Timbrohögern förnekar sig inte

avatar

För ett par dagar sedan publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av Fredrik Segerfeldt rubricerad ”LOs roll ett demokratiskt problem”. Idag fick jag in en replik. Och eftersom alla inte har Svenskan (väldigt få faktiskt) lägger jag ut texten här på bloggen.

”Fredrik Segerfeldt på Timbro upprörs över att staten på olika sätt stärkt ett LO som sedan använt sin styrka för att stå upp för löntagarnas intressen – inte bara i direkta förhandlingar med arbetsgivarorganisationerna utan också i facklig politisk samverkan med socialdemokraterna. Segerfeldt ser detta som ett demokratiskt problem. Ett minst sagt intressant påstående med tanke på de förslag han själv lyfter fram.

Synen på vad demokrati är verkar lite grumlig i Segerfeldts fall. Att medlemmarna i en organisation själva fattar beslut om den egna föreningens verksamhet är en av de viktigaste principerna i en demokrati.

När vi läser vidare blir vi lite osäkra på vad Timbro egentligen ser som ett problem. Är det samhällsutvecklingen i Sverige under 1900-talet med införandet av allmän rösträtt, generell välfärd med utbildning och sjukvård, barn- och äldreomsorg för alla, ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, allmänt pensionssystem, minskade klyftor, bostadsbyggande och starkare rättigheter för de anställda som utgör det demokratiska underskottet?

Förhoppningsvis inte, men vad är då problemet? Ja, lite insmuget i artikeln dyker den vanliga Timbropropagandan upp: kollektivavtal, anställningsskydd och medbestämmande gör att organiserade löntagare får för mycket att säga till om i den maktbalans som råder mellan parterna på svensk arbetsmarknad. Underförstått anas att arbetsgivarnas makt borde öka. En inte så förvånande slutsats från ett Timbro finansierat av näringslivet.

För när vi läser slutklämmen på artikeln kan vi inte gärna tro att upprördheten hos Segerfeldt bygger på den hemmasnickrade analysen att staten understödjer facket som sedan stödjer socialdemokraterna.

Om så hade varit fallet hade väl inte Segerfeldt avslutat artikeln med att vända sig till den blå regeringen för att be dem ”ställa LO inför ett ultimatum: Antingen slutar ni upp med att agera partipolitiskt eller så klipper vi era band med staten.”

Just en sådan beställning skulle ju kunna tolkas som att det är okej att partier som utövar statlig makt via regeringstaburetterna gärna får lägga sig i fria föreningars verksamhet så länge regeringen är av rätt virke, dvs borgerlig. Låter inte det som något hämtat från en totalitär stat?”

Etiketter: ,