Hamilton ger Arkelsten stöd men ratar arbetare i riksdagen?

avatar

Det pågår en debatt om det är okej att privata företag finansierar riksdagsledamöternas resor. Bakgrunden är att Sofia Arkelsten, partisekreterare (m), fått en resa betald av ett stort oljebolag.

I debatten finns det de som försöker ge sken av att det skulle vara lika felaktigt att LO och dess förbund stödjer det socialdemokratiska partiet med ekonomiska bidrag.

Jämförelsen haltar betänkligt. Dels för att LO berättar öppet om sitt stöd till (S) och dels för att LO är en öppen och demokratiskt styrd folkrörelse som agerar utifrån ett brett allmänintresse.

Ett multinationellt storbolag har däremot precis som alla andra företag främst aktieägarnas ekonomiska vinst för ögonen och de är knappast öppna för insyn. De behöver inte redogöra hur de lobbar för att påverka makthavarna.

Folkpartisten Carl B Hamilton som i alla lägen försöker skylla alla samhällets problem och brister på LO skriver upprört i sin blogg att för få reagerar på de ”LO-förtroendevalda som under årtionden har tjänstgjort i riksdagen”.

Det är väl inte så konstigt att ingen reagerar på det. Alla riksdagsledamöter har varierande bakgrund och erfarenheter. En del har varit yrkesverksamma i LO-yrken och några har varit fackligt aktiva.

Andra har varit egenföretagare, läkare, lärare, poliser, ingenjörer, jurister osv. Tycker verkligen Hamilton att det är ett demokratiskt problem att en del riksdagsledamöter har erfarenhet från LO-yrken?

Det är i så fall mycket anmärkningsvärt.