Arbetskraftsinvandring migrationsministern slår ifrån sig!

avatar

Migrationsminister Billström slår än en gång helt ifrån sig kritik som riktas mot hans systemskifte för arbetskraftsinvandring som genomfördes i december 2008. Vi som minns vet att regelverket kom till på initiativ av Svenskt Näringsliv. En beställning, som det brukar heta i politiska sammanhang. Tidigare var Svenskt Näringsliv väldigt aktiva i debatten. Framgångsrika var dom dessutom. Bästa lobbykampanj 2003 enligt Tidningen Resumé. Nu ligger dom lägre än en tax i kvicksand.

Regeringen kan i alla fall aldrig säga att de nu uppdagade och framtida missförhållanden var oväntade. Vi har under hela lagstiftningssprocessen pekat på det orimliga att låta arbetsgivare, utan myndighetsinblandning, förfoga över utländsk arbetskraft.

När dagens regler gick på remiss 2007 skrev LO bland annat:

”Det är viktigt att inse att arbetsvillkoren för dem som arbetskraftsinvandrar till Sverige i första hand avgörs av regleringars utformning och inte av bevakning och kontroll i efterhand. Vill man att den migrerande arbetskraften ska ha likvärdiga villkor måste man skapa ett system som garanterar detta redan vid den svenska gränsen. Med dagens regler är en fundamental förutsättning för att likvärdiga villkor ska gälla på arbetsmarknaden att arbetstillstånden är klara innan inresa i landet.

Genom krav på arbetstillstånd innan inresa signalerar staten att man är mån om arbetskraftens rättsliga ställning och om arbetsmarknadens effektiva funktionssätt.

Genom att låta människor konkurrera om arbetstillfällen utan föregående arbetsmarknadsprövning riskeras ett ökat tryck nedåt på löner och andra anställningsvillkor uppstå.

Ett enkelt men likväl viktigt medel i syfte att garantera villkor enligt svensk praxis vore att göra arbetserbjudanden till juridiskt bindande anställningsavtal. På så sätt minskar risken för att beslut om arbets- och uppehållstillstånd tas på felaktiga grunder och att de verkliga arbetsvillkoren är sämre än vad som angavs i erbjudandet. Det är viktigt att de grundläggande villkoren, exempelvis lön och andra ersättningar, framgår direkt av avtalet så att arbetstagaren känner till villkoren.

Regeringens förslag att låta arbetsgivaren avgöra om en brist på arbetskraft förekommer, är därmed oacceptabelt. LO avstyrker kraftfullt detta förslag”

Vi har gång på gång påtalat att ett system som dagens kommer att leda till pressade arbetsvillkor och en direkt olämplig beroendeställning för arbetstagaren till arbetsgivarens fördel. Regeringen framhärdade dock i sitt systemskifte. Och nu menar Regeringen att det fulla ansvaret för misslyckandet ligger på facket.

Vi vill att en offentlig utredning tillsätts för att utvärdera utfallet av den nya arbetskraftsinvandringsreglerna. Men det tycker tydligen Regeringen är ett dåligt förslag. Konstigt eftersom de tycks vara övertygade över reglernas förträfflighet och att allt dåligt är fackets fel.

En utredning ligger nog dessvärre långt bort. Regeringens strategi har ju alltid varit att inte utreda sina egna reformer. Men sanning brukar ju alltid komma fram till slut.

Etiketter: