Arbetsmarknadens regler gäller alla, även för den som anställer papperslösa!

avatar

Under senare år har vi kunnat se hur allt fler utnyttjas på ett skamligt sätt på arbetsmarknaden. Det är väl ingen som missat de bärplockare som kommer varje år till Sverige och har betalat ett högt pris för att komma hit. En del har plockat bär, men med dåliga intäkter, andra har aldrig kommit fram till den tilltänkta arbetsgivaren, utan försvunnit till mindre seriösa arbetsgivare runt om i Europa.

Men de som kanske är mest utsatta på svensk arbetsmarknad är de papperslösa arbetarna. Enligt uppskattning finns det mellan 30 000 och 50 000 papperslösa i Sverige.

År 2008 startade LO tillsammans med TCO ett fackligt center för papperslösa i Stockholm. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden och ge hjälp till dem som råkat illa ut. Arbetsmarknadens regler gäller alla, även den som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd. På centret för papperslösa träffar fackliga företrädare personer som råkat illa ut i Sverige såsom;

Latinamerikaner inom städ, bygg, måleri och trädgårdsbranschen som inte fått lön på några månader.

En person som varit tvungen att uppsöka sjukvården för akut njursten med efterföljande operation och nu har en skuld hos landstinget på 500 000 kronor.

Städare i Uppsala trakten som med Fastighets hjälp fått ut avtalsenliga löner och kunde dela på 75 000 kronor som kompensation för att de fått för lite betalt.

Arbetsskadeärende för en städerska som halkat i en trapp och skadat sina armar svårt.

På centret för papperslösa kan man se hur detta ökat markant inom städ och hotell- och restaurangbranschen. Vi tar vårt ansvar som part på arbetsmarknaden för att hantera de problem som uppstår. Nu är det dags att regeringen tar sitt ansvar för att minimera förekomsten av att människor på arbetsmarknaden utnyttjas och luras.

Etiketter: