Facklig förnyelse i framtiden…

avatar

Både Högberg och Johan Westerholm hade igår skrivit intressanta inlägg på sina bloggar om facklig förnyelse. Bland annat utifrån vad Mona Sahlin uttalat om bortre gräns i a-kassan och det sjunkande stödet för Socialdemokraterna bland LO-medlemmar vilket bland annat påvisats genom dagens partisympatimätning från SCB som presenterats i bland annat DN.

När det gäller den facklig-politiska samverkan så grundar sig det stöd och den samverkan som finns idag på vad LO-kongressen 2008 kom fram till. Nästa kongress hålls i slutet av maj 2012. En kongress som jag är säker på kommer att vända ut och in på vad samverkan inneburit och vad kongressen vill att den skall innebära i framtiden. Jag tycker att klubbar och sektioner, fackliga avdelningar och till sist LO-kongressen är rätt forum för en sådan diskussion och de som skall fatta beslut om hur det skall se ut i framtiden. Innan dess skall LOs valanalys vara klar i mars och motionerna skall förbunden ha skickat in till LO i slutet av december vilket innebär att diskussionen ute i medlemsorganisationerna och motionsskrivningen bör gå på högvarv ute på klubbar och sektioner under de första månaderna nästa år.

När det gäller facklig förnyelse, hur förbunden och LO skall förändras, så är detta också en fråga som bör diskuteras brett i varje organisation och fattas beslut om på kongresser.

LO arbetar idag med frågan om högre organisationsgrad utifrån den förra kongressens beslut och en tvärfacklig arbetsgrupp lämnade i oktober sin slutrapport till LOs representantskap. Utifrån kongressbesluten skall det bli intressant att se hur LO arbetar fram till nästa kongress för att uppfylla besluten om 24-timmars service på nätet och utökad telefonservice som omfattar även obekväma arbetstider.

Just tillgängligheten är en viktig fråga och LO har blivit bättre, det finns mer kvar att göra, på sociala medier som ett sätt att nå ut. Denna bloggen är uppe sedan mitten av augusti, twitterkanalen är uppe och har lite mer än 600 följare, Facebooksidan är uppe och igång också vidare. Detta är kanaler som jag tycker LO och förbunden skall använda i dialogen med medlemmarna för att underlätta kontakterna och samtalen om facklig verksamhet. Sedan räcker det inte att finnas på nätet. LO måste fortsätta att arbeta med de verktygen.

Har du en idé som borde behandlas på LO-kongressen så skall du skriva en motion som du skall lämna till ditt förbund. Har du frågor omhur man skriver en motion så ring gärna. Mitt telefonnummer är 08-796 25 98.

Vill du tala med Jonas Ivman som arbetar med högre organisationsgrad så når du honom genom växeln på 08-796 25 00 eller på jonas.ivman(at)lo.se

Etiketter: