LO kritiskt till utvecklingen av EUs inre marknad

avatar

På måndagen den 31 januari antog LOs styrelse ett yttrande angående kommissionens handlingsprogram för den inre marknaden. För den EU-intresserade kan remissvaret vara intressant läsning.

Av störst intresse för LO är hur kommissionen avser att vinna fackföreningsrörelsens stöd för en fortsatt fördjupning av den inre marknaden.

LO poängterar i sitt remissvar att medlemsstaternas autonomi på välfärdsrelaterade områden, inklusive arbetsrätten, måste återupprättas. På lång sikt kräver detta en fördragsförändring, men även på kort och mellanlång sikt finns det åtgärder som EUs politiska institutioner skulle kunna vidta för att stärka medlemsstaternas autonomi på nämnda områden.

LO är i detta avseende mycket tydliga i sin kritik mot vad man anser vara bristfälliga förslag från kommissionen. ”LO anser att kommissionens förslag från den 28 oktober 2010 inte är tillräckliga. Utan tydliga åtaganden för att stärka fackliga rättigheter kan varken LO eller europeisk fackföreningsrörelse fortsätta att stödja en fördjupning av den inre marknaden”

Remissen i sin helhet

Tidigare inlägg på bloggen i samma ämne

Sacos remissvar

Etiketter: