Arbetskraftsinvandring: 1968 eller längre tillbaka?

avatar

Det må vara så att LO och arbetsgivarna hade olika uppfattningar om arbetskraftsinvandringen i slutet av 60-talet och det anförs i olika debattartiklar, som till exempel i dagens SvD, att LO vill återskapa det system som infördes efter ett beslut i Riksdagen 1968. Det är dock viktigt att komma ihåg att det beslutet i Riksdagen fattades av en enig Riksdag.

Från 1968 och fram till 2008 fanns det alltså enighet i Riksdagen om regelverket och när detta ändras 2008 så gör man det utan att göra en utredning först. Varför har de borgerliga partierna inte reagerat tidigare och varför är det plötsligt så bråttom?

Min uppfattning är sammantaget att regeringen vill tillbaka till en tid betydligt längre tillbaka än 1968 då arbetaren skulle stå kuvad med mössan i hand.

Det är regeringen, med migrationsministern Tobias Billström i spetsen, som bygger murar för de arbetare som vill komma till Sverige för arbete med schyssta villkor. LOs krav som publicerades i SvD förra söndagen är högst rimliga och beskriver samtidigt med vilka stenar som migrationsministern reser muren.

1. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen där arbetsmarknadens parter ges inflytande måste återinföras. En prövning där myndigheten även får ett tydligt uppdrag att granska och följa upp arbetsgivarens och erbjudandets seriositet.

2. Återinför även den tidigare bestämmelsen som sa att arbetskraftsinvandring inte fick koncentreras till branscher vars svårigheter att rekrytera arbetskraft i Sverige beror på låga löner, dåliga arbetsvillkor eller dålig arbetsmiljö.

3. Bindande anställningskontrakt bör vara ett krav för arbetstillstånd. Idag beviljas ett upp till två år långt arbetstillstånd på en ansökan som lämnar fritt för arbetsgivaren att i efterhand backa från själva anställningen eller arbetsvillkoren. Enskilda personer eller fack som anser att arbetsgivaren brutit mot avtal ska kunna få sin sak prövad i domstol och få skadestånd.

4. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp för att uppnå schyssta arbetsvillkor ska inte riskera utvisning. Låt istället arbetstagaren stanna tillståndstiden ut och söka ny arbetsgivare.

5. Anpassa lagstiftningen även till utländska arbetsgivare som är verksamma i Sverige. Lagstiftningen är idag konstruerad för svenska arbetsgivare som ansöker om arbetstillstånd. Lagstiftningen innehåller inga verktyg överhuvudtaget för att Migrationsverket ska kunna försäkra sig om seriositeten bakom ett utländskt företags erbjudande. Utländska entreprenad- och bemanningsföretag utgjorde cirka 40 procent av arbetstillstånden under 2009.

För den som är intresserad av arbetskraftsinvandringen ur ett historiskt perspektiv, från efterkrigstiden och framåt, så finns den som ett appendix till LO-utredningen ”Migration och arbetsmarknad” som kom ut 2006.

Uppdatering: I Aftonbladet finns en debattartikel från den liberala tankesmedan Fores om LOs syn på arbetskraftsinvandring och på Newsmill finns en artikel om att arbetskraftsinvandring inte kan lösa välfärdens finansiering som är skriven av LO-ekonomen Monika Arvidsson

Etiketter: