Hur skall LO förnyas?

avatar

I ett intressant blogginlägg tar Högbergs tankar upp frågan om hur facken skall organiseras i framtiden och i grund och botten är det alltså en fråga om hur arbetstagarna skall organisera sig.

LO-förbunden organiserar arbetstagare. En arbetstagare har ett anställningsavtal med en arbetsgivare och får betalt utifrån att han utför ett arbete. Man behöver nödvändigtvis inte fastna i en diskussion om vem som är arbetare, arbetarklass, tjänsteman, medelklass eller vidare för att komma fram till att de som säljer sitt arbete har allt att tjäna på att organisera sig och hålla ihop mot de som köper arbetet.

Samtidigt finns det grupper som det är intressant att fundera över hur de kan organisera sig och det är gruppen som Högberg nämner som påtvingade egenföretagare. Hur de skall organisera sig måste först och främst grunda sig på hur de själva vill ha det. Det är tydligt att frågan om upplevt påtvingat egenföretagarskap inte bara har en facklig dimension utan också en politisk. Skall samhället gå i en riktning där allt fler arbetstagare blir egenföretagare?

Hur skall fackligt samarbete över gränserna se ut i framtiden och hur kan facket stärka sina positioner gentemot multinationella företag?

En tredje fråga att fundera på är tillgängligheten till facklig service. Många medlemmar i LO-förbunden har en unik tillgång till facklig service genom det nät av förtroendevalda som de kan vända sig till. Det är arbetskamrater som de själva varit med och valt och som delar deras vardag, förstår problemen och som snabbt kan ge svar och hjälpa till. Men låt oss fundera vidare på hur servicen kan förbättras ytterliggare.

På allt fler arbetsplatser, oftast små sådana, saknas det fackliga företrädare. Då återstår oftast telefonen till ett avdelningskontor som har begränsade öppettider, där det ofta är upptaget och långa köer. Det är i alla fall min uppfattning utifrån när jag i jobbet ringer till avdelningar i olika ärenden.

Skall förbunden vart och ett för sig eller tillsammans arbeta fram modeller för att öka tillgängligheten per telefon? Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala medier öppnar också upp för nya sätt att ge service till medlemmarna. Senast idag i SvD ges exempel på mobiltelefonföretaget 3 ger kundservice via Facebook. Det känns som om detta kan vara ämne för ett eget inlägg längre fram.

Till sist. Det facklig-politiska samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna behöver diskuteras på LO-kongressen 2012. Stödet och samarbetet idag är legitimt och en framgång men på LO-kongressen skall en nyvald LO-ordförande och styrelse skall ha ett tydligt mandat från förbunden om hur det skall se ut i framtiden.

Nu känns det som att inlägget blev för långt. Det blev fler A än B och fler frågetecken än svar. Det är rimligt i detta inlägget för dessa frågorna och många andra vill jag att du som är medlem i facket diskuterar med dina kamrater. LO skall inte berätta för medlemmarna i förbunden hur de skall ha det utan det är medlemmarna som skall säga hur de vill ha det. När du eller ni funderat och diskuterat dessa och andra frågor så skriv en motion till LO-kongressen. Era motioner behövs och det är ni som utser ledamöterna på kongressen som diskuterar och fattar besluten. Observera att det är förbunden som är medlemmar i LO och att du skall skicka dina motioner till ditt förbund. Tala med din klubb/sektion eller närmsta avdelning.

Vad skall jag göra och hur kan jag, Anders Larsson, bidra till att LO förnyas? Jag har funderat på det och skall ta upp det i ett kommande inlägg. Jag vill vänta eftersom jag inom de närmsta dagarna skall bli pappa och kommer att vara bort i två veckor.

Läs under tiden gärna Högbergs tankar, Johan Westerholm och Krassman. Läs mer om facklig förnyelse i våra grannländer: Finska Löntagaren och danska Ugebrevet A4

Etiketter: , ,