Ytterligare ett klargörande från KI

avatar

Fortfarande finns det många som inte upptäckt att KI tagit avstånd från de ursprungliga uppgifterna på di.se angående kostnaderna och effekterna av RUT. Därför publicerar jag det mejlsvar som kom idag från KI. Så här skriver KI som svar på ett antal frågor som jag ställde med anledning av den ursprungliga artikeln på di.se:

KI:s Specialstudie ”Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster” skrevs 2005. Studien gjordes således innan reformen sjösattes 2007 och innan vi fått några resultat på hur sektorn utvecklats till följd av skattereduktionen. I studien skriver vi ”Beräkningarna är emellertid synnerligen osäkra och resultaten styrs helt av vilka antaganden som görs. De bör således ses som räkneexempel avseende möjliga effekter och inte som en uppskattning av de mest sannolika effekterna. I den mån det har varit möjligt har de antaganden som används i studien baserats på resultat från den finska utvärderingen”. Något annat har varken jag eller KI:s GD sagt till intresserade personer. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Nu är det valtider och vi används som slagträ i debatten. Det är mycket olyckligt.

I och med att studien skrevs 2005 har vi inte haft möjlighet att inkludera regler efter det datumet. Vi ser idag också hur marknaden är uppbyggd och utvecklas, en bild som vi inte hade 2005. Som KI vid flera tillfällen poängterat finns det därför goda skäl att utvärdera effekterna ordentligt innan man överväger att eventuellt slopa eller förändra det nuvarande regelverket.

Så där ja, då bör väl ingen med hedern i behåll, med stöd av KI, kunna hävda att RUT är en god affär för staten. Punkt för nu. Eller?

Fortfarande finns det ju de som går än längre och till och med hävdar att RUT-reformen skulle vara gratis. Det är ju helt omöjligt. Att ersätta en oönskad kostnad med en annan (o)önskad kostnad kan inte kallas gratis.

Tänk en försäljare som förmår dig att byta mobiloperatör med löfte om gratis telefoni. Hur skulle du reagera om du sedan får en räkning lika stor som den gamla? Lurad? Troligtvis. Med en bindningstid på 4 år kanske du till och med blir förbannad. Får man hoppas!

Etiketter: , ,