Den ekonomiska krisens tredje fas…

avatar

Efter bankkrisen och arbetslöshetskrisen så är vi nu på väg in i den sociala krisen. För att lösa den ekonomiska krisen så finns det bland krisdrabbade länder stor press på att försämra sociala förmåner, avskeda folk och sänka lönerna inom den offentliga sektorn. Här finns det en risk att människor hamnar i fattigdom. Europafacket vill ha en långsammare återanpassning för att effekterna av neddragningarna inte skall bli för kraftiga

När det gäller fattigdom så intervjuas i tidningen Kollega LO-TCO-SACO Brysselkontorets chef, Tommy Svensson, som berättar att fattigdomsmålet i strategin EU2020 handlar om att minska antalet fattiga med åtminstone en fjärdedel.

– Det har varit en hel del tjafs om fattigdomsmålet eftersom fattigdom är relativt. Så nu får länderna själva välja en av tre olika definitioner, men tanken är att få en press på ökad utjämning, säger Tommy Svensson till Kollega.

Samtidigt är frågan också hur det skall gå för Sverige framöver även om vi ligger bättre till ekonomiskt?

I veckan fick jag Olle Wästbergs veckobrev där han beskriver att Sveriges ekonomi är stark och att exportindustrin går bra men samtidigt har en rad av Sveriges tio största exportländer ekonomiska problem och under rubriken ”Är de ekonomiska utsikterna verkligen så ljusa?” skriver han:

De svenska konsumenterna har fått det avsevärt bättre under de senaste åren och ser med tillförsikt på framtiden. Men tanken på en exportledd tillväxt verkar inte välgrundad.

I november presenterar LO-ekonomerna sin bild av de ekonomiska utsikterna.