Arbetslivet skördar 2,3 miljoner liv varje år!

avatar

Johan Westerholm gör på sin blogg, Mitt i steget, en bra genomgång av vilka konsekvenser blir av regeringens politik på arbetsmiljöområdet. Mellan 50 och 60 personer dör varje år på jobbet i Sverige och till detta kommer närmare 1000 personer som dör av arbetssjukdomar. Jag tycker att en nollvision på området är rimligt och regeringen måste satsa mer på arbetsmiljöfrågorna.

Tar man sedan steget och ser globalt på det hela så redovisar ILO 2009 att 2,3 miljoner människor dör av sina arbeten. 360.000 i arbetsplatsolyckor och 1,95 miljoner av arbetsrelaterade sjukdomar. Detta sker utifrån att det varje dag, världen över, inträffar drygt 1 miljon arbetsplatsolyckor och varje dag så dör ungefär 5500 människor av sina arbeten i olyckor eller av arbetsrelaterade sjukdomar. Till detta kommer enorma ekonomiska konsekvenser.

ILO har ett program på området som arbetar med frågorna men till sist måste det ändå ske något ute på arbetsplatserna för att människor inte skall dödas eller skadas av jobbet och då har varje land ett ansvar för att se till så att detta arbetet styrs upp med olika insatser. Här gör den svenska regeringen tillräckligt.

Media: DN

Etiketter: