Skrota ROT och bygg nytt!

avatar

Det är en av slutsatserna man kan dra när man läser LO-ekonomernas konjunkturprognos som presenterades tidigare idag.

LO-ekonomerna har argumenterat
för att ROT kunde och borde ha getts en bättre
fördelningsprofil genom att även riktas mot hyreshus.
I dagens konjunkturläge är det dock läge att avveckla
ROT-reduktionen i stället för att förändra den.
Idag är det fler bostäder, snarare än reparationer och
ombyggnader av privatbostäder, som behövs.

Utöver detta så spår LO-ekonomerna att den svenska BNP-tillväxten ökar kraftigt i år och beräknas närma sig 5 procent men åren därpå dämpas tillväxten till 3,1 respektive 2,4 procent, vilket är lägre än regeringens prognos. Sysselsättningen bedöms öka såväl 2011 som 2012 men trots det blir arbetslösheten fortsatt hög och håller sig kvar på en nivå över 8 procent.

LO-ekonomerna menar avslutningsvis att regeringen måste vidta ett reformprogram som syftar till att öka den framtida ekonomiska tillväxten om arbetslösheten ska minska och sysselsättningen öka. Den internationella ekonomin är alltför svag och osäker för att Sverige ska kunna förlita sig på en ökad export i tillräckligt stor omfattning.

Medier som rapporterar om LO-ekonomernas konjunkturprognos: SvD DN Dagens Industri

Löntagarbloggen skriver om att Timbro anklagar fackföreningarna för att stänga ute invandrare från arbetsmarknaden.

Etiketter: