LO-Rapport

avatar

LO-seminarium om funktionsnedsattas situation  på arbetsmarknaden.

I dag så presenterade LOs utredare Madelene Syrén LOs rapport om funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden på ett seminarium på Nordic Sea Hotels i Stockholm.

Resultaten i rapporten visar bland annat:

Det är i huvudsak kvinnor och äldre som är funktionsnedsatta.

Sysselsättningen i gruppen är mycket låg.

LO är den fackliga centralorganisation på svensk arbetsmarknad vars förbund har störst andel funktionsnedsatta medlemmar.

Funktionsnedsatta diskrimineras på arbetsmarknaden.

Den arbetsmarknadspolitik som idag finns för arbetslösa med funktionsnedsättning är inte tillräcklig och karaktäriseras av problem som ojämn könsfördelning, urholkade subventionsgrader och kontrollsvårigheter.

Rapporten tar också upp att antalet personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen med nedsatt arbetsförmåga ökat med 32 procent mellan det första kvartalet 2009 och samma period 2010 och är nu uppe i 162.000 personer. Arbetsförmedlingen förklarar ökningen med en svag konjunktur och överföringen av utförsäkrade från sjukförsäkringen.

Utbildningsnivån är lägre bland funktionsnedsatta och bland funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga i synnerhet.

Regeringens förda arbetsmarknadspolitik diskriminerar de funktionsnedsatta. Vi kan också se att det blir undanträningseffekter när det gäller insatserna, nystartsjobben har ökat på bekostnad av lönebidragsanställningar.

Rapporten tar också upp att det är viktigt med en höjning av subventionsnivån i lönebidragen, liksom vikten av  anordnarbidrag för att arbetsgivare skall ta emot fler personer med funktionsnedsättning.

En höjning av subventionsgraden i lönebidragen kan medföra en del positiva effekter så som att övergången från Samhall till den reguljära

arbetsmarknaden skulle kunna främjas och att arbetsgivare ges incitament att anställa en person med funktionsnedsättning.

Rapporten tar också upp att det andelen arbetssökande med registrerat funktionsnedsättning är högst i Värmland(20 procent) och lägst i Blekinge(11 procent). I storstadsregionerna ligger andelen nära riksgenomsnittet-vilket oftast är fallet eftersom storstadsregionerna ger stort avtryck på riksgenomsnittet.

Gå gärna in på LOs hemsida www.lo.se och läs mer om rapporten funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden.