LO fortsätter att stödja det fria facket i Vitryssland!

avatar

Att vara fackligt aktiv i Vitryssland är behäftat med stort obehag. Du får räkna med att du kan bli intagen till förhör hos polisen när som helst. Din partner och dina barn kan mycket väl bli av med sitt arbete respektive förlora sin plats på till exempel universitetet på grund av ditt engagemang.

Har du fått ditt hem eller om fackexpeditionen genomsökts av myndigheterna i jakt på otillåten utrustning som till exempel oregistrerade kopierings- eller faxmaskiner så måste du själv leta igenom lokalerna grundligt efter det att myndigheterna gått  för att kontrollera att de inte gömt undan till exempel narkotika som de ”hittar” nästa gång de gör en genomsökning.

Ovanstående har jag fått berättat för mig när jag varit i kontakt med förtroendevalda i den fria fackliga centralorganisationen i Vitryssland, BKDP, vars senaste kongress i Minsk jag var inbjuden till som representant för LO. BKDP är medlemmar i den Internationella Fackliga Samorganisationen, ITUC, och deltar också i det fackliga samarbetet runt Östersjön som samordnas av Baltic Sea Trade Union Network, BASTUN.

DN rapporterar idag att Polen öppnar upp 100 skolor som är beredda att ta emot vitryska studenter. Dessa studenter får, precis som företrädare för BKDP som varit utomlands, räkna med att tas in till förhör och visiteras grundligt när de kommer hem och skall passera gränsen.

LO samarbetar idag politiskt med BKDP. LO har även biståndsprojekt genom LO-TCOs Biståndsnämnd projekt som syftar till att stödja BKDP.

Etiketter: , ,