda.

Etiketter: ,