Arbetstillstånd till salu

avatar

Billströms avreglering av arbetstillståndsreglerna i december 2008 framstår som allt mer problematisk.

Borttagandet av den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen utreddes aldrig. Den beställdes av Billström och sjösattes av hans eget departement. LO och flera andra remissinstanser uttryckte oro över vad detta skulle innebära.

Migrationsverket har inget uppdrag att granska vare sig arbetsgivaren eller arbetserbjudandet. Vi har sett arbetstagare i beroendeställning till oseriösa arbetsgivare, fusk och utnyttjande. Billströms arbetstillståndssystem är vidöppet för oseriösa arbesgivare. Det har bara varit en tidsfråga innan arbetsgivare insåg att det går att tjäna stora pengar på att sälja inträde till schengenområdet via den svenska arbetsmarknaden.

Nu börjar annonserna dyka upp. Här är ett exempel, från ett ryskt forum, översatt via Googles översättningsverktyg.

Etiketter: ,