Sa någon ”Jag försvarar era intressen mot era åsikter” om a-kassan?

avatar

Det fanns väl ingen a-kassa på Edmund Burkes tid utan den som inte klarade sig fick helt enkelt förlita sig till allmosor från omgivningen. Det var också Edmund Burke (1729-1797), konservatismens första lärofader, som sa att han försvarade våra intressen mot våra åsikter.

Idag har regeringen både intressen i a-kassan och åsikter om hur den skall se ut. Regeringen har intresse i att a-kassan då den används för att försöka pressa lönerna. Samtidigt odlar regeringen, eller delar av den, åsikten att den borde göras obligatorisk vilket var en av frågorna som diskuterades på LOs seminarium tidigare i veckan om a-kassan.

LOs chefsekonom, Lena Westerlund, sa på seminariet att det är bättre med en frivillig a-kassa med facklig anknytning.

– Det lägger grunden för en hög facklig organisationsgrad. Därigenom får vi mer flexibilitet och mindre lagstiftning på arbetsmarknaden, vilket ger goda förutsättningar för en stabil lönebildning och för arbetsfred.